Seminar on Philosophy of Sport

Two international researchers of philosophy of sport visit the Unit of Philosophy

Unit of Philosophy organised a seminar “Doping, Death, Danger, Sport and Philosophy” on 18th of February in 2015. The seminar had two speakers from the Charles University in Prague: Professor Jim Parry and Doctor Irena Martínková. Parry is, amongst others, Series editor in Routledge’s  Ethics and Sport book series and Martínková has, for instance, published  articles in the journal  Sport, Ethics and Philosophy.

Jim Parry
Jim Parry

Parry asked in his presentation “What’s wrong with doping?” and discussed various arguments which have been offered to show that doping is problematic. Martínková focused on talking about dangerous sports from the phenomenological viewpoint.

Irena Martínková
Irena Martínková

 

Väitöskirja: The Rejection of Prioritarianism

Arvi Pakaslahden väitöskirja ”The Rejection of Prioritarianism” tarkastettiin perjantaina 16.1.2015 Publicumin luentosalissa Pub 3. Vastaväittäjänä toimi professori Kaisa Herne Tampereen yliopistosta ja kustoksena filosofian oppiaineen professori Eerik Lagerspetz. Väitöskirjassaan Pakaslahti ehdottaa, että prioritarismi on monella tapaa ongelmallinen näkemys. Prioritarismia tutkija kuvailee muun muassa seuraavasti: “Prioritarismi voidaan ymmärtää yhdeksi painotetun utilitarismin muodoksi ja näin ollen utilitarismin jatkeeksi” (väitöskirjan sivu vii).

Pakaslahden väitöskirjaan voi tutustua Turun yliopiston julkaisuarkistossa.

Väittelijä Arvi Pakaslahti
Arvi Pakaslahti