Rasismi ja filosofia -kirjalle myönteisiä arvosteluja

Rasismi ja filosofia -kirja julkaistiin tammikuussa 2017, ja kirjan kaksivuotispäivän kolkutellessa on otollinen aika tarkastaa saldoa, erityisesti kirjan saadessa jälleen positiivisen arvostelun.

Kirjan ensimmäinen painos myytiin nopeasti loppuun, toista painosta on vielä jonkin verran jäljellä. Kirja noteerattiin esim. Turun kirjamessuilla, ja sen sisältämiä artikkeleita on käytetty myös muussa akateemisessa tutkimuksessa, esimerkiksi koskien yläkouluikäisten syrjinnän, kiusaamisen ja rasismin kokemuksia (linkki pdf-tiedostoon).

Teoksesta on tähän mennessä julkaistu tiettävästi kaksi arvostelua, jotka molemmat erittäin positiivisia. Lainattua:

”Rasismi ja filosofia on lukukokemus, joka laittaa lukijan todella pohtimaan asioita. Se auttaa myös muuttamaan omia käsityksiä ja miettimään asioita aiempaa laajemmasta ja monipuolisesta näkökulmasta. [- -] Olen vakuuttunut, että mikäli mahdollisimman moni lukisi Rasismi ja filosofia –teoksen, se tekisi maailmasta paremman paikan elää meille kaikille”. (Kasvatus 3/2017, 263; arvio ei vielä avoimesti saatavilla.)

”Kokonaisuudessaan Rasismi ja filosofia tarjoaa lukijalle uusia näkökulmia avaavan kokonaisuuden. Näistä näkökulmista on hyötyä myös empiirisemmin orientoituneille tutkijoille. Näin kirja myös lunastaa lupauksensa uusien ajattelun välineiden tarjoajana. Kirjaa voikin filosofien lisäksi suositella myös empiiristä tutkimusta tekeville yhteiskuntatieteilijöille ja kulttuurintutkijoille. Rasismi ja filosofia on hyvä esimerkki siitä, kuinka filosofinen ajattelu voi tarjota tutkimuksellisia ja ajatuksellisia eväitä myös muiden tieteenalojen harjoittajille.” (Agricola 12.11.2018)

Kirja tuli huomioiduksi myös filosofian opiskelijoiden ainejärjestön Dialectica ry:n 50-vuotisjuhlissa pidetyssä juhlapuheessa, mistä suuri, nöyrä kiitos on paikallaan.

Filosofit jälleen mukaan COST-projektiin

Miten tehdä politiikan suunnittelusta, ehdotusten analysoinnista ja poliittisesta argumentoinnista laadullisesti parempaa?

Turun yliopiston filosofian oppiaine osallistuu asiaa tutkivaan EU:n rahoittamaan COST-hankkeeseen European Network for Argumentation and Public Policy Analysis (APPLY). Kyseessä on monitieteinen hanke, joka paneutuu poliittisten toimintasuunnitelmien ja päätöstapojen luonteeseen mm. argumentaatioteorian näkökulmasta. Projektin tarkoitus on kehittää tapoja, jolla eurooppalaiset ymmärtävät, arvioivat ja osallistuvat poliittisiin päätöksiin liittyvään argumentointiin.

Hankkeen osana järjestetään työpajoja, konferensseja ja teemakoulutuksia sekä koordinoidaan aiheen tutkimusta ja yhteistyöverkostoja. Projektia koordinoidaan Lissabonista. Sen kansainväliseen ohjausryhmään kuuluvat filosofian oppiaineesta dosentti Juho Ritola ja professori Juha Räikkä, jotka ovat mukana myös salaliittoteorioiden dynamiikkaan pureutuvassa COST-hankkeessa.

Filosofialla vahva edustus yliopiston tutkimusetiikan tukihenkilöstössä

Erikoistutkija Marko Ahteensuu ja tutkijatohtori Helena Siipi on valittu Turun yliopiston tutkimusetiikan tukihenkilöstöön. Tukihenkilöjärjestelmän tavoitteena on lisätä matalan kynnyksen henkilökohtaista tutkimuseettistä neuvontaa, ja se on Tutkimuseettisen neuvottelukunnan TENKin alulle panema.

Tukihenkilöjärjestelmän rakentamisen lähtökohtana on tarve lisätä tutkijoiden tietoisuutta hyvästä tieteellisestä käytännöstä sekä sen loukkausepäilyjen käsittelyprosessista Suomessa.

Lisää aiheesta intrassa.

Väitös: Susanne Uusitalo – Addiction in Action

Susanne_1
Susanne Uusitalo (oik.) puolusti väitöskirjaansa puolusti väitöskirjaansa “Addiction in Action”. Kuvassa myös vastaväittäjä Jessica Pepp ja väitöstilaisuuden kustos Juha Räikkä.

VTL Susanne Uusitalo puolusti väitöskirjaansa Addiction in Action torstaina 3.12.2015. Hänen vastaväittäjänään toimi Ph. D. Jessica Pepp Oslon Yliopistosta. Kustoksena toimi professori Juha Räikkä Turun filosofian oppiaineesta.

Uusitalo esittää väitöskirjassaan kritiikkiä kolmea yleisesti puolustettua addiktio-käsitystä kohtaan. Hänen mukaansa nämä sairaus-, valinta-, ja tahdonheikkous-näkemykset addiktiosta kuvaavat addiktio-käyttäytymistä parhaimmillaankin vain osittaisesti, ja ovat siksi puutteellisia. Uusitalo esittää korvaavaksi teoriaksi mallin, jossa neljä itsenäisesti riittämätöntä piirrettä (voimakas halu, lyhytnäköisyys, vinoutunut päätöksenteko ja tahdonheikkous) muodostavat yhdessä riittävän ehdon addiktiolle. Yhdessä nämä piirteet kykenevät vangitsemaan paremmin sen inhimillisen toiminnan monimuotoisuuden joka addiktiivista toimintaa luonnehtii.

Uusitalon väitöskirja löytyy sähköisessä muodossa täältä.

***

MSSc Susanne Uusitalo defended her doctoral dissertation Addiction in Action in University of Turku on December 3rd 2015. PhD Jessica Pepp from University of Oslo, Norway, acted as the opponent, and professor Juha Räikkä (UTU) acted as the custos (chairperson).

Uusitalo’s dissertation can be found in electronic format here.

Väitös: Mika Hämäläinen – Paremmuuden käsite urheilussa

Mika Hämäläinen
Mika Hämäläinen pitämässä lectiota (oikealla). Vastaväittäjänä toimi professori Mike McNamee ja kustoksena profesori Juha Räikkä.

VTM Mika Hämäläinen puolusti väitöskirjaansa perjantaina 20.3. aiheenaan ”paremmuuden käsite ja urheilukilpailut” (The Concept of Betterness and Sport Competitions). Hämäläisen vastaväittäjänä toimi professori Mike McNamee Swansean yliopistosta. Kustoksena toimi professori Juha Räikkä Turun yliopistosta.

Hämäläinen analysoi väitöskirjassaan paremmuuden käsitettä urheilukilpailussa. Toisinaan katsojien mielestä paras kilpailija tai joukkue ei ole virallisten tulosten mukainen voittaja. Hämäläisen mukaan tämä on mahdollista, koska paremmuus määräytyy virallisen tuloksen lisäksi myös ideaalisesti tuomaroidun lopputuloksen ja osoitetun taidokkuuden perusteella.Yhdessä nämä kolme kriteeriä määräävät paremmuuden urheilukilpailussa.

Usean kriteerin vaikutus mahdollistaa sen, että esimerkiksi jalkapallossa joukkue, joka on osoittautunut enemmän taitoa saattaa olla hävinnyt virallisen tuloksen mukaan. Tuomarointi voi olla epäonnistunut siten, että tuomaroinnin virheiden puuttuessa olisi tulos ollut toinen.

Toisaalta joukkue tai kilpailija voi osoittaa enemmän urheilullista taidokkuutta kuin voittanut joukkue. Esimerkiksi jalkapallojoukkue voi osoittaa enemmän taidokkuutta kuin vastustaja, mutta hävitä pelin esimerkiksi tuomarivirheen takia. Näin on mahdollista että voittanut joukkue on tosiasiassa osoittanut vähemmän taidokkuutta ja olisi myös ideaalisesti tuomaroidun lopputuloksen mukaan häviäjä. Tämä kriteerien hajoaminen siten että virallinen tulos ei heijastele niitä kaikkia mahdollistaa erimielisyydet lopputuloksesta.

Hämäläisen väitökirja löytyy sähköisessä muodossa täältä.

***

MSSc Mika Hämäläinen defend his doctoral dissertation The Concept of Betterness and Sport Competitions in University of Turku on March 20th 2015. Professor Mike McNamee from Swnasea University acted as his esteemed opponent. Professor Juha Räikkä from University of Turku acted as the Kustos (chair).

An electronic version of Hämäläinen’s dissertation can be found here.

Turun yliopisto ja Åbo Akademi opetusyhteistyöhön filosofian alalla

Turun yliopiston ja Åbo Akademin filosofian yksiköt ovat marraskuussa solmineet sopimuksen, jossa sovitaan opetuksen korvaavuuksista. Jatkossa TY:n opiskelijat voivat vapaasti osallistua ÅA:n filosofian kursseille ja päinvastoin. Kurssien korvaavuuksista sovitaan ”kotiyliopistoissa”. Samalla sovittiin siitä, että englanninkielistä kurssitarjontaa pyritään entisestään lisäämään. Tehokas informaation kulku yksiköiden kanssa varmistetaan.

Yhteistyösopimuksella on merkittäviä synergiaetuja, sillä Turun yliopiston ja Åbo Akademin filosofian yksiköiden tutkimus- ja opetusprofiilit poikkeavat toisistaan. Opiskelijat hyötyvät sopimuksesta huomattavasti.

Sopimus on hyvin linjassa rehtoreiden aiemmin tekemän sopimuksen kanssa, jossa Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteistyötä vahvistetaan.

Sopimuksen yksiköiden välillä allekirjoittivat dekaanit Kimmo Rentola ja Holger Weiss. Neuvottelut opetusta koskevan sopimuksen sisällöstä käytiin hyvässä hengessä molempien filosofian yksiköiden edustajien kesken.

***

Philosophy Units of University of Turku and Åbo Academi sign a cooperation agreement

Turku Phil unit has signed an agreement with the phil unit of Åbo Academi that defines equivalences in the courses given in the universities. From now on the students of University of Turku can freely attend to courses in Academi and vice versa. The compensations will be arranged in the university in which the attendant is a student. The plan is also to increase the number of courses given in English. In addition communication between the units will be enhanced.

The agreement creates significant benefits in terms of synergy, for there is a marked difference in the research profiles of the units. Thus the students will profit from the agreement substantially.

The agreement is well in line with the agreement signed earlier by the rector of the universities, in which the cooperation between University of Turku and Åbo Academi is strengthened.

The agreement between the units was signed by deans Kimmo Rentola and Holger Weiss. Negotiations concerning the agreement were conducted in a friendly atmosphere among the representatives from both units.

 

 

Vierailu bioetiikan tutkimuskeskuksessa Serbiassa

Filosofian tohtorikoulutettava Rosa Rantanen vieraili kuluneena kesänä Center for the Study of Bioethics -keskuksessa Belgradissa, Serbiassa. Vierailun isäntänä toimi keskuksen johtaja professori Vojin Rakić, joka on myös Serbian UNESCO Chair in Bioethics -yksikön johtaja. Vierailun aikana Rantanen tutustui tutkimustyön ohella keskuksen toimintaan sekä mm. osallistui puhujana Belgradissa järjestettyyn Bioethics of Life and Death -seminaariin. Bioetiikan keskus pyrkii yhdessä UNESCO Chair in Bioethics -yksikön ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa vakiinnuttamaan bioetiikan asemaa Serbiassa sekä lisäämään kansainvälistä yhteistyötä.

CBS pic-001
Team of researchers and students at the meeting of the Center for the Study of Bioethics.

Visiting The Center for the Study of Bioethics in Serbia


During the summer 2014, Doctoral Candidate Rosa Rantanen visited The Center for the Study of Bioethics in Belgrade, Serbia. The visit was hosted by the leader of the center, Prof. Vojin Rakić, who is also the leader of the UNESCO Chair in Bioethics Serbian Unit. Besides research activities, the center aims to raise public awareness of bioethics in Serbia together with the UNESCO Unit.

Filosofiaan ennätysmäärä uusia opiskelijoita

Filosofiaan on tänä syksynä otettu ennätysmäärä uusia opiskelijoita. Filosofian opiskelemisen Turussa pääaineenaan aloitti nyt yhteensä 19 henkilöä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen johdosta filosofia sai myös kolme lisäaloituspaikkaa. Aloituspaikkojen lisääminen liittyy valtion pyrkimykseen pidentää nuorten työuria nopeuttamalla korkeakouluopiskelun aloittamista.

Lisäpaikkoja on myönnetty aloille, ”joilla on hyvät työllistymisnäkymät ja suoranaista työvoimapulaa” (ks. yliopiston uutinen aiheesta).

Filosofian henkilökunta toivottaa uudet opiskelijat lämpimästi tervetulleeksi!

***

Turku phil-unit makes a personal best in student intake

Phil-unit has accepted a record-breaking number of new students. There are 19 new students starting their studies this fall in Turku.

On the basis of Ministry of Education and Culture decision, philosophy was allotted thee extra positions in the intake. The decision is related to the aim of the Finnish government to make careers, especially of the young, longer.

The extra places were apportioned to units on the basis of the general employment situation.

The faculty members of the phil-unit warmly welcomes the new students!

Professori Koistinen Suomalaisen tiedeakatemian jäseneksi

Teoreettisen filosofian professori Olli Koistinen on valittu Suomalaisen tiedeakatemian uudeksi jäseneksi. Tiedeakatemia jakaantuu kahteen osastoon, matemaattis-luonnontieteelliseen sekä humanistiseen, joista jälkimmäisen jäseneksi Koistinen on nyt valittu. Tiedeakatemian varsinaisiksi jäseniksi kutsutaan ansioituneita suomalaisia tieteenharjoittajia.

Oppiaineen väki onnittelee professori Koistista!

***

Professor Olli Koistinen has been chosen as a new member of the Finnish Academy of Sciences and Letters. The folks at the phil-unit wish to present their warmest congratulations!

Terveisiä Jyväskylästä / Greetings from Jyväskylä

Jani Sinokki

Suomen akatemian rahoittama projekti Consciousness and the Conscious Subject in Early Modern Philosophy ja sen vetäjä Vili Lähteenmäki järjestivät 30–31.1.2014 seminaarin ”Metaphysics and the Mind – Early Modern Views” Jyväskylän yliopistolla.

Oppiainettamme seminaarissa edusti allekirjoittanut esitelmällä ”Descartes on Ideas”. Turun ja Jyväskylän lisäksi esitelmiä kuultiin Helsingin ja Uppsalan yliopistojen sekä Berliinin Humboldt-yliopiston edustajilta.

Kaksipäiväisen seminaarin aikana kuultiin esitelmiä keskittyen uuden ajan alun mielen metafysiikkaan. Esitysten aiheet vaihtelivat ideoiden roolista substanssikäsityksiin, ja uuden ajan alun filosofeista käsiteltiin rationalisteja Descartesia, Leibnizia ja Spinozaa sekä empiristeistä Berkeleytä, Humea ja Condillac’ta.

Turku kiittää ja kumartaa loistavasta seminaarista!

Vili Lähteenmäki  (Jyväskylä) and Chrisatian Barth (Berlin) on "Descartes and Knowledge of the Self"
Vili Lähteenmäki (Jyväskylä) and Christian Barth (Berlin) on “Descartes and Knowledge of the Self”

IMG_20140130_184110

Consciousness and the Conscious Subject in Early Modern Philosophy, an Academy of Finland postdoctoral project of Vili Lähteenmäki, organized a workshop “Metaphysics and the Mind – Early Modern Views” in University of Jyväskylä January 30th–31st 2014.

Turku Phil Department was represented by yours truly (with a paper “Descartes on Ideas”). In addition to Jyväskylä and Turku, papers were invited from Universities of Helsinki and Uppsala, and Hulboldt University of Berlin.

Thanks for a fantastic seminar on behalf of Turku!