Arkistot kuukauden mukaan: marraskuu 2019

13th European Nutrition Conference Dublinissa

Osallistuin tutkimusryhmämme kahden muun tutkijan kanssa 13th European Nutrition Conference –kongressiin Dublinissa. Mielenkiinnon kohteina itselläni oli mikrobisto, aineenvaihdunta ja ravitsemus. Nämä tekijät liittyvät sekä erikseen että yhdessä terveyteen ja yhteyden tutkiminen on tällä hetkellä tiivistä. Oma esitykseni myös osittain liittyi näihin tekijöihin. Esitykseni oli osa Suomen Ravitsemustieteen yhdistyksen järjestämää ”Nordic diet and health” osuutta, jossa oli esityksiä liittyen lapsen ravitsemukseen ja Pohjoismaiseen ravitsemussuositukseen. Lisäksi kerrottiin Itämeren ruokavaliosta, joka koostuu perinteisistä pohjoisen luonnon tarjoamista ruoka-aineista, kuten marjat, ruis, lohi-  onko tässä pohjoismaiden vastine Välimeren ruokavaliolle? Kummallakin on osoitettu olevan edullisia terveysvaikutuksia ja Itämeren ruokavalion noudattamiseen meillä Suomessa on hyvät edellytykset. Pohjoismaisen ruokavalio terveysvaikutuksista suoliston kuntoon ja mielialaan oli myös yhden esityksen aihe.

Pidin itse esityksen ravinnon laadun merkityksestä suoliston mikrobiston monimuotoisuuteen. Tässä tutkimuksessa on hyödynnetty Raskausdiabetes- ja ravintotutkimuksessa kerättyä aineistoa. Raskauden alkuvaiheen mikrobiston koostumusta verrattiin alkuraskaudessa nautittuun ravinnon laatuun. Mikrobistosta määritettiin sen monimuotoisuus ja ravinnon laatu mitattiin kyselyllä. Tuloksena havaittiin, että mitä parempi ruokavalio, sitä monimuotoisempi oli suoliston mikrobiston koostumus. Monimuotoinen mikrobisto on eri tutkimuksissa yhdistetty terveyteen, joten tämän tutkimuksen mukaan monimuotoinen ja siten parempi ruokavalio on hyväksi mikrobiston monimuotoisuudelle ja meidän terveydelle.