eläintutkimus


Kviik! Kviik! Kuuletteko tuon äänen? Se tulee suuren saarnen varjosta, missä ruoho on korkeaa ja herkullista. On kesä 1897 Viipurinlahden rannalla Säkkijärvellä. Siellä Hugo Simbergin lapsuudenperhe on viettänyt kesiään Niemenlautan tilalla jo vuosikymmeniä. Nyt Simberg on 24-vuotias aloitteleva taiteilija ja innokas valokuvaaja. Niemenlautassa otetuissa kuvissa […]

Knurr, Pikke ja Hugo Simberg – Marsujen historiaa valokuvan ja ...


Suomalaisen eläinsuojelun historia ei ole yleisesti tunnettua. Kun olen kertonut tekeväni pro gradu -tutkielmani 1800- ja 1900-lukujen taitteen eläinsuojeluliikkeestä, yleisin kuulemani vastaus on: ”Ai, oliko jo silloin sellaista?” Tässä kirjoituksessa tarkastelen henkilöä, joka ansaitsisi tulla muistetuksi suomalaisen eläinsuojelun historiasta puhuttaessa. Kyseessä on vuosikymmeniä Helsingin eläinsuojeluyhdistyksessä […]

Constance Ullner – eläinsuojelija sadan vuoden takaa


Viimeisen viikon aikana on ollut ilahduttavaa lukea niin monen median nostoja Heta Lähdesmäen väitöskirjasta Susien paikat. Ihminen ja susi 1900-luvun Suomessa. Tuskin sattumalta sunnuntain 19.1. Helsingin Sanomien kolumni käsitteli muunlajisten eläinten tunne-elämää ja kommunikaatiota. René Descartes’n huippuunsa muotoileman antroposentrismin ja sitä seuraavien vuosisatojen tuotanto- ja […]

Biosfääristä ja empatiasta