Kerenski on lyöty

14. marraskuu 2017 Politiikka 0
Turussa julkaistiin vuonna 1917 ruotsinkielistä sosialidemokraattista lehteä Arbetet. Keskiviikkona 14. marraskuuta 1917 Arbetet julkaisi pikkuuutisen Aleksandr Kerenskistä (1881–1970) otsikolla “Kerenski fullständigt slagen, regering bildad”. Väliaikaisen hallituksen voimahahmo oli lokakuun vallankumouksen jälkeen paennut Pihkovaan ja pyytänyt apua kenraali Pjotr Krasnovilta. Kenraalin joukot olivat vallanneet Tsarskoje Selon 10. marraskuuta, juliaanisen kalenterin mukaan 28. lokakuuta. Kuitenkin jo seuraavana ...

Leskien hätähuuto

Mommilan ja Lokakuun vallankumouksen rinnalle alkoivat palata uutiset ensimmäisestä maailmansodasta. Bolševikkien kerrottiin Pietarissa antaneen rauhanjulistuksen kaikille sotaakäyville kansoille ja hallituksille. Sosialistista luettiin, että työläis- ja talonpoikaishallitus ”esittää kaikille sotaakäyville kansoille ja niiden hallituksille aloitettavaksi viipymättä neuwottelut oikeudenmukaisesta, kansanwaltaisesta rauhasta.” Lisäksi lehdissä esiintyi tietoja syrjäytetyn väliaikaishallituksen pyrkimyksistä palata valtaan. Lehdet kertoivat vakavasta ihmishengen vaatineesta työtapaturmasta turkulaisessa ...

Suuria kysymyksiä ja arkihuolia

09. marraskuu 2017 Arki, Politiikka 0
Bolševikkien vallankaappaus herätti välittömästi pohtimaan sen seurauksia Suomen kannalta. Turun Sanomissa julkaistussa kirjoituksessa ”Wallan anastus Wenäjällä ja Suomi” todettiin, että vallankaappaus oli tapahtunut vastoin odotuksia lähes ilman vastarintaa ja verenvuodatusta. Lehden mukaan Venäjällä tapahtunut ”vallananastus” tulisi vaikuttamaan Suomen asemaan syvästi: ”Siten olemme joutuneet sellaiseen asemaan, jossa meidän on pakko ottaa asiaimme hoito omiin käsiimme. Se ...

Pietarin kumous ja Mommilan veriteko

Lokakuun vallankumouksen tapahtumat alkoivat vyöryä sanomalehtien sivuille torstaina 8. marraskuuta. Sosialisti uutisoi etusivullaan suurin otsikoin lokakuun 25. päivän (vanhan ajanlaskun mukaan) tapahtumista Pietarissa. Lehden mukaan vallan siirtyminen bolševikeille tapahtuu järjestelmällisesti. Sen pääkohdiksi mainitaan kysymykset maasta ja rauhasta. Sosialistiin verrattuna Uusi Aura käsitteli Pietarin asioita epävarmemmin sanakääntein. Lehden sivulla 5 otsikot tiivistivät: ”Bolshevikikapina Pietarissa. Verisiä yhteentörmäyksiä. ...