Tulevaisuudentutkimuksen opinnot

Tulevaisuudentutkimuksen opinnot

Sote-akatemia julkaisee Monialaiset opinnot -sarjassa tietoa Turun yliopiston monitieteisistä opintokokonaisuuksista. Sarjan toisessa osassa esittelyssä ovat Tulevaisuudentutkimuksen opinnot.

Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian logo

Minkälaisia asiasisältöjä ja teemoja opinnot käsittelevät?

Tulevaisuudentutkimus ja ennakointi kuuluu kaikille ja kaikkialle. Isojen ja kompleksisten megatrendien kuten ilmastonmuutos, digitalisaatio tai kaupungistuminen rinnalla voidaan pohtia vaikka omaa henkilökohtaista tulevaisuutta tai oman organisaation visionääristä kehittämistä. Ei ole olemassa ilmiöitä, joilla ei ole tulevaisuutta. Joskus erityisalan tapa hahmottaa maailmaa ja vaihtoehtoisia tulevaisuuksia voi olla kovin kapea. Yksi tulevaisuudentutkimuksen parhaita puolia on tuoda tällaisia erityisaloja yhteen ja tarjota moniäänisyyden sallivia työkaluja toimijoiden tulevaisuuspohdintojen tueksi. Tulevaisuudentutkimus on siis jo lähtökohdiltaan monitieteistä, poikkitieteistä ja tieteiden välistä.

Miten monialaisuus on toteutettu opinnoissa?

Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia on perustettu jo 1998 ja se tarjoaa sekä yksittäisiä opintojaksoja että sivuainemahdollisuuden niin yhdeksässä jäsenyliopistossaan kuin avoimen yliopiston verkostomallissa ympäri Suomea https://tva.utu.fi/ . Tämä verkostomalli mahdollistaa todella monitaustaisten ihmisten kokoontumisen yhteen pohtimaan toinen toistaan kiinnostavampia tulevaisuuskysymyksiä. Ryhmät työskentelevät sekä paikallisesti oman opettajan johdolla että verkossa valtakunnallisissa keskustelu- ja harjoitusryhmissä.

Kenelle opinnot sopivat?

Tein pienoisotannan tammikuussa 2021 käynnistyneen sivuaineen opiskelijoiden pääaineista. He opiskelevat mm. hoitotieteitä, johtamistieteitä, journalismia, kasvatustieteitä, varhaiskasvatusta, markkinointia, Aasian kauppaa, kirjallisuutta, ympäristötieteitä, kulttuuriantropologiaa, kestävää kehitystä, vaikuttajaviestintää, kehitysmaatieteitä, mediatuotantoa, teologiaa, aluetieteitä, työ- ja organisaatiopsykologiaa, mediatuotantoa, ravitsemustietoa, uraohjausta, vakuutusmatematiikkaa, optoelektroniikkaa, informaatiotieteitä, musiikkitieteitä, terveystieteitä, agrologiaa, käyttäytymistieteitä, aluepolitiikkaa, ympäristöekologiaa tai oikeustieteitä. Mukaan ovat tervetulleita kaikki kandiopinnoista väitösvaiheeseen. Jo opintojen alkuvaiheessa opiskelijat huomaavat kuinka tärkeää on osata tutkia ja tulkita maailmaa hyvin monista näkökulmista ja kuinka erilaiset osaamiset ja elämänkokemukset täydentävät toisiaan.

Miten työelämä on huomioitu opinnoissa?

Jos oman alan sisällä voi olla vaarana jopa ryhmätyhmyys, tällaisessa ryhmässä opiskelija löytää aivan uusia näkökulmia maailmaan. Teemoja ja aiheita ei anneta valmiina, vaan opiskelijat tuovat omat mielenkiintonsa kohteet mukanaan. Yhden opintoryhmän skenaarioharjoitusten teemat voivat vaihdella hoivaroboteista kryptovaluuttoihin, keinoälystä geenimuunneltuun maanalaisviljelyyn, ikäihmisten yksinäisyydestä kaupunkiliikenteen uusiin muotoihin tai vaikkapa yrittäjyydestä cyborgien maailmaan. Tulevaisuudentutkimuksen opinnot pyrkivät omalta osaltaan tukemaan akateemisten kompetenssien rakentumista, kuten kaikki yliopisto-opetus.  Esimerkkeinä näistä työelämäosaamisista ovat ns. välineelliset kompetenssit, kuten vastavuoroisen ja aktiivisen kommunikoinnin taito tieto- ja viestintäteknologiaa ja tiedonhakua hyödyntäen, tiedon käsittely- ja prosessointitaidot ja kriittinen arviointitaito, yhteistoiminnalliset kompetenssit, mm. erilaisissa yhteisöissä vaadittavien työskentelytaitojen lisääntyminen sekä yhteistoiminnalliset taidot, kuten osaamisen jakamisen taito, verkostoitumisen taito, osallistuminen yhteisölliseen ja yhteiskunnalliseen tiedonmuodostukseen sekä itsenäisen toiminnan kompetenssit, kuten yksilön ammatillisen identiteetin rakentuminen ja oman aseman arviointi suhteessa kokonaisuuteen. Yksilöt tarvitsevat mm. abstraktia ajattelu- ja arviointitaitoa, itsenäisen työskentelyn ja sitoutumisen taitoa selviytyäkseen työelämän nykyvaatimuksista.

Miksi kannattaa valita juuri nämä opinnot sivuaineeksi?

Perinteisesti ennakoinnin on ajateltu kuuluvan erityisesti strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- tai muissa vastaavissa edelläkävijä- ja kehittämistehtävissä työskenteleville sekä erityisesti johdolle, päälliköille ja päätöksentekijöille. Mutta tieteenalan kehittyessä mukaan on tullut hyvin vahvasti yksilön oma tulevaisuusajattelu ja asenne vaihtoehtoisia tulevaisuuksia kohtaan. Tulevaisuusajattelua eri muodoissa opetetaan ja ohjataan jo peruskoulussa ja toisella asteella ja hyödynnetään esimerkiksi opintojenohjauksessa https://tulevaisuusohjaus.fi/ . Oma henkilökohtainen näkemykseni onkin, että jokaisen pitäisi haastaa omaa tulevaisuusajatteluaan ja ottaa ainakin yksi opintojakso maistiaisiksi.

Minkälaista palautetta olette saaneet opiskelijoilta monialaisesta opiskelusta ja monialaisista opinnoista?

Jo työelämässä olevat kiittelevät monipuolisten opintojen joustavuutta ja soveltuvuutta ammatilliseen kehittymiseen. Vastavalmistuneilta usein kuulee, että he ovat kyenneet erottautumaan rekrytointitilanteissa edukseen tulevaisuudentutkimuksen sivuaineella. Mutta aina eniten kiitosta tulee aidosti monitieteisistä ryhmistä; ”En ole koskaan ennen opiskellut näin aidosti monialaisissa ryhmissä. Ja vielä luovuuskin on sallittua. Maailmankuvani mullistui!”

Hanna-Kaisa Aalto

Hanna-Kaisa Aalto

Koulutuspäällikkö, KTM
Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Tulevaisuuden tutkimuskeskus: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/turun-kauppakorkeakoulu/tulevaisuuden-tutkimuskeskus

Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemia: https://tva.utu.fi/

Seuraa meitä: Facebooktwitterrssyoutubeinstagram
Jaa julkaisu: Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *