Turun yliopisto ja Åbo Akademi opetusyhteistyöhön filosofian alalla

Turun yliopiston ja Åbo Akademin filosofian yksiköt ovat marraskuussa solmineet sopimuksen, jossa sovitaan opetuksen korvaavuuksista. Jatkossa TY:n opiskelijat voivat vapaasti osallistua ÅA:n filosofian kursseille ja päinvastoin. Kurssien korvaavuuksista sovitaan ”kotiyliopistoissa”. Samalla sovittiin siitä, että englanninkielistä kurssitarjontaa pyritään entisestään lisäämään. Tehokas informaation kulku yksiköiden kanssa varmistetaan.

Yhteistyösopimuksella on merkittäviä synergiaetuja, sillä Turun yliopiston ja Åbo Akademin filosofian yksiköiden tutkimus- ja opetusprofiilit poikkeavat toisistaan. Opiskelijat hyötyvät sopimuksesta huomattavasti.

Sopimus on hyvin linjassa rehtoreiden aiemmin tekemän sopimuksen kanssa, jossa Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteistyötä vahvistetaan.

Sopimuksen yksiköiden välillä allekirjoittivat dekaanit Kimmo Rentola ja Holger Weiss. Neuvottelut opetusta koskevan sopimuksen sisällöstä käytiin hyvässä hengessä molempien filosofian yksiköiden edustajien kesken.

***

Philosophy Units of University of Turku and Åbo Academi sign a cooperation agreement

Turku Phil unit has signed an agreement with the phil unit of Åbo Academi that defines equivalences in the courses given in the universities. From now on the students of University of Turku can freely attend to courses in Academi and vice versa. The compensations will be arranged in the university in which the attendant is a student. The plan is also to increase the number of courses given in English. In addition communication between the units will be enhanced.

The agreement creates significant benefits in terms of synergy, for there is a marked difference in the research profiles of the units. Thus the students will profit from the agreement substantially.

The agreement is well in line with the agreement signed earlier by the rector of the universities, in which the cooperation between University of Turku and Åbo Academi is strengthened.

The agreement between the units was signed by deans Kimmo Rentola and Holger Weiss. Negotiations concerning the agreement were conducted in a friendly atmosphere among the representatives from both units.

 

 

Luentosarja urheilun filosofiasta

Tohtorikoulutettava Arvi Pakaslahti pitää luentosarjan urheilun filosofiasta 17.11.–4.12.2014 maanantaisin ja torstaisin klo 12–14. Paikkana on seminaarihuone 150. Luentosarja on ensimmäinen urheilua käsittelevä kurssi Turun yliopiston filosofian oppiaineessa.

Arvi Pakaslahti
Kuvassa Arvi Pakaslahti. Taustalla on maalaus Juhani Pietarisesta, joka toimi käytännöllisen filosofian professorina vuosina 1976–2002. Muotokuvan on maalannut Jari Jula (valokuva: Mika Hämäläinen).

Pakaslahti vastasi neljään kysymykseen kurssiinsa liittyen:

Miksi filosofian tutkija luennoi urheilusta?
Mielestäni urheiluun liittyy monia filosofisesti erittäin kiinnostavia ja haastavia kysymyksiä.

Mitä aiheita käsittelet kurssilla?
Käsittelen esimerkiksi onneen, paremmuuteen, ansiokkuuteen, sääntöihin, ranking-järjestelmiin, saavutuksiin, menestykseen ja voittamiseen liittyviä käsitteellisiä ja normatiivisia kysymyksiä urheilun kontekstissa.

Kenelle suosittelet kurssia?
Suosittelen kurssia luonnollisesti niille filosofian opiskelijoille, jotka ovat erityisen kiinnostuneita urheilusta tai ainakin joistakin urheilulajeista. Lisäksi on syytä huomata, että urheilun filosofia ja pelien filosofia kytkeytyvät osittain vahvasti toisiinsa. Kurssi saattaakin olla kiinnostava myös sellaisille filosofian opiskelijoille, joiden filosofinen kiinnostus urheilua kohtaan on hieman rajoittuneempaa, mutta jotka ovat erityisen kiinnostuneita joistakin sellaisista peleistä, jotka eivät ole urheilua.

Oppiaineessa on sinun lisäksesi toinen tutkija, joka käsittelee urheilua. Tohtorikoulutettava Mika Hämäläinen viimeistelee väitöskirjaansa paremmuuteen liittyvistä kysymyksistä urheilussa. Onko urheilun filosofinen tutkimus kasvattamassa suosiotaan?
Se on nähdäkseni selvässä nousussa. Siitä on osoituksena se, että vuonna 2007 perustettiin urheilun filosofiaan keskittyvä lehti Sport, Ethics and Philosophy ja että viime vuonna perustettiin urheilun filosofiaan keskittyvä lehti Fair Play. Revista de Filosofía, Ética y Derecho del Deporte. Journal of the Philosophy of Sport julkaisi vuoteen 2000 asti yhden numeron vuodessa. Nykyään se julkaisee kolme numeroa vuodessa. Sport, Ethics and Philosophy on julkaissut vuodesta 2011 lähtien neljä numeroa vuodessa entisen kolmen sijaan.

Kurssin tiedot ovat luettavissa filosofian opetusohjelmasta.


Doctoral candidate Arvi Pakaslahti will give a lecture series about philosophy of sport during a period starting from the 17th of November and ending to the 4th of December in 2014. Lectures are organized on Mondays and Thursdays from 12 to 14 in seminar room 150 in the Unit of Philosophy. The language of the lectures is Finnish.

 

Tieteen luotettavuus ja terveystutkimuksen journalismin etiikka

Vuoden alussa filosofian oppiaineen alaisuuteen perustetun UNESCO Chair in Bioethics Suomen yksikön ensimmäisessä tutkimusseminaarissa keskusteltiin 30.10. tieteen luotettavuudesta, mediasta ja terveystutkimuksesta. Seminaarin ensimmäinen puhuja, tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan pääsihteeri Reetta Kettunen avasi tiedonjulkistamisen ja tieteen etiikan teemaa yleisellä tasolla. Keskosvauvojen kivunlievitystä tutkinut Turun yliopiston tutkija Anna Axelin taas kertoi kokemuksistaan herkän aiheen parissa työskentelystä sekä aiheesta tiedottamiseen liittyvistä eettisistä kysymyksistä.

Helena Siipi
Seminaarin avasi UNESCO Chair in Bioethics Suomen yksikön johtaja Helena Siipi.
reetta kettunen pic
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan pääsihteeri Reetta Kettunen.

Toimittaja Ulla Järvi puhui journalismin etiikan merkityksestä terveysjournalismissa. Järvi nosti esiin journalistisen etiikan käytännön haasteita muun muassa antamalla yleisön pohdittavaksi todellisia, Julkisen Sanan Neuvoston (JSN) käsittelemiä tapauksia.

IMAG3978
Osallistujat ilmaisivat oman kantansa JSN:n käsittelemiin tapauksiin.

Viimeisenä puhujana kuultiin mediatutkimuksesta väitellyttä tutkija Vienna Setälää, joka tarkasteli esityksessään kriittisesti median terveyspuhetta. Setälä muun muassa totesi, että julkisuudessa terveys nähdään usein osana laajempaa identiteettiä: terve ihminen esitetään menestyjänä, kun taas heikko terveys nähdään turhan usein yksilön epäonnistumisena. Kuten tapahtuman päästössanat lausunut professori Veikko Launis totesi, tieteen luotettavuus ja terveystutkimuksen journalismin etiikka oli seminaarin aiheena onnistunut ja ajankohtainen. Järjestäjät kiittävätkin puhujia ja yleisöä tasokkaista esityksistä sekä keskustelusta, aiheen pohdinta jatkunee tulevaisuudessa useilla foorumeilla.

***

The first research seminar of the UNESCO Chair in Bioethics Finnish Unit was organized October 30th at the University of Turku together with the Unit of Philosophy. The event focused on ethical issues considering journalism and health research, and reliability of science. The speakers included researchers as well as media professionals. The four speakers delivered high quality presentations that sparked a lot of discussion among the audience, as well. The successful event proved that there is room for more discussion about the topic in the future.