Tutkimusartikkeli: Maahanmuuttaja käsitöissä – sosiaalinen tuki perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaan kohtaamana

Tutkimuksen tarkoituksena on saada käsitys perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaiden kohtaamasta sosiaalisesta tuesta, kun he ovat integroituina
perusopetuksen käsityötunneille. Tutkimuksen aineisto koostuu seitsemän oppilaan haastatteluista (n=7) ja 25 käsityön oppitunnin havainnoinnista (n=25).
Aineisto analysoitiin teoriaohjaavalla ja aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla.
Tulosten mukaan perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaat saavat käsityön oppitunneilla emotionaalista, informatiivista ja instrumentaalista tukea.
Oppilaat kohtaavat myös emotionaalisen, informatiivisen ja instrumentaalisen
tuen puutetta käsityön oppitunneilla. Vahvana ilmenevä sosiaalinen tuki näyttäytyy oppilaiden oppimistavoissa. Eniten kehitettävää on oppilaita tukevissa
opetuskäytännöissä. Tutkimuksen tulosten perusteella käsityönopettajia voidaan ohjata tukemaan perusopetuksen käsitöihin integroitujen maahanmuuttajaoppilaiden oppimista.

Avainsanat: Sosiaalinen tuki, maahanmuuttajaoppilas, käsityö, perusopetus

Lue koko artikkeli: http://hdl.handle.net/10138/298542

Kojola, V., Lindfors, E. & Kaskinen, M. (2019).
Maahanmuuttaja käsitöissä – sosiaalinen tuki perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaan kohtaamana [Immigrants in craft, design and technology education – social support in preparatory instruction for basic education experienced by pupils].
In M. Rautiainen & M. Tarnanen (eds.) Tutkimuksesta luokkahuoneisiin [From research to classrooms]. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja. Ainedidaktisia tutkimuksia 15 [Publications of the Finnish Research Association for Subject Didactics. Publications in Subject Didactics 15], 341–361

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *