Featured

Sote-akatemian ja luovan kirjoittamisen oppiaineen yhteistyö tuo kokemusäänet esiin taiteen kautta

Sote-akatemian Dialogiblogi on alusta, joka on avoinna monenlaisille äänille. Tilan saavat niin tieteelliset kuin taiteelliset tekstit, niin ääni- kuin kuvamateriaalit. Miksi tuoda taiteellista ilmaisua Dialogiblogiin?

Ikääntyneiden kotona asumisen ja hyvinvoinnin tukeminen terveysteknologian avulla Suomessa vuonna 2050 – poimintoja tulevaisuusraportista

WHO ennusti vuonna 2018, että yli 60-vuotiaiden määrä maailmassa tulee jopa kaksinkertaistumaan seuraavan kolmen vuosikymmenen aikana. Elinajanodotteen noustessa sekä iäkkäiden määrän kasvaessa suhteellisesti työikäisiin verrattuna erityisesti hoitoalaa uhkaa entistäkin voimakkaampi työvoimapula.

Luonto- ja eläinavusteisuus osaksi sivistys- ja sote-ammattilaisten työkalupakkia

Luontopohjaiset ratkaisut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ovat ajankohtaisia. Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt valtioneuvoston periaatepäätöksen toimeenpanosuunnitelman, jonka neljä painopistettä ovat osallisuus, arkiympäristön kehittäminen, hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävä toiminta ja palvelut sekä päätöksenteolla vaikuttavuutta.

Koulun ja vapaa-ajan toiminnan rooli nuoren hyvinvoinnin tukemisessa vuonna 2050

Osallistuimme keväällä 2021 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollossa -kurssille, jossa tutustuimme tulevaisuudentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin, tulevaisuusajatteluun sekä opettelimme tulevaisuuskuvien avulla rakennettavaa skenaariotyöskentelyä. Kurssitehtävänä oli skenaarioraportti kiinnostuksen kohteena olevasta aiheesta, käyttäen tulevaisuustaulukkomenetelmää tulevaisuuteen suuntautuvien skenaarioiden luomiseksi.

Essee: Tupakoinnista, osa 3

Lopulta elämä ei juurikaan muutu. Vaikka yhden asian vain jättäisi tekemättä, elämässä on hirvittävän paljon kaikenlaista mielenkiintoista, joka kantaa, parantaa keskittymistä, rentouttaa, on esteettistä ja tuntuu.

Sitä voi olla vaikea käsittää, mutta joskus kun ajattelin tupakoinnin lopettamista, tuntui, kuin sen jälkeen elämässäni ei enää olisi mitään. Minä toden teolla pelkäsin tulevaisuutta ilman tupakkaa.

Yhteinen ääni: Systeeminen työskentely lapsi- ja perhepalveluissa: esimerkkinä lastensuojelun sosiaalityö

Yhteinen ääni on Turun yliopiston podcast, jossa keskustellaan ajankohtaisista aiheista monialaisesti. Tämän jakson tuotti Sote-akatemia.

Systeemisyys-podcast-sarja jatkuu uudella jaksolla. Tällä kertaa keskustellaan systeemisestä työotteesta lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa työskennellessä.