Kirjanjulkistamistilaisuus

Susanne Uusitalon ja Valtteri Arstilan toimittaman artikkeliteoksen Ongelmallinen rahapelaaminen: näkökulmia rahapelaamisen varjoihin ja tutkimuksen katvealueisiin julkaisujuhlaa vietettiin marraskuun 3. päivä filosofian seminaarihuoneessa.

Kirjassa tarkastellaan rahapelaamista ja ongelmarahapelaamista sekä niiden tutkimista ja seurauksia. Luvut pureutuvat rahapelaavan yksilön ja rahapelejä tarjoavan ja sen käyttöä säätelevän nyky-yhteiskunnan välisiin suhteisiin erityisesti suomalaisessa viitekehyksessä samaan aikaan kuitenkin peilaten kansainvälisiin olosuhteisiin. Monitieteellinen teos on tarkoitettu aiheeseen tutustuville ja kaikille asiasta kiinnostuneille tarjoten lukijoille monipuolisen läpileikkauksen rahapelaamiseen.

Kirjan kustansi Eetos ry, joka on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka ylläpitää, tukee ja edistää monitieteellistä ja kriittistä humanistisen alan toimintaa ja tutkimusta. Eetos-yhdistyksen toiminnallisena lähtökohtana on asettua tieteen, taiteen ja filosofian solmukohtiin. www.eetos.org

Katsaus salaliittoteorioiden filosofiaan

Gaudeamus on julkaissut Juha Räikän uutuusteoksen Salaliittoteorioiden filosofia Temppeliherroista liskoihmisiin. Kirjassaan Räikkä pohtii muun muassa salaliittoteorioiden suosion ja yhteiskunnallisen luottamuksen suhteita.

Salaliittoteorioiden tutkimus paljastaa, että monet näennäisesti toisistaan irrallaan olevat filosofian klassiset ongelmat, kuten kysymykset uskomusten etiikasta (ethics of belief) ja todistustiedon (testimonial knowledge) oikeutuksesta, kietoutuvat kuitenkin toisiinsa.

Tiedemaailmassa liskoihmisiä on tutkittu jostain syystä kovin vähän. Mutta nyt ne ovat tiukasti mukana kokonaisessa kirjassa!

Rasismi ja filosofia -kirjalle myönteisiä arvosteluja

Rasismi ja filosofia -kirja julkaistiin tammikuussa 2017, ja kirjan kaksivuotispäivän kolkutellessa on otollinen aika tarkastaa saldoa, erityisesti kirjan saadessa jälleen positiivisen arvostelun.

Kirjan ensimmäinen painos myytiin nopeasti loppuun, toista painosta on vielä jonkin verran jäljellä. Kirja noteerattiin esim. Turun kirjamessuilla, ja sen sisältämiä artikkeleita on käytetty myös muussa akateemisessa tutkimuksessa, esimerkiksi koskien yläkouluikäisten syrjinnän, kiusaamisen ja rasismin kokemuksia (linkki pdf-tiedostoon).

Teoksesta on tähän mennessä julkaistu tiettävästi kaksi arvostelua, jotka molemmat erittäin positiivisia. Lainattua:

”Rasismi ja filosofia on lukukokemus, joka laittaa lukijan todella pohtimaan asioita. Se auttaa myös muuttamaan omia käsityksiä ja miettimään asioita aiempaa laajemmasta ja monipuolisesta näkökulmasta. [- -] Olen vakuuttunut, että mikäli mahdollisimman moni lukisi Rasismi ja filosofia –teoksen, se tekisi maailmasta paremman paikan elää meille kaikille”. (Kasvatus 3/2017, 263; arvio ei vielä avoimesti saatavilla.)

”Kokonaisuudessaan Rasismi ja filosofia tarjoaa lukijalle uusia näkökulmia avaavan kokonaisuuden. Näistä näkökulmista on hyötyä myös empiirisemmin orientoituneille tutkijoille. Näin kirja myös lunastaa lupauksensa uusien ajattelun välineiden tarjoajana. Kirjaa voikin filosofien lisäksi suositella myös empiiristä tutkimusta tekeville yhteiskuntatieteilijöille ja kulttuurintutkijoille. Rasismi ja filosofia on hyvä esimerkki siitä, kuinka filosofinen ajattelu voi tarjota tutkimuksellisia ja ajatuksellisia eväitä myös muiden tieteenalojen harjoittajille.” (Agricola 12.11.2018)

Kirja tuli huomioiduksi myös filosofian opiskelijoiden ainejärjestön Dialectica ry:n 50-vuotisjuhlissa pidetyssä juhlapuheessa, mistä suuri, nöyrä kiitos on paikallaan.

