Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen täydennyskoulutuksessa perehdytään ajankohtaisiin hyte-työn teemoihin

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen täydennyskoulutuksessa perehdytään ajankohtaisiin hyte-työn teemoihin

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä kunnissa ja terveydenhuollossa tähdätään kaikenikäisen väestön hyvinvoinnin, sosiaalisen osallisuuden, terveyden ja toimintakyvyn lisäämiseen. Vaikka Suomi kuuluu monilla mittareilla mitattuna maailman hyvinvoivimpiin ja turvallisimpiin maihin, on meillä edelleen haasteita taklattavana etenkin hyvinvoinnin ja terveyden epätasaisen jakautumisen suhteen. Tämä huomattiin jälleen kerran koronakevään myötä – kriisitilanteet vaikuttavat voimakkaimmin jo valmiiksi heikommassa asemassa oleviin. Demografisten ja sosioekonomisten tekijöiden lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden epätasaiseen jakautumiseen vaikuttavat myös alueelliset erot palvelujen saatavuudessa ja laadussa.

Täydennyskoulutusta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen parissa työskenteleville ammattilaisille

Turun yliopiston Sote-akatemian tuottamassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen täydennyskoulutuksessa pureudutaan erilaisiin ajankohtaisiin teemoihin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kentällä.

– Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteydessä puhutaan usein vain terveyden ja liikunnan palveluista ja palvelutuotannosta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö on kuitenkin luonteeltaan kaikille toimialoille kiinnittyvää ja monitoimijaista asiantuntijaosaamista, kertoo hyte-koulutuksen toinen vastuuopettaja FT, dos. Anne Puuronen Turun yliopistosta.

– Myöskään järjestölähtöistä toimintaa hyte-työn kokonaisuudessa ei tule unohtaa. Kuntien ja järjestöjen hyte-työllä on kriittisen tärkeä asema sote-uudistuksessa ennaltaehkäisevänä toimintana. Koulutuksesta saa välineitä toimia hyte-työn ammattilaisena nykypäivän hyte-työn erilaisissa toimintaympäristöissä, Puuronen lisää.

Täydennyskoulutus tarjoaa tietoa ja välineitä tukemaan kunnan lakisääteistä työtä, jonka tarkoituksena on edistää asukkaiden hyvinvointia, osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä alueen elinvoimaa poikkihallinnollisesti.

– Koulutuksen aikana saat valmiuksia syventää omaa ja työyhteisösi hyte-tietoista työotetta, kehittää omaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisosaamistasi sekä kehittää kunnan palveluita vastaamaan monialaisen hyte-työn tarpeisiin, Puuronen sanoo.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama osaamiskokonaisuus toteutettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2020. Yhteistyössä olivat mukana Kuntaliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, A-klinikkasäätiö, Turun kaupunki, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Satakunnan sairaanhoitopiiri ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. Opinnot koostuivat viidestä moduulista, joista osallistuja saattoi valintansa mukaan suorittaa kolmesta viiteen opintopistettä. Kussakin moduulissa käsiteltiin eri teemaa ja moduuleihin kuului etukäteistehtäviä, ryhmätyöskentelyä ja osallistujan omaan työhön sekä moduulin teemoihin liittyvä kehittämistehtävä. Juuri työelämälähtöisyys onkin yksi koulutuksen vahvuuksista myös jatkossa.

– Voit edistää osana koulutusta juuri sinulle ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvää työtehtävää ja saat siihen palautetta muilta osallistujilta, vinkkaa HYTE-koulutuksen toinen vastuuopettaja, FT Anu Laukkanen.

Täydennyskoulutus tarjoaa tietoa ja välineitä tukemaan kunnan lakisääteistä työtä, jonka tarkoituksena on edistää asukkaiden hyvinvointia, osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä alueen elinvoimaa poikkihallinnollisesti.

Tammikuussa 2020 alkanut osaamiskokonaisuus toteutettiin monimuoto-opiskeluna, jolloin suurin osa opiskelusta tapahtui verkossa itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä yhdistellen. Jokaiseen moduuliin kuului yksi lähipäivä, joka sisälsi kahdesta neljään asiantuntijaluentoa.

Ennen varsinaisen opiskelun alkua käytiin verkko-oppimisalustalla keskustelua osallistujien odotuksista ja toiveista koulutukseen liittyen. Esille nousivat vahvasti uuden tiedon omaksumisen lisäksi etenkin vertaiskokemusten vaihto ja uusien näkökulmien sekä ideoiden saaminen muilta osallistujilta, verkostoitumista unohtamatta. Vuorovaikutus muiden osallistujien kanssa sekä vertaispalaute ovatkin opinnoissa keskeisessä roolissa.

Koulutuksessa käsitellään monialaisesti teemoja hyvinvointijohtamisesta kulttuuriseen ja kielelliseen vastuullisuuteen

Koulutuksen polkaisi käyntiin Monitoimijainen hyte-orientaatio –moduuli, jossa käytiin läpi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käsitettä, sen eri ulottuvuuksia, poikkihallinnollisuutta ja merkitystä kunnissa sekä osallisuutta hyvinvoinnin osana. Lähipäivä pidettiin Porin Satasairaalassa. Puheenvuorojen aiheista erityisesti osallisuus ja sosiaalinen kestävyys jäivät puhututtamaan osallistujia.

Toisen moduulin teemana oli hyvinvointijohtaminen. Moduulissa käsiteltiin hyvinvointijohtamisen eri työkaluja ja niiden hyödyntämistä kunnissa sekä hyvinvointijohtamisen rakenteita ja tiedolla johtamista. Lähipäivä pidettiin Lahdessa Päijät-Hämeen keskussairaalassa.

Kolmannen moduulin lähipäivä toteutettiin koronatilanteen vuoksi etäyhteyden avulla. Tutkimustiedon käyttö hyte-työssä –moduulissa käsiteltiin muun muassa hyte-työn vaikuttavuutta, arviointia ja mittaamista sekä tutkimustiedon hyödyntämistä.  Moduulissa perehdyttiin erilaisiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tietolähteisiin ja työkaluihin.

Käynnissä olevan koulutuksen neljäs ja viides moduuli ajoittuvat syksylle 2020. Neljännessä moduulissa pohdittiin kulttuurisen, kielellisen ja sukupuolten moninaisuuden yhteyttä palveluiden yhdenvertaisuuteen. Lisäksi perehdyttiin tasa-arvo-, saavutettavuus- ja esteettömyyskysymyksiin hyte-työssä. Kuluvan vuoden viimeisen eli viidennen moduulin aiheena on monimuotoinen hyte-yhteistyö.

Moduulissa käydään läpi kulttuurihyvinvointityötä, elintapaohjausta sekä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävää ympäristösuunnittelua, kuten kaavoitusta ja liikennejärjestelyjä. Viimeisessä moduulissa ovat käsittelyssä myös kuntien elinvoimaisuuden edistäminen ja siitä viestiminen.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koulutuksen toinen toteutus alkaa tammikuussa 2021

Vuoden 2020 koulutuksen palautteesta välittyy tyytyväisyys opetuspäiviin. Muun muassa luentojen informatiivisuus, uudet näkökulmat omaa työtä varten ja tiedon paketointi käytäntöön sopivalla tavalla saivat kiitosta. Opetuspäivien puhujina oli hyte-työn asiantuntijoita ja kouluttajia kolmannen sektorin organisaatioista ja kunnista eri puolilta Suomea.

Koulutuksen toinen toteutus alkaa tammikuussa 2021 ja kestää edeltäjänsä tavoin koko vuoden. Koulutuksen etäopetuspäivien sujuvuudesta rohkaistuneena seuraava koulutus tullaan toteuttamaan kokonaan etäopetuksena. Näin koulutukseen on mahdollista osallistua vieläkin laajemmin ympäri Suomea. Vuoden 2021 toteutuksessa on mahdollista myös suorittaa yksittäisiä moduuleja, jolloin kokonaisuuden laajuus on opiskelijan valinnan mukaan yhdestä viiteen opintopistettä. Koulutus on vuoden 2021 ajan osallistujalle maksuton, sillä koulutuksen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kenen sitten täydennyskoulutukseen kannattaa osallistua? Laukkasen mielestä kenen tahansa ammatillisesta kehittymisestä ja hyte-työstä kiinnostuneen.

– Jos haluat kehittyä työssäsi, oppia muilta asiantuntijoilta ja saada tutkimusperustaista tietoa oman työsi taustalle, koulutukseen kannattaa ehdottomasti hakeutua.

Tilaisuus on työnantajallekin otollinen: maksuton täydennyskoulutus poikii paitsi tieteeseen ja työelämäläheisen kehittämistyön tuloksiin perustuvaa osaamista työyhteisöön, myös uusia näkökulmia ja ideoita esimerkiksi osallistujan omaan työhön liittyvien kehittämistehtävien muodossa.

Koulutuksessa on pieni kiintiö Sote-akatemian Monitieteistä sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuutta suorittaville tutkinto-opiskelijoille. Muuten koulutus on suunnattu hyten parissa jo työskenteleville ammattilaisille.

– Kiinnostaako sinua mahdollisuus saada tietoa paikallisesti ja alueellisesti räätälöidyistä hyte-työmalleista? Tule kehittämään omia ja työyhteisön työkäytäntöjä entistäkin hyte-tietoisemmiksi ja verkostoutumaan hyte-työssä maantieteellisesti eri puolilta Suomea, kannustaa Puuronen.

Lisätietoa koulutuksesta voi lukea Sote-akatemian verkkosivuilta. Haku koulutukseen on auki 28.9.–25.10.2020.


Petra Heikkinen

Petra Heikkinen

Projektityöntekijä, FM
Sote-akatemia

Seuraa meitä: Facebooktwitterrssyoutubeinstagram
Jaa julkaisu: Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

One comment

  1. Pingback: Eväät taloudellisesti kestävään ja ihmisille parempaan sote-järjestelmään? Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta rakentamassa – Dialogiblogi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *