Saksan kieli, Turun yliopisto

Autor: Janina Ahlqvist (Seite 2 von 2)

Saksan kielen oppiaine etsii some-harjoittelijaa syyslukukaudelle 2021

Oletko oma-aloitteinen, some-markkinoinnista kiinnostunut saksan kielen osaaja?

Omaatko kiinnostuksen sisällön tuottoon ja suunnitteluun sekä hyvät tietotekniset taidot?

Onko sinulla saksan kielen aineopinnot valmiina tai lähes valmiina?

Jos vastasit kysymyksiin kyllä, olet etsimämme henkilö!

Saksan kielen oppiaine etsii some-harjoittelijaa syyslukukaudelle 2021. Harjoittelun laajuus 5 op sisältää n. 120 h aktiivista työpanosta erillisen tuntikirjanpidon mukaan ja lisäksi n. 15 h harjoittelujaksoa käsittelevän raportin kirjoitusta. Harjoittelija suunnittelee yhteistyössä oppiaineen kanssa some-suunnitelman, jonka hän esittää oppiainekokouksessa. Lisäksi harjoittelija tuottaa ja julkaisee sisältöä oppiaineen some-kanaviin sekä tiedottaa ohjaajaa ja oppiainetta. Yhteistyö oppiaineen ja harjoittelijan välillä on tiivistä koko harjoittelujakson ajan. Syksyllä 2021 some-harjoittelu tehdään parityönä. Harjoittelussa on myös jatkomahdollisuus.

Hakuaika 5.9.2021 asti. Lähetä hakemuksesi sähköpostitse Anne Männikölle osoitteeseen anne.mannikko@utu.fi.

Katso hakuohjeet ja hakukuulutus Tehtäväpankista osoitteesta: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/kkl/opetus/Lists/tehtavapankki/avoimet.aspx?useFiltersInViewXml=1&FilterField1=Oppiaine0&FilterValue1=Saksan%20kieli&FilterType1=Choicet

Germanican esittely

Esittelyssä saksan kielen opiskelijoiden ainejärjestö Germanica! Kuvassa oikealla Germanican lipun kantoa ainejärjestöjen vappukulkueessa.

Germanica, viralliselta nimeltään Germanica ry, on Turun yliopiston saksan kielen opiskelijoiden ainejärjestö. Järjestöllä on pitkät perinteet vuosikymmenten ajalta. Järjestö perustettiin jo vuonna 1961 ja tarkoituksena on valvoa opiskelijoiden etuja sekä samalla järjestää opiskelijoille toimintaa, joka kokoaa opiskelijat yhteen. Jäseneksi saa pientä maksua vastaan (vuoden jäsenyys 5€, seitsemän vuoden jäsenyys 15€) liittyä kuka tahansa saksan kielestä ja kulttuurista kiinnostunut. Germanica myöskin sponsoroi opiskelijoiden haalareita ja järjestöltä voi myös esimerkiksi myyjäisissä ostaa itselleen laulukirjan, kangaskassin sekä haalarimerkkejä. Myös college-paitoja on vuodesta 2018 alkaen teetetty yhteistilauksella syksyisin. Katso kuvat alla!

Germanicalla on oma hallitus, joka valitaan vuosittain syyskokouksessa. Tarvittaessa myös keväällä hallitukseen haetaan uusia jäseniä. Hallitus koostuu opiskelijoista ja kuka tahansa on tervetullut mukaan hallitustoimintaa. Uudet jäsenet ovat tällä hetkellä erittäin kaivattuja! Etukäteisosaamista hallitustoiminnasta ei tarvita, vaan jokainen hallituslainen saa perehdytyksen ennen työskentelyn aloittamista. 

Tapahtumiin ovat kaikki jäsenet aina tervetulleita, eikä kukaan jää yksin. Perinteisiä tapahtumia syksyllä ovat mm. Pokémon-sitsit ja -bileet syyskuussa yhteistyössä Asteriski-järjestön kanssa, Oktoberfestit lokakuussa sekä pikkujoulut. Kevätpuolella tapahtumakalenterista löytyvät mm. uusien opiskelijoiden haalarikastajaiset, ystävänpäiväsitsit ja halibileet yhteistyössä Digit-järjestön kanssa helmikuussa, Bierfest maaliskuussa sekä tietysti vappu-ohjelmaa vuoden suurimpana juhlapäivänä. Bileiden lisäksi järjestetään myös muita tapahtumia, kuten esimerkiksi myyjäisiä, kahvitunteja, peli-iltoja sekä urheilutapahtumia. Myös pidempi, muutaman päivän mittainen Mökkiwochenende on järjestetty useamman kerran. Tällä hetkellä kaikki Germanican tapahtumat ovat vallitsevasta tilanteesta johtuen etänä. Esimerkiksi Zoom- ja Discord-alustat ovat olleet käytössä tapahtumissa. 

Tapahtumista nostettakoon vielä esille Germanistipäivät, jotka ovat olleet vuosittainen, kaikkien Suomen germanistien muutaman päivän mittainen tapahtuma. Kukin ainejärjestö on vuorollaan järjestänyt tapahtuman omassa kaupungissaan. Viimeksi ne järjestettiin vuonna 2019 Joensuussa, sillä viime vuonna pandemiatilanne ei sallinut tapahtuman järjestämistä.  

Lopuksi vielä ilmoituksena, että Germanica juhlii tänä vuonna 60-vuotisjuhliaan! Toivotaan, että pandemiatilanne sallii vuosijuhlien järjestämisen fyysisesti ja ajallaan. Pysykää kuulolla!

Käykää katsomassa myös Germanican nettisivut ja somet. Linkit löytyvät alta:

Germanican nettisivut: https://tyyala.utu.fi/germanica/

Germanica Facebookissa: https://www.facebook.com/germanicaturku

Germanica Instagramissa: https://www.instagram.com/germanicary/

HUOM! Julkaistu ensimmäisen kerran 09.04.2021 saksan kielen oppiaineen Facebook- ja Instagram-tileillä. Lisätty uuteen blogiin 18.06.2021.

Maisteriopiskelijoiden haastatteluja -sarja, Osa 1: Annika Pelto (KOOT)

Keväällä 2021 kuulijat pääsivät oppiaineen SoundCloudissa tutustumaan saksan kielen opintoihin. Näissä suomenkielisissä, erityisesti hakijoille suunnatuissa podcasteissa kuullaan kielen oppimisen ja opettamisen (KOOT), monikielisen käännösviestinnän (MKV) sekä kieliasiantuntijuuden (KIAS) tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden kokemuksia omista opinnoistaan. Ensimmäisenä heistä ääneen pääsi kieltenopettajaksi opiskeleva Annika Pelto. Yllä olevassa kuvassa Annika, taustalla Marburgin maisemat Saksassa. Podcastissa Annika kertoo miksi hän päätyi opiskelemaan saksan kieltä Turun yliopistoon. Lisäksi kuulemme mm. millaisia kursseja hänellä on ollut, mistä aiheista hän on kirjoittanut kandidaatin tutkielmansa sekä tällä hetkellä työn alla olevan gradunsa ja millaisia kokemuksia hänellä on vaihto-opiskelusta Saksassa. Lopuksi pääsemme myös kurkistamaan Annikan tulevaisuuden suunnitelmiin valmistumisen jälkeen. Haastattelijana tässä podcastissa toimii some-harjoittelija Janina Ahlqvist. 

Kuuntele podcast / lue tiivistelmä alta! 

HUOM! Podcastin alussa mainittu oppiaineen SoundCloud ei ole enää alustana uusille julkaisuille ja uudet julkaisut tulevat suoraan tänne uuteen blogiin. Myös vanhat SoundCloud tiedostot siirtyvät vähitellen blogiin. Tämä podcast ja siihen liittyvät julkaisut on julkaistu ensimmäisen kerran 12.03.2021 saksan kielen oppiaineen Facebook-, Instagram- ja SoundCloud-tileillä, ja ne on lisätty blogiin 17.06.2021.

Joint Classroom -hanke 05.02.2021

Auf Deutsch siehe unten!

Perjantaina 05.02.2021 pääsimme seuraamaan Minna Maijalan (Turun yliopisto) ja Tiina Savolaisen (Göttingenin yliopisto) toteuttamaa Joint Classroom -yhteistyöhanketta, johon osallistuivat Landeskunde-kurssilaiset Turun yliopistosta ja saksalaiset suomen kielen opiskelijat Göttingenin yliopistosta (Finnisch-Ugrisches Seminar Göttingen). Opiskelijat tekivät pienryhmissä esityksiä aiheista, jotka käsittelivät Suomen ja Saksan erilaisuutta esimerkiksi opiskelijaelämän ja yliopisto-opetuksen suhteen sekä sitä miten Turku ja Göttingen eroavat toisistaan yliopistokaupunkeina. Alla olevassa kuvassa osallistujat esitysten päätteeksi.

Tilaisuuden lopuksi kysyimme opiskelijoiden tuntemuksia hankkeesta. Opiskelijat kertoivat oppineensa uutta toisiltaan maiden välisistä eroista. Myös yllättäviä asioita oli tullut esiin, kuten esimerkiksi, että tietyllä alueella Saksassa opiskelija voi matkustaa junalla ilmaiseksi. Kysyimme myös, miltä yhteistyö ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa tuntui. Vastauksista päätellen hanke onnistui: “Super schön!”, “Sehr viel Spass gemacht!”, “Wir haben uns viel unterhalten!” 

Kysyimme myös Minna Maijalalta hankkeen taustoita. Hän tutustui Tiina Savolaiseen Turun yliopiston saksan kielen professorin Leena Kolehmaisen kautta. Savolainen otti yhteyttä häneen ennen joulua hankkeen tiimoilta ja hanke päätettiin toteuttaa nyt, sillä Saksassa Wintersemester on pian loppumassa. Lisäksi Maijala kertoi, että hänen vetämällään Kielentutkimuksen erityiskysymyksiä I -kurssilla viime syksynä oli myös paljon vierailijoita, kuten esimerkiksi suomen kielen opiskelija Kölnin yliopistosta. Maijala tiivistää lopuksi, että tarkoitus on jatkaa tämän tyyppistä yhteistyötä yliopistojen kanssa, kun etätyöskentely on saatu rullaamaan hyvin.

~ Some-harjoittelijat Janina ja Anne

HUOM! Julkaistu ensimmäisen kerran 15.02.2021 saksan kielen oppiaineen Facebook- ja Instagram-tileillä. Lisätty uuteen blogiin 25.05.2021.

Am 5.2. hatten wir eine Chance anwesend zu sein, wenn die Studierenden des Landeskunde-Kurses von Minna Maijala (Uni Turku) und die Studierenden des Finnisch-Ugrisches Seminars von Tiina Savolainen (Uni Göttingen) ein Joint Classroom-Projekt durchgeführt haben. Die Studierenden haben in Kleingruppen über verschiedenen Themen Präsentationen vorbereitet. Die Themen haben Unterschiede zwischen Deutschland und Finnland behandelt, beispielsweise wie sich Studierendenleben und Unterricht an der Universität zwischen den Ländern unterscheiden und wie sich Turku und Göttingen als Universitätsstädte unterscheiden. Im Bild unten findet ihr die Teilnehmer am Ende der Sitzung.

Nach der Sitzung haben wir kurz die Studierenden interviewt. Sie haben erzählt, dass sie viel Neues über die Unterschiede zwischen den Ländern voneinander gelernt haben. Es waren auch überraschende Dinge aufgetaucht, wie z. B. die Tatsache, dass ein Student in einem bestimmten Gebiet in Deutschland kostenlos mit dem Zug reisen kann. Wir haben auch gefragt, wie war es, mit den ausländischen Studierenden zusammenzuarbeiten. Die Antworten waren sehr zufrieden: “Super schön!”, “Sehr viel Spaß gemacht!”, “Wir haben uns viel unterhalten!”

