Arkistot kuukauden mukaan: toukokuu 2015

Ylipaino ja suoliston bakteerit

Suolistolla on kehossamme monta tehtävää, yhtenä tärkeänä tehtävä on toimia osana ruoansulatusjärjestelmää. Viime aikoina on sekä sanomalehdissä ja netissä ollut useita kirjoituksia liittyen ylipainoon ja suoliston bakteereihin. Mistä on kyse, miten nämä liittyvät toisiinsa?

Suoliston bakteereilla rooli painosäätelyssä?

Uusissa tutkimuksissa herätellään ajatusta että suoliston bakteerikoostumuksella voisi olla vaikutusta ylipainon kehittymiseen. Tutkimuksissa on todettu yhteyksiä tiettyjen bakteerilajien ja ylipainon välillä. Lisäksi on havaittu, että ylipainoisten suolistossa on vähemmän eri bakteerilajeja kuin normaalipainoisilla eli bakteerilajikirjo on normaalipainoisilla rikkaampi.
Yksi selitys siihen, miten bakteerit saattavat vaikuttaa painoon on eri niiden kyky vaikuttaa elimistön rasva-aineenvaihduntaan ja hyödyntää syödyn ruuan energiaa. Toiset bakteeri ovat tehokkaampia valjastamaan ravinnosta saatua energiaa ja siten ruokkivat isäntää tehokkaammin lisäten energian hyödyntämistä joka vaikuttaa painoon. On myös ehdotettu että bakteereilla on vaikutusta energian varastointiin lisäämällä energian muuttamista rasvoiksi, eli siis näillä bakteereilla olisi tällöin ylipainoa lisäävä vaikutus.

Paljon tutkittavaa

Tämä kaikki suolisto- ylipaino-teoria on vielä tutkimuksen alla ja herättää paljon uusia kysymyksiä ja uusia tutkimusaihioita. Nyt jo tiedämme että suoliston bakteeristossa on eroja lihavien ja normaalipainoisten välillä. Lisää tutkimusta vielä tarvitaan ja pohdintaa miten näitä uusia tutkimustuloksia hyödynnetään: mikä on ”normaali” suoliston bakteeristo, miten suoliston bakteerikoostumukseen voisi vaikuttaa ruokavaliolla ja onko probiooteilla eli terveydelle hyödyllisillä bakteereilla edullista vaikutusta. Havainto suolistobakteeriston osuudesta ylipainoon on mielenkiintoinen. On syytä kuitenkin muistaa että ylipainoon vaikuttavia tekijöitä on useita, joista tärkeitä on ravinnon koostumus ja liikunta.

Pikkulasten ravitsemussuosituksia uudistetaan

Tämä päivän Helsingin Sanomista löytyy mielenkiintoinen pikkulasten ravitsemukseen ja ravitsemussuosituksiin liittyvä kirjoitus. Nykyisten suositusten mukaan vauvalle annetaan puolen vuoden ikään saakka vain äidinmaitoa. Nyt harkitaan, voisiko suositusta muuttaa siten, että vauvat voisivat aloittaa soseiden maistelun jo neljän kuukauden iässä. Yhtenä perusteena lisäruokien aikaistamiselle on mahdolliset hyödyt lapsen vastustuskyvyn kehittymiselle.
Lue Helsingin Sanomien juttu linkistä.

Muutoksia suomalaisten elintavoissa

THL on julkaissut tuloksia suomalaisten elintavoissa tapahtuneista muutoksista. Kyselytutkimuksen mukaan mm. suomalaisten tupakointi on vähentynyt ja vapaa-ajan liikunta lisääntynyt, mutta haasteena on edelleen ylipaino. Ylipaino (BMI>25) on säilynyt edellisen vuoden tasolla, 60% miehistä ja 43% naisista oli ylipainoisia vuonna 2014.
Tutkimuksen mukaan suomalaiset syövät terveellisemmin: kasvikset maistuvat, juodaan rasvatonta maitoa ja kasvisrasvojen käyttö on lisääntynyt.
Lue tutkimuksesta lisää THL:n raportista.