E-terveyssovellukset raskauden aikana

E-terveyssovellusten eli terveyttä edistävien selain- ja mobiilikäyttöisten ohjelmien käyttäminen tulee olemaan arkipäivää lähes jokaisessa kodissa. E-terveyssovelluksia ovat esimerkiksi erilaiset ruokapäiväkirjaohjelmat, liikuntasovellukset tai painontarkkailuohjelmat. Nämä sovellukset kannustavat tarkkailemaan tai parantamaan omia elintapoja samalla, kun ne tekevät kuntoilusta tai ruokailujen seuraamisesta viihdettä. E-terveyssovelluksista voi olla hyötyä myös raskauden aikana: muutamat uudet tutkimukset ovat osoittaneet niiden mahdollisen hyödyn raskaudenaikaisten elintapojen muuttamisessa terveellisemmiksi. Sovelluksia on myös testattu raskausdiabeteksen omahoidon tukemisessa. Ohjelmistoja on jo käytössä myös terveydenhuollossa. Esimerkiksi omista verensokereistaan voi saada nopeaa palautetta diabeteshoitajalta sähköisessä muodossa.

E-terveyssovellusten käytöstä saatavia hyötyjä onkin ryhdytty tutkimaan yhä enemmän. Raskaana olevien naisten elintavoilla on merkittäviä terveysvaikutuksia niin äidille kuin lapselle. Siksi terveyssovelluksia hyödyntäviä tutkimuksia on ryhdytty tekemään yhä enenevässä määrin raskaana olevilla naisilla. Ylipainoisilla raskaana olevilla naisilla on suurentunut riski sairastua esimerkiksi raskausdiabetekseen, jolla voi olla kauaskantoiset seuraukset sekä äidin että lapsen terveydelle. Elintapoja muuttamalla terveellisemmiksi jo raskauden aikana on mahdollista vaikuttaa merkittävästi paitsi äidin, myös lapsen terveyteen jo ennen syntymää ja pitkälle aikuisikään asti. Alustavien tutkimusten mukaan
E-terveyssovellusten käytön myötä raskaana olevien naisten elintapojen on huomattu muuttuvan terveellisimmiksi, mm. raskaudenaikainen painonnousu pysyy paremmin suositelluissa rajoissa. Myös tieto ravitsemuksesta on kasvanut sovelluksen käytön myötä.

Sovellusten teho voi perustua saatuun palautteeseen. Palaute omista ruokailu- ja liikuntatottumuksista sekä sovelluksesta saatava asiantuntija- tai ryhmätuki kannustavat muokkaamaan omia elintottumuksia terveyttä edistävään suuntaan ja myös ylläpitämään niitä. Ympäristöstä saatavan tuen avulla terveellisten elintapojen noudattaminen on huomattavasti helpompaa kiireisen arjen keskellä. Tuki voi kuitenkin olla vähäistä ja terveydenhuollon kuluja supistettaessa jää osa apua tarvitsevista täysin ilman tukea. Nyky-yhteiskunnassa itse käytettäviä E-terveyssovelluksia voitaisiin käyttää perinteisen terveydenhuollon toteuttaman ravitsemusohjauksen tukena: elektroniset menetelmät ovat yleensä helppoja sekä edullisia toteuttaa. Terveyttä edistävät sovellukset voivatkin tarjota modernin ja vaivattoman ratkaisun raskaudenaikaisten terveellisten elintapojen tehokkaampaan omaksumiseen ja tukemiseen.

Tutkimusryhmässämme käynnistyy keväällä 2017 tutkimus, jossa selvitämme E-terveys-sovelluksen mahdollisuutta tukea elintapojen muutosta raskauden aikana. Tutkimukseen kutsutaan sähköisillä kampanjoilla raskauden alkuvaiheessa olevia naisia.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *