Väitös: Susanne Uusitalo – Addiction in Action

Susanne_1
Susanne Uusitalo (oik.) puolusti väitöskirjaansa puolusti väitöskirjaansa “Addiction in Action”. Kuvassa myös vastaväittäjä Jessica Pepp ja väitöstilaisuuden kustos Juha Räikkä.

VTL Susanne Uusitalo puolusti väitöskirjaansa Addiction in Action torstaina 3.12.2015. Hänen vastaväittäjänään toimi Ph. D. Jessica Pepp Oslon Yliopistosta. Kustoksena toimi professori Juha Räikkä Turun filosofian oppiaineesta.

Uusitalo esittää väitöskirjassaan kritiikkiä kolmea yleisesti puolustettua addiktio-käsitystä kohtaan. Hänen mukaansa nämä sairaus-, valinta-, ja tahdonheikkous-näkemykset addiktiosta kuvaavat addiktio-käyttäytymistä parhaimmillaankin vain osittaisesti, ja ovat siksi puutteellisia. Uusitalo esittää korvaavaksi teoriaksi mallin, jossa neljä itsenäisesti riittämätöntä piirrettä (voimakas halu, lyhytnäköisyys, vinoutunut päätöksenteko ja tahdonheikkous) muodostavat yhdessä riittävän ehdon addiktiolle. Yhdessä nämä piirteet kykenevät vangitsemaan paremmin sen inhimillisen toiminnan monimuotoisuuden joka addiktiivista toimintaa luonnehtii.

Uusitalon väitöskirja löytyy sähköisessä muodossa täältä.

***

MSSc Susanne Uusitalo defended her doctoral dissertation Addiction in Action in University of Turku on December 3rd 2015. PhD Jessica Pepp from University of Oslo, Norway, acted as the opponent, and professor Juha Räikkä (UTU) acted as the custos (chairperson).

Uusitalo’s dissertation can be found in electronic format here.

Testamenttilahjoitus Snellman-tutkimukseen

Filosofian oppiaine on saanut testamenttilahjoituksen kansallisfilosofimme J. V. Snellmanin (1806-1881) ajattelun tutkimiseen. Snellman oli laaja-alainen tutkija, yhteiskunnallinen vaikuttaja ja keskeinen kansallisen heräämisen JV_Snellmanhahmo. Hänen monipuoliset ja edelleen ajankohtaiset kirjoituksensa käsittelivät esimerkiksi yhteiskuntasopimusta sekä kansalaisyhteiskunnan merkitystä ja muotoa. Snellmanin syntymän 200-vuotispäivän kunniaksi hänen kirjoituksensa julkaistiin sähköisessä muodossa ja ne ovat luettavissa osoitteessa

http://www.snellman200.fi/

Aihetta tutkii Turun yliopiston filosofian oppiaineessa dosentti Juho Ritola.