Filosofian näkökulmia rasismiin mediassa

Filosofian tutkija Jani Sinokki oli puhumassa rasismista filosofian näkökulmasta Turun kirjamessuilla 6.10.

Sinokin toimittama Rasismi ja filosofia -teos (Eetos ry 2017) oli myös esillä Kirjan talon esittelypisteessä messuhallissa. Kokoelman kuudestatoista kirjoituksesta yhdeksän on Turkulaisten filosofien kirjoittamia.

Samasta aiheesta tehtiin myös lähetys Turun yliopiston uutukaiseen podcast-sarjaan Aamukahvit tutkijan kanssa. Podcast on kuunneltavissa soundcloud.comissa, ja jaksoon pääsee käsiksi vaivattomasti sarjan sivujen kautta yliopiston nettisivuilta.

Aiheesta tulossa lisää myös tämän vuoden Ajatus-aikakauskirjassa (Suomen Filosofisen Yhdistyksen vuosikirja), jossa piakkoin julkaistavassa kirjoituksessa Sinokki tarkastelee rasismin käsitteen väitettyä epämääräisyyttä, ja sitä koskevan käsitenihilismin perustaa ja vaaroja.

Kirja Ihmisen epätäydellisyydestä

Perjantaina 10. helmikuuta filosofiassa juotiin kakkukahvit ja juhlistettiin Juha Räikän uutta teosta Ihmisen epätäydellisyydestä ja muita kirjoituksia (Unipress 2017).

Räikkä sanoo, että teosta voidaan lukea johdantokirjana, vaikka siinä argumentoidaankin tiettyjen vastausten puolesta eikä tavoitella ”neutraalia” otetta kuten useissa johdantoteksteissä.

Kirja koostuu kymmenestä esseestä, joiden aiheet koskevat tavalla tai toisella meistä jokaista. Kirjoituksia ei ole ennen julkaistu, mutta niissä esitetyt kysymykset ovat tuttuja professori Räikän aiemmista artikkeleista viimeisen kymmenen vuoden ajalta.

Rasismi ja filosofia

 

Rasismi ja filosofia -kirja on ensimmäinen suomenkielinen filosofinen teos rasismista. Teoksen keskeinen viesti on, että rasismi on huomattavasti laajempi ja monimutkaisempi ilmiö kuin usein ajatellaan.

Kirjan julkistamistilaisuus järjestetään 10.1.2017 Publicumin ala-aulassa (Assistentinkatu 7). Teos on saatavilla tilaisuudessa alennettuun hintaan.

Rasismi ja filosofia -teoksessa tarkastellaan rasismia eri tavoin aina rasistisesta huumorista rasismin teoreettisiin ongelmiin. Kirja tuo esiin uusia ja tarpeellisia näkökulmia rasismiin ja sen lieveilmiöihin.

Kirja on tarkoitettu kaikille filosofiasta ja rasismin ongelmista kiinnostuneille. Se auttaa selkiyttämään sitä, mitä rasismi on, sekä sitä, minkä vuoksi rasismi on moraalisesti tuomittavaa.

Teos haastaa lukijansa tarkastelemaan vaikeaa ja suuria tunteita herättävää yhteiskunnallista aihetta järkiperäisesti ja tunnistamaan rasismia myös lukijan omasta ajattelusta ja toiminnasta.

Teoksessa tarkastellaan muun muassa suhdettamme etniseen ruokaan, salaliittoteorioita sekä historiallisten rasististen rotuoppien teoreettista perustaa.

Teoksen toimittanut Jani Sinokki työskentelee apurahatutkijana Turun yliopiston filosofian oppiaineessa, jonka edustus näkyy vahvasti myös kirjan kirjoittajistossa.

 

Kirjan tiedot:

Jani Sinokki (toim.): Rasismi ja filosofia, Eetos-julkaisuja 18, © 2017 kirjoittajat

Tilaukset ja arvostelukappaleet: eetos-til@lists.utu.fi

 

Lisätietoja:

Jani Sinokki, jpsino@utu.fi, 050 357 0850 www.eetos.org

Professori Olli Koistinen 60 vuotta – Professor Olli Koistinen 60 years

Teoreettisen filosofian professorin, Olli Koistisen, 60-vuotispäivää juhlistettiin filosofian oppiaineessa 11.5.2016 kakkukahvein ja juhlakirjan julkistamisella. Onnittelupuheenvuoroissa tulivat esiin Koistisen elävä tapa tehdä filosofiaa yksinkertaisiin, kaikkein olennaisimpiin kysymyksiin pureutuen sekä hänen maailmanlaajuisesti tunnustettu ammattitaitonsa, mutta myös se, että hänen roolinsa työyhteisön elävöittäjänä ja tukipilarina on suuri – hän on professori Juha Räikän mukaan ”hyvä jäbä”.

OK-HV
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitoksen johtaja Henri Vogt (oik.) toimitti laitoksen sekä tiedekunnan tervehdyksen päivänsankarille.

Koistisen juhlakirja De natura rerum – Scripta in honorem professoris Olli Koistinen sexagesimum annum complentis (Asioiden luonteesta – Kirjoituksia professori Olli Koistisen kuudennenkymmenennen vuoden täyttymisen kunniaksi), jonka ovat toimittaneet Hemmo Laiho ja Arto Repo, julkistettiin tilaisuudessa. Kirja on 358-sivuinen kokoelma filosofisia kirjoituksia Koistisen kollegoilta, opettajilta ja oppilailta, jonka aiheet liittyvät Koistisen filosofisen mielenkiinnon kohteisiin. Kirja tulee saataville myös yliopiston avoimeen sähköiseen julkaisuarkistoon myöhemmin.

Koistisen kunniaksi järjestettiin juhlaseminaari jo aiemmin keväällä.

***

Professor of theoretifcal philosophy, Olli Koistinen, was celebrated on his 60th birthday in the philosophy unit on May 11, 2016 with cake and coffee, and by issuing a commemorative volume. The speeches given in his honor reflected on his way of doing philosophy by pursuing the most simple yet fundamental questions, and his renown as a scholar, but also his input in invigorating and supporting the life of the work community as a whole. According to professor Juha Räikkä, Koistinen is a “good dude”.

Juhlakirja OK

The commemorative volume for Koistinen De natura rerum – Scripta in honorem professoris Olli Koistinen sexagesimum annum complentis (On the Nature of Things – Writings in honor of Professor Olli Koistinen’s sixtieth year), edited by Hemmo Laiho and Arto Repo, was brought out at the occasion. The 358-pages anthology is a collection of essays from colleagues, teachers and students of Koistinen, the theses of which relate to the philosophical interests of Koistinen. The volume will be made available in University of Turku open electronic archives later.

A commemorative seminar for professor Koistinen was organized already earlier in the spring.

A New Book on Social Philosophy

Juha Räikkä’s essay collection Social Justice in Practice has been published by Springer last week. The book has twelve chapters. Some of the chapters are revised versions of previously published articles. Others are new papers, including the chapter that criticizes the so-called pragmatic turn in political philosophy. Those who support the “pragmatic turn” argue that political philosophy should have a clear practical relevance so that the redommendations of political theories would have an action-guiding character, here and now. Räikkä points out that much of what political philosophers say is really meant to guide our thoughts rather than the actions of those who make political decisions today, and that there is an excellent justification for this practice (a justification which is based on the analysis of the notion of feasibility). By having an influence on ideas and ideals people have, political philosophy may indeed have action-guiding results, but only in the long run. As Kant once said, “we shall have been long dead and buried when the fruits we helped to sow are harvested”.

The eBook is available at the UTU electronic library. The announcement of the book is available on publisher’s website.

Räikkä - Social Justice in Practice

 

Kirja jalkapallon filosofiasta

Sokrateen syöksypusku – Jalkapallon filosofiaa on turkulaistaustaisen Mikael Melanin yhdessä Jussi Antti Saarisen kanssa toimittama teos jalkapallon filosofiasta. Turkulaista filosofiaa kirjassa edustaa Melanin kirjoituksen lisäksi myös Markku Oksasen kirjoitus.

Lisätietoja teoksesta kustantajan nettisivulta.

Sokrateen syöksypusku

***

A Finnish book on the philosophy of soccer is available. For more information, see publisher’s website (in Finnish).