tasa-arvo


Lukiessa tyttökoululaisen ystäväkirjan kirjoituksia 1900-luvun alkuvuosilta, ilmaisu ’Suomen lapsi’ toistuu; suomalaisuus solmiutui kokemukseen identiteetistä. Koulutoverit, opettajat ja sukulaiset kirjoittivat runon toisensa viereen rakentaen ymmärrystä ajastaan ja yhteisöstään. Ystäväkirjan pienessä palassa menneisyyttä oli kansalaisuuden rakentamiselle tyypillisiä aineksia. Sivistyksen arvostuksesta kertoi paikka, koulunpenkki, jossa ystäväkirjaa kirjoitettiin. Kielitaistelun […]

Mitä kansalaisuus merkitsi 1900-luvun alun tytölle?


Sunnuntai-iltana 2. heinäkuuta 1899 ranskalainen senaattori Ludovic Trarieux matkusti pikajunalla Pietarista Helsinkiin. Yhdessä eurooppalaisista tiedemiehistä ja juristeista koostuneen lähetystön kanssa hän oli yrittänyt viedä keisari Nikolai II:lle Pro Finlandiana tunnettua yli tuhannen eurooppalaisen tiede-, taide- ja kulttuurivaikuttajan adressia, jolla tuettiin puolen miljoonan suomalaisen samana keväänä […]

Ihmisoikeuksien puolustaja Suomen asialla: Ludovic Trarieux


1
Nykypäivänä keskusteluaiheiksi ovat nousseet niin miesten asevelvollisuus, miesten syrjäytyminen, isyysvapaan lyhyys kuin poikien huonompi koulumenestys. Aihe ei ole kuitenkaan niin uusi, kuin siitä ajatellaan. Keskustelu samasta aiheesta viidenkymmenen vuoden takaa on jäänyt unholaan. Tutkin kandidaatin tutkielmassani 1960-luvulla toiminutta Yhdistys 9 nimistä järjestöä. Keskityin yhdistyksen toiminnassa […]

Mieskin on ihminen