Minna Maijala hat uns über den Hintergrund des Projekts erzählt. Sie hat Tiina Savolainen durch Leena Kolehmainen, Prof. Dr. Deutsche Sprache Universität Turku, getroffen. Savolainen hat Kontakt zu Maijala vor Weihnachten aufgenommen, damit sie einen Termin für das Projekt festlegen können. Der Termin hat jetzt im Februar stattgefunden, weil das Wintersemester in Deutschland bald beenden wird. Darüber hinaus hat Maijala erzählt, dass es im Kurs Aspekte zur Sprachwissenschaft I im letzten Herbst auch viele Gäste gab, wie z. B. ein Student der finnischen Sprache aus der Uni Köln. Zum Schluss fasst Maijala zusammen, dass die Absicht ist, derartige Zusammenarbeit mit anderen Universitäten zu weiterführen, weil die Fernarbeit jetzt gut funktioniert.

~ Somepraktikantinnen Janina und Anne

ACHTUNG! Erstmals veröffentlicht am 15.02.2021 auf den Facebook- und Instagram-Kanälen des Fachs Deutsche Sprache. Zum neuen Blog hinzugefügt am 25.05.2021.

Alumnien haastatteluja -sarja, Osa 2: Erno Mäkinen

Alumnien haastatteluja -sarja jatkuu!

Toisessa jaksossa oppiaineen some-harjoittelija Janina Ahlqvist haastattelee Erno Mäkistä (yllä olevassa kuvassa). Pääsemme kuulemaan Ernon kokemuksia opetustyöstä kotimaassa sekä kaupallisen alan työstä Krakovassa, Puolassa. Teemoina ovat mm. koulutus ja työtehtävät, kielet sekä Ernon vinkit opiskelijoille. 

Kuuntele podcast / lue tiivistelmä alta! 

HUOM! Podcastin alussa mainittu oppiaineen SoundCloud ei ole enää alustana uusille julkaisuille ja uudet julkaisut tulevat suoraan tänne uuteen blogiin. Myös vanhat SoundCloud tiedostot siirtyvät vähitellen blogiin. Pysykää siis kuulolla!

Osa 1 – 27:58 minuuttia

Osa 2 – 30:31 minuuttia (jatkoa edellisen osan jälkeen)

Saksan kielen oppiaineen tuutorit 2021

Ensi lukuvuonna saksan kielen oppiaineessa on neljä opiskelijatuutoria! He auttavat uusia opiskelijoita pääsemään alkuun opinnoissaan, esittelevät yliopisto-opiskelun käytäntöjä sekä opiskelijoiden tukipalveluita ja järjestävät uusille opiskelijoille mukavaa yhteistä ohjelmaa. Heiltä voi aina kysyä neuvoa mieltä askarruttavissa asioissa.


Alla olevissa kuvissa saksan kielen oppiaineen tuutorit vuosimallia 2021: Anssi Arola, Jenni Muunoja, Nuppu Kettunen ja Tua Virtanen. Kuvan alla lisäksi lyhyt esittelyteksti.

“Morjesta! Mä oon Anssi, toisen vuoden saksan kielen opiskelija. Hain tuutoriksi, jotta voin olla mukana antamassa uusille opiskelijoille kokemusta opintojen alkamisesta ja olla heille yleisesti ohjaava ja hyvä tyyppi!

Fun fact: Oon asunut Turussa kaksi vuotta ja muuttanut täällä viisi kertaa.”

“Hallo! Mä oon Jenni, ekan vuoden saksan pääaineopiskelija ja yks ens syksyn tuutoreista! Hain tuutoriksi, koska haluun olla mukana auttamassa uusia opiskelijoita sopeutumaan yliopistomaailmaan. Lisäksi on kiva päästä jo heti alkusyksystä tutustumaan uusiin ihmisiin!

Fun fact: Vielä vuosi sitten en ois ikinä osannu kuvitella opiskelevani saksan kieltä yliopistossa, mutta näin siinä vaan kävi. Ja nyt en vois olla tyytyväisempi, että pääsin opiskelemaan just tänne!”

