Moniammatillinen opintojakso sivistys-, sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoiden ammatillisten valmiuksien kehittäjänä

Moniammatillisesta yhteistyöstä puhutaan sivistys-, sosiaali- ja terveysalojen koulutuksissa paljon, mutta moni saattaa miettiä, mitä se käytännön työelämässä tarkoittaa. Moniammatillista yhteistyötä pitäisi tehdä, mutta miten ja kenen kanssa? Entisenä opettajaopiskelijana sitä kuuli usein eri asiayhteyksissä fraaseja, kuten “kyllä se työ opettaa” tai “tätä työtä ei voi oppia vain kirjoista”, ja nämä väitteet todella pitävätkin paikkansa.

Projektityöstä väitöskirjatutkimukseen – case elintapaohjauksen kehittäminen

Väitöskirjatutkimukseni tarkoituksena on arvioida kansallisen terveyden edistämisen ohjelman implementointiprosessia ja sen onnistumista sekä haasteita. Implementoinnilla tarkoitetaan toimenpanoa/käyttöönottoa. Tutkimuksessa arvioidaan VESOTE-valtionavustushankkeen valtakunnallista käynnistämistä, sekä jalkauttamista sairaanhoitopiirien alueille…

”Otan lapsen syliin ja lohdutan, ja toivon että vanhempi luottaa minuun” – Mentalisaatio lapsen kehitystä suojaavana tekijänä siirtymävaiheessa kotihoidosta varhaiskasvatukseen

Pienen lapsen aloitusvaihe varhaiskasvatuksessa vaatii vanhemmalta ja varhaiskasvatuksen työntekijältä pyrkimystä eläytyä lapsen kokemukseen erota vanhemmastaan sekä liittyä uuteen aikuiseen ja lapsiryhmään…

Kestävyyden edistäminen terveydenhuollossa vaatii aktiivisuutta – myös pandemian aikana

Terveydenhuollosta puhuttaessa ei olla totuttu puntaroimaan alan ympäristövaikutuksia. Terveydenhuollon vastuullisuusajattelu on sen sijaan painottunut pitkälti potilasturvallisuuteen, mikä on korostunut entisestään nykyisessä pandemiatilanteessa. Ihmistoiminta on ajanut …