Ikääntyneiden kotona asumisen ja hyvinvoinnin tukeminen terveysteknologian avulla Suomessa vuonna 2050 – poimintoja tulevaisuusraportista

WHO ennusti vuonna 2018, että yli 60-vuotiaiden määrä maailmassa tulee jopa kaksinkertaistumaan seuraavan kolmen vuosikymmenen aikana. Elinajanodotteen noustessa sekä iäkkäiden määrän kasvaessa suhteellisesti työikäisiin verrattuna erityisesti hoitoalaa uhkaa entistäkin voimakkaampi työvoimapula.

Luonto- ja eläinavusteisuus osaksi sivistys- ja sote-ammattilaisten työkalupakkia

Luontopohjaiset ratkaisut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ovat ajankohtaisia. Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt valtioneuvoston periaatepäätöksen toimeenpanosuunnitelman, jonka neljä painopistettä ovat osallisuus, arkiympäristön kehittäminen, hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävä toiminta ja palvelut sekä päätöksenteolla vaikuttavuutta.

Koulun ja vapaa-ajan toiminnan rooli nuoren hyvinvoinnin tukemisessa vuonna 2050

Osallistuimme keväällä 2021 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollossa -kurssille, jossa tutustuimme tulevaisuudentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin, tulevaisuusajatteluun sekä opettelimme tulevaisuuskuvien avulla rakennettavaa skenaariotyöskentelyä. Kurssitehtävänä oli skenaarioraportti kiinnostuksen kohteena olevasta aiheesta, käyttäen tulevaisuustaulukkomenetelmää tulevaisuuteen suuntautuvien skenaarioiden luomiseksi.

Moniammatillinen opintojakso sivistys-, sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoiden ammatillisten valmiuksien kehittäjänä

Moniammatillisesta yhteistyöstä puhutaan sivistys-, sosiaali- ja terveysalojen koulutuksissa paljon, mutta moni saattaa miettiä, mitä se käytännön työelämässä tarkoittaa. Moniammatillista yhteistyötä pitäisi tehdä, mutta miten ja kenen kanssa? Entisenä opettajaopiskelijana sitä kuuli usein eri asiayhteyksissä fraaseja, kuten “kyllä se työ opettaa” tai “tätä työtä ei voi oppia vain kirjoista”, ja nämä väitteet todella pitävätkin paikkansa.