Projektityöstä väitöskirjatutkimukseen – case elintapaohjauksen kehittäminen

Väitöskirjatutkimukseni tarkoituksena on arvioida kansallisen terveyden edistämisen ohjelman implementointiprosessia ja sen onnistumista sekä haasteita. Implementoinnilla tarkoitetaan toimenpanoa/käyttöönottoa. Tutkimuksessa arvioidaan VESOTE-valtionavustushankkeen valtakunnallista käynnistämistä, sekä jalkauttamista sairaanhoitopiirien alueille…

”Otan lapsen syliin ja lohdutan, ja toivon että vanhempi luottaa minuun” – Mentalisaatio lapsen kehitystä suojaavana tekijänä siirtymävaiheessa kotihoidosta varhaiskasvatukseen

Pienen lapsen aloitusvaihe varhaiskasvatuksessa vaatii vanhemmalta ja varhaiskasvatuksen työntekijältä pyrkimystä eläytyä lapsen kokemukseen erota vanhemmastaan sekä liittyä uuteen aikuiseen ja lapsiryhmään…

Kestävyyden edistäminen terveydenhuollossa vaatii aktiivisuutta – myös pandemian aikana

Terveydenhuollosta puhuttaessa ei olla totuttu puntaroimaan alan ympäristövaikutuksia. Terveydenhuollon vastuullisuusajattelu on sen sijaan painottunut pitkälti potilasturvallisuuteen, mikä on korostunut entisestään nykyisessä pandemiatilanteessa. Ihmistoiminta on ajanut …