“Hallo! Olen Nuppu ja mulla on tällä hetkellä menossa ensimmäinen vuosi yliopistossa. Hain tuutoriksi, koska haluan olla auttamassa uusia opiskelijoita pääsemään hyvin sisään yliopistomaailmaan. Tuutorina toimiessa pääsee myös tutustumaan uusiin ihmisiin ja odotankin innolla, että saan tehdä yhteistyötä eri ihmisten kanssa.

Fun fact: Urheilu on lähellä sydäntäni ja olenkin viettänyt yli puolet elämästäni koripalloa pomputellen.”

“Hallo! Olen Tua ensimmäisen vuoden saksan kielen opiskelija. Olen asunut Münchenissä ja sieltä saadun kielitaidon innostamana hain yliopistoon haaveena saksan opettajan työ, mutta myös käännöstyö kiinnostaa. Minulle on luontaista auttaa ja opastaa ja tarvittaessa ottaa selvää jos en jotain tiedä tai osaa, siksi hain tuutoriksi.

Fun fact: Ikää minulla on varmasti tuplat moneen muuhun opiskelijaan verrattuna, mutta myös saman verran elämänkokemusta.”

Alumnien haastatteluja -sarja, Osa 1: Riitta Ahlqvist

Oppiaineen podcastit saavat jatkoa!

Tämänkertainen podcast aloittaa uuden Alumnien haastatteluja -sarjan. Ensimmäisessä jaksossa oppiaineen some-harjoittelija Janina Ahlqvist vie kuulijat Saksalais-Suomalaiselle Kauppakamarille Helsinkiin. Podcastissa pääsemme kuulemaan Riitta Ahlqvistin (yllä olevassa kuvassa) kokemuksia hänen jo lähes 21:n vuoden mittaiselta työuraltaan Kauppakamarilla. Teemoina haastattelussa ovat esimerkiksi Riitan koulutus ja työtehtävät, Kauppakamarin kielet ja edellytetty kielitaito sekä Riitan vinkit opiskelijoille. 

Kuuntele podcast / lue tekstitiivistelmä alta! 

HUOM! Podcastin alussa mainittu oppiaineen SoundCloud ei ole enää alustana uusille julkaisuille ja uudet julkaisut tulevat suoraan tänne uuteen blogiin. Myös vanhat SoundCloud tiedostot siirtyvät vähitellen blogiin. Pysykää siis kuulolla!

Osa 1 – 29:33 minuuttia

Osa 2 – 20:31 minuuttia (jatkoa edellisen osan jälkeen)

Vapputervehdys 2021 / Maifeiertag-Begrüßungsrede 2021

Auf Deutsch siehe unten!

Saksan kielen oppiaine toivottaa hauskaa vappua! 

Tänä vuonna saksan kielen oppiaineen vapputervehdyksessä ääneen pääsee Minna Maijala. Tervehdyksessä pääsemme kuulemaan monista saksankielisen alueen vappuperinteistä, kuten vappupuun koristelusta, sen ympärillä tanssimisesta sekä kaikenlaisesta keppostelusta. Lopuksi kuulemme myös August Heinrich Hoffman von Fallerslebenin saksankielisen kevätaiheisen runon.

Pääset kuuntelemaan vapputervehdyksen täällä oppiaineen uudessa blogissa! Audion sekä tekstiversion löydät sivun alaosasta! Mukavia kuunteluhetkiä!

Das Fach deutsche Sprache wünscht Euch einen wunderschönen Maifeiertag!

Dieses Jahr hält Minna Maijala die Maifeiertag-Begrüßungsrede vom Fach Deutsch. In der Begrüßungsrede werden wir von vielen Traditionen des Maifeiertags in deutschsprahigen Gebieten hören, zum Beispiel von dem Schmücken des Maibaums, dem Tanzen um den Maibaum und alle Arten von Schabernacken. Am Ende der Rede hören wir auch ein deutschsprachiges Frühlingsgedicht von August Heinrich Hoffman von Fallersleben. 

Ihr könnt die Begrüßungsrede auf unserer neue Blog-Seite zuhören! Das Audio und den Text findet ihr unten auf dieser Seite! Viel Spaß beim Zuhören!

Neuere Beiträge »