Get inspired by science.

Turun yliopiston blogi

Valoa vuodelta 1917
Suomen tasavallan juhliessa satavuotista taivaltaan muistelemme niin kansallisia kuin kansainvälisiä tapahtumia vuoden 1917 ympärillä. Maamme itsenäistyminen nivoutuu osaksi ensimmäisen maailmansodan...
Tiede tarvitsee puolustajia
Vaihtoehtoisten faktojen, valheiden ja silkan huuhaan vyörytys on onneksi saanut aikaan vastareaktion, joka korostaa tutkitun tiedon tarvetta. Sivistysyhteiskunnassa tieteellä on...
Tutkimusetiikka tieteen tukena
Tutkimuseettinen osaaminen on keskeinen osa tutkijan ammattitaitoa. Tutkimusetiikka koskee tutkimuksen tekemisen moraalia. Osaa tutkimusetiikan kysymyksistä säädellään laeilla. Esimerkiksi henkilötietolaki asettaa...
Vanhempien huono-osaisuus voi katkaista lapsen koulutuspolun
Lapsuutemme kasvuympäristöllä on edelleen merkitystä tulevaisuutemme opiskelujen kannalta. Miten siis varmistamme sen, ettei lapsen tarvitse ikinä jäädä vaille koulutusta –...
Onko avoin tiede vain hyväksi?
John Bohannon kirjoitti v. 2013 Science-lehdessä kokeilustaan, jossa hänen pseudonyyminsä (Ocarrafoo Cobange) lähetti keksityn, runsaasti merkittäviä virheitä sisältävän tutkimusartikkelin noin...
Avustajaeläin ja teknologia – tulevaisuus 2040
Onko jääkaapissa valo, kun oven sulkee? Tuleeko puun kaatumisesta ääni, jos kukaan ei ole kuulemassa? Ohjaako tekoäly älykodissa robottikoiraa, kun...
Kun ”valo syttyy yrittäjyyteen!”
Otsikon lainaus on sosiaalipolitiikan yliopisto-opettajalta, joka osallistui talven alussa järjestetylle henkilökunnan 24h-yrittäjyysleirille Harjattulan kartanossa. Kyseessä oli kokeilu, jossa yliopisto-opettajat pääsivät...
Mitä hiukkasfyysikko tekee biopankissa?
Biopankilla tarkoitetaan lääketieteellistä kokoelmaa ihmisperäisiä näytteitä ja niihin liittyviä tietoja, joita voidaan käsitellä ja luovuttaa laadukkaaseen lääketieteelliseen tutkimukseen. Toiminta perustuu...
Luottamus, kunnioitus ja merkityksellisyys
Humanistisen tiedekunnan ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan Future technologies -laitoksen yhdessä perustamassa Computational Laboratory for Humanities avajaisissa joulukuussa 2016 emeritusarkkipiispa John Vikström...
Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen koskee sekä äitejä että isiä
Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen kysymyksistä kiinnostuneiden tutkijoiden talvi ja alkukevät on ollut kiireistä aikaa, mikäli on halunnut pysyä perässä politiikassa...
Tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta Ravattulan Ristimäellä
Ravattulan Ristimäki -hanke tutkii Suomen vanhinta tunnettua kirkkorakennusta, kirkon lähiympäristöä ja kirkkoa käyttänyttä yhteisöä. Kyseessä on ainoa löytynyt, lähetyskaudelle ajoittuva...
Scientia Aboensis – turkulaisten yliopistojen yhteistyö tiivistyy
Turun yliopisto ja Åbo Akademi tiivistävät yhteistyötään tutkimuksen ja koulutuksen sekä niitä palvelevan infrastruktuurin osalla. Yliopistot sopivat viime syksynä Turun...
Poliisin valvonnan ongelmiin ei ole yksinkertaista reseptiä
Suomalaiset luottavat poliisiin, ja suomalainen poliisi on korruptoimatonta. Vai onko? Mistä Helsingin huumepoliisina toimineen Jari Aarnion tapaus kertoo? Käsityksemme mukaan...
Pohjoinen elintarviketutkimus vastaa globaaleihin biotulevaisuuden haasteisiin
Elintarvikkeilla ja elintarviketuotannolla on keskeinen osa yliopiston temaattisilla, strategisilla tutkimusalueilla: biotaloudessa ja -tulevaisuudessa. Kiertotalouden ja ilmastovaikutusten lisäksi tulevaisuuden elintarvikekenttään vaikuttavat...
Perhetapahtumalla kiitetään perheitä osallistumisesta laajaan aivotutkimukseen
Perheiden kannustaminen osallistumaan pitkittäistutkimukseen vuodesta toiseen on ensisijaisen tärkeää lasten aivojen kehitystä selvittävässä FinnBrain-tutkimuksessamme. Ilman perheiden aktiivista osallistumista raskausajasta pitkälle...
Suomi 100 vuotta ja suomenkielisen yliopistokoulutuksen alku
Näin tasavallan merkkivuonna on hyvä tarkastella myös suomenkielisen yliopistokoulutuksen alkuhistoriaa. Lieneehän kieli yksi tärkeimmistä kansakunnan identiteettiin liittyvistä tekijöistä.
Kestäviä yliopistotason ratkaisuja Lounais-Suomen teolliseen kehittämiseen
Lounais-Suomen teollisen toiminnan kannalta osaavan työvoiman saatavuus pitkällä aikavälillä on turvat­tava. Tämä on myös kansallisen edun mukaista. Positiivisen rakennemuutoksen jatkuminen...
Ostrakismia vai osallisuutta?
Se, ettei kukaan huomaa, satuttaa. Neurotieteellisten tutkimusten mukaan sosiaalinen kipu – yksinäisyys, osattomuus, ulkopuolisuus – näkyy aivoissa samoilla alueilla kuin...
Ylioppilastutkinnon suorittaneiden ikäluokkaosuudet laskussa
Kuten kuviosta käy ilmi, ylioppilastutkinnon suorittaneiden osuudet ikäluokasta kasvoivat tasaisesti vuoden 2005 korkeimpaan 54 prosentin osuuteen asti, mistä lähtien osuudet...
Tulevaisuuden teknologiat tulevat monialaisista yliopistoista
Ei mitään uutta länsirannikolta – tekniikan yliopistokoulutusta on haviteltu tänne jo vuosikymmeniä. Mutta hetkinen, alue on julistettu positiivisen rakennemuutoksen alueeksi...
Bioeconomy and Justice (BioEcoJust) – project explores the long-range futures of bioeconomy
Bioeconomy is a hot topic in a lot of debates that concern how Finland will develop new strengths for its...
What is good management and leadership?
Professor of Management Alf Rehn recently noted that leadership is not simple or unidirectional, but actually paradoxical. He illustrates the...
Laadukas koulutus houkuttelee myös maksullisena
Haku yliopistomme ja kahdeksan muun suomalaisen yliopiston englanninkielisiin maisteriohjelmin päättyi reilu viikko sitten. Tilanne oli jännittävä: tiesimme että hakijoiden määrä...
Itämeri – ongelma ja mahdollisuus
Meri ja merenkulku on yksi yliopiston strategian painopistealueista. Painotusta aiotaan toteuttaa yhdessä Åbo Akademin kanssa. Tähän sopivasti Abo Akademin meribiologian...
Sukupolvien Suomi
Suomen väkiluku on tällä hetkellä 5,5 miljoonaa. Kun maa itsenäistyi vuonna 1917, kansalaisia oli 3,1 miljoonaa. Emme useinkaan tule ajatelleeksi,...
Voiko sivistysyliopisto olla yrittäjyysyliopisto?
Siltä varalta, että kaikki otsikon nähneet eivät jaksa lukea ensimmäistä virkettä pitemmälle vastaan, että mielestäni voi. Sanoisin jopa, että sivistysyliopisto...
Tavoitteena entistäkin parempi yliopisto
Päättymässä olevan vuoden aikana Turun yliopisto on toteuttanut perustehtäviään hyvin. Kandidaatin-, maisterin- sekä tohtorintutkintoja ja tieteellisiä julkaisuja on valmistunut tavoitteiden...
The role of business schools in the society
University students are the future leaders and decision-makers of our society. Therefore, we need to carefully consider what and how...
Digitaalinen tulevaisuus luo ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaiselle yliopistolle
Viime vuosisata oli ennennäkemättömän taloudellisen kasvun aikaa. Vaikka vuosisataa varjostivat maailmansodat, talous kehittyi kaikkialla maailmassa niin suotuisasti, että vuosisadan päättyessä...
Ylioppilaat yhteiskuntaa rakentamassa
Feminismi ja eläkepolitiikka – ei ehkä ensimmäinen arvaus aiheista, jotka puhuttaisivat eniten, kun suomalaisen ylioppilasliikkeen vaikuttajat kokoontuvat vuosittaiseen tapaamiseensa. Toki...