Monitieteinen yliopistoverkosto kehittämässä kuntoutuksen koulutusta ja tutkimusta

Monitieteinen yliopistoverkosto kehittämässä kuntoutuksen koulutusta ja tutkimusta

Kuntoutus määritellään kuntoutujan tarpeista ja tavoitteista lähteväksi, suunnitelmalliseksi prosessiksi, jossa kuntoutuja ylläpitää ja edistää toiminta- ja työkykyään ammattilaisten tuella. Kuntoutus on osa hyvinvointipalvelujärjestelmää. Kuntoutukseen sisältyy myös kuntoutujan toimintaympäristöjen kehittäminen. (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2017.) Kuntoutus on siis varsin laaja-alainen ja monitieteisiä näkökulmia yhdistävä ilmiö.

Monitieteisen kuntoutuksen verkosto (MOKUVE) aloitti toimintansa vuonna 2021. Verkostoyhteistyön tavoitteena on kehittää kuntoutuksen koulutusta, tutkimusta ja yhteistoimintaa sekä edistää kaikkien korkeakoulujen valtakunnallista yhteistyötä. MOKUVE-verkostossa on mukana tällä hetkellä 11 yliopistoa Suomesta ja koordinaattorina toimii Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta. Verkoston toimintaa ohjaamaan perustettiin kesäkuussa 2022 ohjausryhmä, jossa on edustus kaikista mukana olevista yliopistoista.

Verkostopäivässä kohdattiin ja ideoitiin

MOKUVE-hankkeessa on järjestetty säännöllisesti verkostopäiviä hieman eri kokoonpanoilla. Viimeisin verkostopäivä toteutettiin 24.5.2023 Jyväskylässä. Verkostopäivän tavoitteena oli yhdessä keskustellen kiteyttää yliopistoverkoston tavoitteita ja toimintaa. Fasilitaattorina toimi Vilma Mutka Mukamas learning design Oy:sta ja päivään osallistui yhteensä 27 henkilöä, joista 7 etänä. Edustajia oli lähes kaikista verkostoon kuuluvista yliopistosta. Osallistujat muodostivat myös hyvin monitieteisen asiantuntijajoukon kuntoutuksen tutkimuksen ja koulutuksen yliopistokentältä.

Verkostopäivä rakentui dialogin periaatteiden pohjalle eli päivän keskiössä oli keskustelu ja toisten kuunteleminen. Fasilitaattorin johdolla työskenneltiin pienemmissä ryhmissä kooten ajatuksia post-it -lapuille. Etäryhmässä olleet työskentelivät Miro-alustalla samaan tahtiin lähiosallistujien kanssa. Aina välillä pysähdyttiin kokoamaan ajatuksia yhteen ennen kuin jatkettiin seuraavaan työskentelyvaiheeseen.

Verkostopäivässä työskenneltiin keskustellen pienemmissä ryhmissä fasilitaattori Vilma Mutkan johdolla.

Osallistujat työskentelivät päivän ajan varsin intensiivisesti ja keskustelu oli erittäin vilkasta. MOKUVE-verkostossa todettiin olevan paljon potentiaalia. Parhaimmillaan verkoston nähtiin voivan tukea poliittista päätöksentekoa, tuovan näkyvyyttä kuntoutukselle ja synnyttävän uutta monitieteistä tutkimusta. Lisäksi nostettiin esiin verkoston mahdollisuus tukea tutkitun tiedon siirtymistä hyvinvointialueiden käytäntöön ja sen myötä parantavan kuntoutuksen vaikuttavuutta. Näin voitaisiin hyödyttää kuntoutuksen palveluntuottajia ja ennen kaikkea asiakkaita.

Työskentelyn välissä pysähdyttiin yhdessä keskustelemaan ja rakentamaan yhteistä näkemystä verkostosta.

Päivän päätteeksi kiteytettiin käytyjä keskusteluita ja ideoita. Kiteytyksessä hyödynnettiin priorisointimatriisia, jonka avulla pystyttiin määrittämään niitä asioita, joita on tärkeä lähteä viemään eteenpäin välittömästi ja jotka voivat odottaa hieman pidempään. Ensimmäiseksi tehtäviä asioita ovat tavoitteiden kirkastamisen jatkaminen, verkoston brändääminen sekä verkostossa olevan osaamisen näkyväksi tekeminen viestintää ja näkyvyyttä tehostamalla. Näiden jälkeen toivotaan yhteistyön laajentamista muihin verkostoihin ja kuntoutuksen kentässä toimiviin sektoreihin. Myös syvempää sisällöllistä keskustelua toivotaan kuntoutuksen tutkimukseen liittyen, sillä näin tuettaisiin monitieteisten uusien tutkimusideoiden syntymistä.

Verkostopäivän eväillä eteenpäin

Verkostopäivä antoi runsaasti eväitä jatkoa ajatellen ja yhteinen keskustelu auttaa myös priorisoimaan toimenpiteitä. MOKUVE verkkosivut kokevat syksyllä 2023 uudistuksen yhdessä Jyväskylän yliopiston verkkosivu-uudistuksen kanssa. Tässä yhteydessä nostetaan verkkosivuille verkostossa olevaa monitieteistä osaamista selkeämmin esiin. Verkostossa käynnistää toimintansa tohtorityöryhmä, jonka tehtävänä on lähteä kehittämään ja jalkauttamaan kuntoutuksen tohtorikoulutusta. Syksyllä tullaan myös järjestämään tilaisuuksia, joissa päästään jatkamaan keskustelua sekä verkoston toiminnan kehittämisestä että sisällöllisistä kysymyksistä.

Verkostoon ovat edelleen lämpimästi tervetulleita kaikki yliopistoissa kuntoutuksen teemoista kiinnostuneet tutkijat, opettajat ja asiantuntijat. Verkoston projektipäällikölle ja koordinaattorille voi myös laittaa toiveita tulevien tapaamisten sisällöistä, toteutustavoista ja paikoista (mokuve@jyu.fi).

Lisätietoja verkostosta osoitteesta: www.jyu.fi/mokuve. Voit myös tilata verkoston uutiskirjeen, niin saat parin kuukauden välein tietoa ajankohtaisista asioista ja tulevista tapahtumista kuntoutuksen tutkimukseen ja koulutukseen liittyen: https://link.webropol.com/s/MOKUVE-uutiskirjetilaus

Kaisa Lällä

Kaisa Lällä

Projektipäällikkö
Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekunta
ft, TtM, FM

Elina Niskanen

Elina Niskanen

Koordinaattori
Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekunta
ft, TtM

Arto Hautala

Arto Hautala

Apulaisprofessori, hankejohtaja
Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekunta
ft, THM, FT, dos.


Lähteet:

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2017. Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotukset kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3891-5

Seuraa meitä: Facebooktwitterrssyoutubeinstagram
Jaa julkaisu: Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *