Leskien hätähuuto

Mommilan ja Lokakuun vallankumouksen rinnalle alkoivat palata uutiset ensimmäisestä maailmansodasta. Bolševikkien kerrottiin Pietarissa antaneen rauhanjulistuksen kaikille sotaakäyville kansoille ja hallituksille. Sosialistista luettiin, että työläis- ja talonpoikaishallitus ”esittää kaikille sotaakäyville kansoille ja niiden hallituksille aloitettavaksi viipymättä neuwottelut oikeudenmukaisesta, kansanwaltaisesta rauhasta.” Lisäksi lehdissä esiintyi tietoja syrjäytetyn väliaikaishallituksen pyrkimyksistä palata valtaan. Lehdet kertoivat vakavasta ihmishengen vaatineesta työtapaturmasta turkulaisessa ...

Suuria kysymyksiä ja arkihuolia

09. marraskuun 2017 Arki, Politiikka 0
Bolševikkien vallankaappaus herätti välittömästi pohtimaan sen seurauksia Suomen kannalta. Turun Sanomissa julkaistussa kirjoituksessa ”Wallan anastus Wenäjällä ja Suomi” todettiin, että vallankaappaus oli tapahtunut vastoin odotuksia lähes ilman vastarintaa ja verenvuodatusta. Lehden mukaan Venäjällä tapahtunut ”vallananastus” tulisi vaikuttamaan Suomen asemaan syvästi: ”Siten olemme joutuneet sellaiseen asemaan, jossa meidän on pakko ottaa asiaimme hoito omiin käsiimme. Se ...

Pietarin kumous ja Mommilan veriteko

Lokakuun vallankumouksen tapahtumat alkoivat vyöryä sanomalehtien sivuille torstaina 8. marraskuuta. Sosialisti uutisoi etusivullaan suurin otsikoin lokakuun 25. päivän (vanhan ajanlaskun mukaan) tapahtumista Pietarissa. Lehden mukaan vallan siirtyminen bolševikeille tapahtuu järjestelmällisesti. Sen pääkohdiksi mainitaan kysymykset maasta ja rauhasta. Sosialistiin verrattuna Uusi Aura käsitteli Pietarin asioita epävarmemmin sanakääntein. Lehden sivulla 5 otsikot tiivistivät: ”Bolshevikikapina Pietarissa. Verisiä yhteentörmäyksiä. ...

”Revolveri ohimolla”: venäläiset matruusit riehuivat Turun raastuvanoikeuden istunnossa

Samaan aikaan kun Venäjän väliaikaishallitus ja Suomen hallintoviranomaiset pyrkivät pääsemään sopuun maiden suhteesta ja Suomen hallintomallista, ja muun muassa Yhdysvallat perusti konsulaatin Helsinkiin, anarkia ja ryöstely lisääntyviät Suomessa hälyttävästi. Erityisen ongelmalliseksi tilanteen teki se, että ryöstelijät olivat pääsääntöisesti Venäjän armeijan Suomeen sijoitettuja sotilaita. Ryöstelyn lisäksi sotilaat syyllistyivät esivallan edustajien nöyryyttämiseen. Joukko matruuseja keskeytti Turussa raastuvanoikeuden ...

Ruotsin lehdistö puuttunut taas Ahvenanmaan kysymykseen

02. marraskuun 2017 Politiikka, Sota 0
Turun Sanomat julkaisi 2. marraskuuta 1917 laajan artikkelin, joka perustui ruotsalaislehtien kirjoittelulle Ahvenanmaan tilanteesta. Lehti itse, täysin ymmärrettävästi, pidättäytyi asian kommentoinnista. Venäjän tilanteen sekavuus ja sen rintamatilanteen heikkeneminen olivat saaneet maailmansodan ulkopuolella pysytelleen Ruotsin, tai ainakin sen lehdistön, aktivoitumaan Itämeren suunnalla. Saksan menestys itärintamalla, kuten Virossa ja Liivinmaalla, oli Aftonbladetin mukaan johtanut avoimeen spekulaatioon Suomen ...

Venäjän kaoottinen tilanne ja esitys Suomen uudeksi hallitusmuodoksi

01. marraskuun 2017 Politiikka, Sota 0
Väliaikainen hallitus oli ottanut vallan Venäjällä. Sen tilanne oli erittäin vaikea, sillä maa oli sodassa Saksaa vastaan. Hallitus kuitenkin julisti, että vaikka maailmansodan päättyminen olisi kaikkien osapuolien edun mukaista, ”häpeällistä” rauhaa Venäjä ei voisi hyväksyä. Maa oli kaoottisessa tilassa, eikä kansa ymmärtäisi omien etujensa vastaista rauhansopimusta vuosien veristen taistelujen jälkeen. Turkulaisissa lehdissä pyrittiin raportoimaan mahdollisimman ...

“Valtiolliset oikeudet ovat tehokkaimmat aseet naisten taistelussa”

Vuoden 1917 poliittiseen elämään kuuluivat olennaisesti myös vaatimukset naisten tasa-arvoisesta kohtelusta ja yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta. Sosialisti-lehden etusivulle oli 22. lokakuuta nostettu sitaatti Clara Zetkiniltä: “Valtiolliset oikeudet ovat tehokkaimmat aseet naisten taistelussa yhteiskunnallisen tasa-arvoisuuden saavuttamiseksi.. Luokkaeroitus ja luokkavastakohtaisuus eivät kuitenkaan salli, että naisten yhteiskunnallinen taistelu on yhteinen … Proletariaatin naisliike on ensi kädessä pakoitettu taistelemaan kapitalistista yhteiskuntajärjestystä ...

Sosialistit vs. muut

Turun Lehti summasi 6. lokakuuta 1917 eduskuntavaalien tuloksia. Ääntenlasku oli kestänyt useita päiviä. Oli jo lauantai, ja vaalit oli käyty maanantaina ja tiistaina. Turun Lehti julkaisi etusivullaan vaalien tilanteen koko maassa, mutta äänimäärät näyttävät pieniltä siihen nähden, mikä oli äänioikeutettujen kokonaismäärä ja äänestysprosentti. Tämä ei estänyt lehteä tulkitsemasta vaalien kääntymistä porvaripuolueiden muodostaman vaaliliiton voittoon “yhtymänä ...

Vaalien tuloksia

Torstaina 4. lokakuuta 1917 sanomalehdet julkaisivat tietoja eduskuntavaalien tuloksista. Turun Sanomat julkaisi taulukon Turun ja Porin läänin eteläisen vaalipiirin äänistä ja niiden jakautumisesta puolueiden kesken. Suomalainen puolue (vanhasuomalaiset), Nuorsuomalainen puolue ja Kansanpuolue muodostivat vaaliliiton koko maassa Lappia lukuun ottamatta. Turussa Ruotsalainen kansanpuolue oli mukana tässä vaaliliitossa, kuten taulukosta ilmenee. Poliittisesta aktiivisuudesta kertoi se, että äänestysprosentti ...

Solen står klar

Toinen vaalipäivä, 2. lokakuuta 1917, koitti. Kaikki sanomalehdet kannustivat lukijoitaan lähtemään vaaliuurnille. Åbo Underrättelser kirjoitti jo etusivullaan: “Alla upp till val.” Sisäsivulla puolestaan kehotettiin: “Solen står klar på himmelen. Vak upp och gå till val!” Jokainen ääni on tärkeä, sillä kaikki voi olla kiinni yhdestä äänestä. Älä anna minkään estää! Kun kello lyö kahdeksaa, on ...