Professori Juha Räikän 50-vuotispäivää vietettiin julkaisemalla Res Cogitans -lehden juhlanumero

Res Cogitans ja kukat
Res Cogitans -lehden juhlanumero

Perjantaina 21. elokuuta juhlittiin professori Juha Räikän 50-vuotispäivää Res Cogitans -lehden teemanumeron julkaisutilaisuudessa. Kansainvälisen kirjoittajajoukon artikkeleiden aiheet liikkuvat Räikälle läheisissä aihepiireissä: oikeudenmukaisuuskysymyksissä, tunteissa ja uskonnonfilosofiassa.

Räikkä sanoo, että rajallisin resurssein toimivissa oppiaineissa opettajien on hyvä tuntea oma tieteenalansa melko laajalti, koska jokaiseen erityiskysymykseen ei löydy omaa asiantuntijaa kuten joissakin ulkomaisissa jättiyliopistoissa. Räikkä kertoo olevansa kiitollinen paitsi kollegoilleen myös opiskelijoille, joiden kanssa työskentely on sekä hauskaa että tieteellisesti palkitsevaa. ”Opiskelijat kyllä huomaavat, jos opettaja itse ei ymmärrä mistä puhuu.”

Juha Räikkä
Professori Juha Räikkä

Professori Lagerspetz oikeus- ja yhteiskuntafilosofian maailmanjärjestön hallituksen jäseneksi

Professori Eerik Lagerspetz on valittu oikeus- ja yhteiskuntafilosofian maailmanjärjestön hallituksen jäseneksi toimikaudelle 2015-19. Järjestö, The International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR), on alan järjestöistä suurin ja vanhin. Se on perustettu jo 1909, ja sillä on aktiivisesti toimivia jäsenjärjestöjä 47 maassa.

Järjestöön voi tutustua tarkemmin sen kotisivuilla.