Surevan kohtaamisen viestiä viemässä

Surevan kohtaamisen viestiä viemässä

Suomalaisten surujärjestöjen valtakunnallinen yhteishanke Surevan kohtaaminen on aloittanut toimintansa vuonna 2018. Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on ollut tiedon tuottaminen ammattilaisille, jotta he voisivat työssään paremmin kohdata surevan sekä ohjata surevan oikeanlaisen tuen piiriin. Hanketta ovat olleet toteuttamassa Huoma – henkirikoksen uhrien läheiset, KÄPY lapsikuolemaperheet, Nuoret lesket ja Surunauha – itsemurhan tehneiden läheiset. Hankkeen toimintaa rahoittaa STEA.

Hankkeella on kaksi keskeistä toimintatapaa, joista ensimmäinen ja hankkeen sydän on kokemusasiantuntijatoiminta. Hanke on kouluttanut vapaaehtoisia kokemusasiantuntijoita eri menetystaustalla jokaisesta surujärjestöstä ja koulutettuja kokemusasiantuntijoita on ympäri Suomen noin sata. Kokemusasiantuntijoiden koulutuksia on järjestetty hankkeen aikana vuosittain. Niin koulutusten kuin muiden työnohjauksellisten ja vapaamuotoisten tapaamisten myötä eri surujärjestöjen kokemusasiantuntijat ovat verkostoituneet keskenään ja voineet vaihtaa tietoa siitä, millaista on puhua omasta menetyksestään ammattilaisille. Kokemusasiantuntijuus on ainutlaatuinen tietämisen tapa ja puheenvuorot voivat herättää tunteita ja muistoja, joten myös vapaaehtoistehtävässä vertaistuki on merkittävää.

Kokemusasiantuntijuus on tärkeä vapaaehtoistyön muoto surujärjestöjen kannalta. Samalla se voi olla kokemusasiantuntijalle keino asettaa oma menetys muiden auttamisen viitekehykseen, sillä kokemuksen kertominen voi helpottaa muita vastaaviin tilanteisiin joutuvia.

Kokemusasiantuntijuus on ainutlaatuinen tietämisen tapa

Kolmen ensimmäisen toimintavuoden aikana hanke on tavoittanut kokemuspuheenvuorojen ja hankkeen esittelyiden myötä yhteensä n. 7000 työssään surevia kohtaavaa opiskelijaa ja ammattilaista. Viesti surevan kohtaamisen hyvistä käytännöistä on levinnyt laajalle pienten toimijoiden voimin ja vapaaehtoisten kokemusasiantuntijoiden ammattitaidon ansiosta. Erityisesti hankkeen kokemusasiantuntijat, mutta myös työntekijät ovat jakaneet tietoa surujärjestöjen tarjoamasta vertaistuesta ja eri tukimuodoista.

sumea maisema

Puheenvuoroja pitäessään kokemusasiantuntijat ovat kertoneet erityisesti oman taustajärjestönsä toiminnasta, mutta myös maininneet muut hankkeessa toimivat surujärjestöt. Tällä tavoin myös tieto kaikista surujärjestöistä on levinnyt laajalle ammattilaisten ja opiskelijoiden keskuuteen. Viesti vertaistuen merkityksellisyydestä on tavoittanut uusia ammattilaistahoja. Kokemusasiantuntijat kertovat ammattilaisille sekä onnistumisia että toiveitaan omien kokemustensa pohjalta. Näin ammattilainen tai opiskelija voi saada välineitä kohtaamiseen syvällisemmin kokemuksen tullessa lähelle. Tilaisuuksissa on myös mahdollista esittää kysymyksiä kokemusasiantuntijalle, jolloin syntyy mahdollisuus ainutlaatuiseen vuorovaikutukseen.

Toinen hankkeen keskeinen toimintatapa on ollut tieteellisen ja kokemuksellisen tiedon kokoaminen hankkeen verkkosivuille. Sivustolle on koottu laajasti tietoa sekä surusta että surevan kohtaamisesta. Hankkeen sivuston ovatkin löytäneet kymmenet tuhannet kävijät. Sivustolta löytyy myös kokemusasiantuntijoiden kertomia ajatuksia videoiden, podcastien ja tallennettujen webinaarien muodossa. Verkosta löytyvistä kokemustarinoista ammattilaiset, surevat ja heidän lähipiirinsä voivat löytää apua ja tukea helposti ja kynnyksettömästi, milloin tahansa. Lisäksi hanke julkaisee uutiskirjeen neljästi vuodessa. Tiedon levittäminen on siis laajaa myös virtuaalisilla alustoilla ja hankkeen tuottamaa tietoa on jaettu kattavasti eri ammattilehdissä ja yhteistyökumppaneiden verkostoissa.

Verkosta löytyvistä kokemustarinoista ammattilaiset, surevat ja heidän lähipiirinsä voivat löytää apua ja tukea helposti ja kynnyksettömästi, milloin tahansa.

Kun neljä surujärjestöä ovat yhdistäneet voimansa, aikaan on saatu paljon tietoa, uusia näkökulmia sekä kokemuksen ääntä yhteen koottuna. Näin laajamittainen toiminta olisi ollut haastavaa ilman yhteisöllisyyttä, yhdessä jakamista ja yhteistä asiaa. Etenkin viesti surevan kohtaamisesta ja sen erityispiirteistä on levinnyt niin maantieteellisesti kuin kokemuksellisestikin laajemmalti kuin koskaan. Myös surujärjestöjen ainutlaatuinen työ on saanut näkyvyyttä pidettyjen kokemuspuheenvuorojen myötä.

Koulutetuille kokemusasiantuntijoille oman tarinan kertominen on voimauttava kokemus ja tärkeä osa omaa surua. Suru ei ole irrallinen osa surevaa ja kokemusasiantuntijamme tuovat esiin sen, kuinka suru tulee osaksi omaa elämäntarinaa. Sureminen voi muuttua ajan kuluessa, mutta se ei tarkoita sitä, että surusta pitäisi irrottautua. Sen sijaan elämä voi jatkua surusta huolimatta ja surun kanssa. Tuotetun kokemustiedon ja tieteellisen tiedon myötä menetetyt rakkaat ovat tulleet nähdyiksi.

Tuotetun kokemustiedon ja tieteellisen tiedon myötä menetetyt rakkaat ovat tulleet nähdyiksi.

Hankkeen tekemä työ jatkuu tänä vuonna juurruttamisen merkeissä. Tuemme vapaaehtoisia heidän arvokkaassa tehtävässään, tuotamme tietoa surun monimuotoisuudesta, jatkamme tiedottamista olemassa olevissa yhteistyöverkostoissamme ja luomme niitä myös lisää.

Voit kohdata surevan arkesi reiteillä missä vain. Olemme saaneet luotua välineitä kohtaamiseen ja toivomme, että jatkossa jokainen sureva voisi saada yhdessä ylläpitämästämme turvaverkosta voimaa ja tukea elämän kokoisessa surussa.  

Ulla Tuunanen

Ulla Tuunanen

Projektipäällikkö
Surevan kohtaaminen -hanke

Katso myös Surevan kohtaaminen -hankkeen ja Sote-akatemian yhteistyössä tuotettu opintojakso Surevan kohtaaminen (2 op). Opintojakso on avoin kaikille Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoille.

Tilaa uutiskirjeSeuraa meitä: Facebooktwitterrssyoutubeinstagram
Jaa julkaisu: Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *