Luonto- ja eläinavusteisuus osaksi sivistys- ja sote-ammattilaisten työkalupakkia

Luontopohjaiset ratkaisut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ovat ajankohtaisia. Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt valtioneuvoston periaatepäätöksen toimeenpanosuunnitelman, jonka neljä painopistettä ovat osallisuus, arkiympäristön kehittäminen, hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävä toiminta ja palvelut sekä päätöksenteolla vaikuttavuutta.

Koulun ja vapaa-ajan toiminnan rooli nuoren hyvinvoinnin tukemisessa vuonna 2050

Osallistuimme keväällä 2021 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollossa -kurssille, jossa tutustuimme tulevaisuudentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin, tulevaisuusajatteluun sekä opettelimme tulevaisuuskuvien avulla rakennettavaa skenaariotyöskentelyä. Kurssitehtävänä oli skenaarioraportti kiinnostuksen kohteena olevasta aiheesta, käyttäen tulevaisuustaulukkomenetelmää tulevaisuuteen suuntautuvien skenaarioiden luomiseksi.

Essee: Tupakoinnista, osa 3

Lopulta elämä ei juurikaan muutu. Vaikka yhden asian vain jättäisi tekemättä, elämässä on hirvittävän paljon kaikenlaista mielenkiintoista, joka kantaa, parantaa keskittymistä, rentouttaa, on esteettistä ja tuntuu.

Sitä voi olla vaikea käsittää, mutta joskus kun ajattelin tupakoinnin lopettamista, tuntui, kuin sen jälkeen elämässäni ei enää olisi mitään. Minä toden teolla pelkäsin tulevaisuutta ilman tupakkaa.

Yhteinen ääni: Systeeminen työskentely lapsi- ja perhepalveluissa: esimerkkinä lastensuojelun sosiaalityö

Yhteinen ääni on Turun yliopiston podcast, jossa keskustellaan ajankohtaisista aiheista monialaisesti. Tämän jakson tuotti Sote-akatemia.

Systeemisyys-podcast-sarja jatkuu uudella jaksolla. Tällä kertaa keskustellaan systeemisestä työotteesta lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa työskennellessä.

Tavoitteena monialaisuus – ajatuksia monialaisesta väitöskirjatyöskentelystä

Onko olemassa ihmissuhdeammattia, jossa ei tehtäisi monialaista yhteistyötä? Mitä monialaisuus tai moniammatillisuus loppujen lopuksi tarkoittavat? Varsinkin jälkimmäiseen kysymykseen voi olla vaikeaa antaa yksiselitteistä vastausta. Esimerkiksi …

Yhteinen ääni: Lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkuus (LANUPS)

Miksi lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkuutta kannattaa tutkia?

Sosiaalityöntekijä ja tutkija Anniina Kaittila sekä nuorisopsykiatrian dosentti ja ylilääkäri Max Karukivi keskustelevat aiheesta ja esittelevät tutkimushankkeen LANUPS – Lastensuojelun sosiaalityön ja nuorisopsykiatrian yhteistutkiminen ja -kehittäminen Länsi- ja Itä-Suomessa.