Projektityöstä väitöskirjatutkimukseen – case elintapaohjauksen kehittäminen

Väitöskirjatutkimukseni tarkoituksena on arvioida kansallisen terveyden edistämisen ohjelman implementointiprosessia ja sen onnistumista sekä haasteita. Implementoinnilla tarkoitetaan toimenpanoa/käyttöönottoa. Tutkimuksessa arvioidaan VESOTE-valtionavustushankkeen valtakunnallista käynnistämistä, sekä jalkauttamista sairaanhoitopiirien alueille…

”Otan lapsen syliin ja lohdutan, ja toivon että vanhempi luottaa minuun” – Mentalisaatio lapsen kehitystä suojaavana tekijänä siirtymävaiheessa kotihoidosta varhaiskasvatukseen

Pienen lapsen aloitusvaihe varhaiskasvatuksessa vaatii vanhemmalta ja varhaiskasvatuksen työntekijältä pyrkimystä eläytyä lapsen kokemukseen erota vanhemmastaan sekä liittyä uuteen aikuiseen ja lapsiryhmään…

Elintapaohjauksen yhtenäinen kehittäminen

Elintavoilla on merkittävä vaikutus hyvinvointiin ja terveyteen. Elintapojen muutoksella voidaan vähentää terveysriskejä.

Keskeisiä keinoja vaikuttaa kansanterveydellisiin ongelmiin ovat: terveysriskien varhainen tunnistaminen, puheeksi ottaminen ja neuvonta sekä tarvittaessa hoitoon ohjaus Onnistuakseen tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken…