Filosofian opiskelijoiden työelämäpäivä

Työllistyminen generalistina herättää monessa kysymyksiä. Filosofian ainejärjestö Dialectica järjesti 12.5. yhdessä Turun yliopiston työelämäpalveluiden kanssa tilaisuuden filosofian alalta valmistuneiden työmarkkinoista. Aamupäivän aikana lähestyttiin urasuunnittelua omista vahvuuksista käsin, tutustuttiin harjoittelumahdollisuuksiin ja käytiin läpi tilastoja vastavalmistuneiden filosofien työtilanteesta.

Sanna Tuominen kannusti opiskelijoita työnhakuun ja urasuunnitteluun omien vahvuuksien ja tavoitteiden pohjalta. Pilvi Lempiäinen (kuvassa) esitteli Rekryn keräämää tilastoa filosofiaa pääaineena opiskelleiden työtilanteesta. Data paljasti, että vaikka filosofit työllistyvät monenlaisiin tehtäviin myös yliopiston ulkopuolella, useimmat vastanneet alumnit kertoivat voivansa hyödyntää opintojaan työelämässä ja työtehtävien vastaavan vaatimustasoltaan koulutusta.

Harjoittelua on yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta valmistuneiden joukossa pidetty merkittävänä työllistymisen kannalta. Hannele Kaitaranta kertoi yliopiston harjoittelutuesta, kansainvälisen harjoittelun apurahoista ja harjoittelumahdollisuuksista Suomessa ja ulkomailla.

Kysymykset siitä, millaiset ‘oman alan’ työmahdollisuudet opiskelijoita odottavat ja mitä ylipäänsä ‘oman alan työ’ filosofille on, herättivät keskustelua opiskelijoiden joukossa: erään näkemyksen mukaan ainoastaan tutkimusta voidaan pitää aidosti filosofian alan työnä, toiset taas mielsivät myös mm. opetustyön ja järjestöalan tehtävien vastaavan usein filosofin koulutusta.

 

A Workshop in Philosophy @Turku

Phil unit organizes a workshop with title Perception and thinking in, by and of Nature on May 22, 2015. The venue of the workshop is at premises of the unit.

The schedule is as follows:

9.15   Paolo Leonardi and Joseph Almog “Word and Thing”

10.30   Helena Siipi “Unnatural species?”

11.45   Jessica Pepp “Mental dissent”

 

13.00       Lunch Break

 

14.15       Tapio Korte “Frege on perception in Der Gedanke”

15.30       Hemmo Laiho “The manifold which strikes the eye”

16.45       Jani Sinokki and Joseph Almog “Descartes’ metaphysics of being/thinking”