Palveluohjauksen osaajille on tarvetta Sote-kentällä

Yhtenä keskeisenä tavoitteena sote-uudistuksessa on yhdenvertaisten, laadukkaiden ja saavutettavien palveluiden tuottaminen, kuten edellä todettiin. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää rakenteellisten muutosten onnistumisen lisäksi myös erityishuomiota kentällä toimivien sote-alan ammattilaisten osaamiseen ja toiminnan edellytyksiin…

Projektityöstä väitöskirjatutkimukseen – case elintapaohjauksen kehittäminen

Väitöskirjatutkimukseni tarkoituksena on arvioida kansallisen terveyden edistämisen ohjelman implementointiprosessia ja sen onnistumista sekä haasteita. Implementoinnilla tarkoitetaan toimenpanoa/käyttöönottoa. Tutkimuksessa arvioidaan VESOTE-valtionavustushankkeen valtakunnallista käynnistämistä, sekä jalkauttamista sairaanhoitopiirien alueille…