Moniammatillinen opintojakso sivistys-, sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoiden ammatillisten valmiuksien kehittäjänä

Moniammatillisesta yhteistyöstä puhutaan sivistys-, sosiaali- ja terveysalojen koulutuksissa paljon, mutta moni saattaa miettiä, mitä se käytännön työelämässä tarkoittaa. Moniammatillista yhteistyötä pitäisi tehdä, mutta miten ja kenen kanssa? Entisenä opettajaopiskelijana sitä kuuli usein eri asiayhteyksissä fraaseja, kuten “kyllä se työ opettaa” tai “tätä työtä ei voi oppia vain kirjoista”, ja nämä väitteet todella pitävätkin paikkansa.

Sote-akatemian monitieteiset sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opinnot

Sote-akatemian opintoja leimaa läpäisevänä näkökulmana monialaisuus. Toiminnassamme ovat mukana kaikki yliopistomme kahdeksan tiedekuntaa ja opintotarjontamme käsittää laajan kattauksen kasvatukseen ja koulutukseen, sosiaalipalveluihin ja terveydenhuoltoon liittyvää koulutusta.

Terveyttä ikääntyville monialaisella yhteistyöllä

Pitkäikäisyys on ihmiskunnan saavutus, joka on mahdollista yhä useammalle meistä. Tämän myötä olemme keskellä historiallista muutosta, jossa väestö ikääntyy kaikkialla maailmassa. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan kaikilla ihmisillä täytyy olla mahdollisuus pitkään ja terveeseen elämään…

Palveluohjauksen osaajille on tarvetta Sote-kentällä

Yhtenä keskeisenä tavoitteena sote-uudistuksessa on yhdenvertaisten, laadukkaiden ja saavutettavien palveluiden tuottaminen, kuten edellä todettiin. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää rakenteellisten muutosten onnistumisen lisäksi myös erityishuomiota kentällä toimivien sote-alan ammattilaisten osaamiseen ja toiminnan edellytyksiin…

Moniammatillinen opetus kulttuurillisen sote-uudistuksen ytimessä

Asiakas moniulotteisine tarpeineen on hakeutunut sosiaali- ja terveyspalveluiden keskiöön. Valmistelun alla olevan palvelujärjestelmän rakenneuudistuksen on tarkoitus mahdollistaa asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveydenhuolto. Mutta ovatko ammattilaiset valmiita …