Väitös: Daryl de Bruyn, ”Spinoza’s Concept of Emending the Intellect”

Daryl de Bruyn (MA) puolusti väitöstutkimustaan ”Spinoza’s Concept of Emending the Intellect” 18.10.2014. Vastaväittäjäksi oli kutsuttu professori Julie Klein (Villanova University), ja kustoksena toimi oppiaineen professori Olli Koistinen (Turku).

Proponent Daryl de Bruyn. Photograph: Mika Hämäläinen
Väittelijä/proponent Daryl de Bruyn. Photograph: Mika Hämäläinen

Väitöstutkimuksen eräs tavoite oli osoittaa, että Spinozan nuoruudessaan aloittama hanke ”älyn parantamisesta” jatkui kantavana teemana myös hänen myöhemmässä filosofisessa tuotannossaan.

Vastaväittäjä toivoi avauspuheenvuorossaan, että itse väitteleminen etenisi Spinozan hengessä. Että väittelijän ja vastaväittäjän yhteisenä ystävänä olisi totuus, että tilaisuuden päämääränä olisi vuoropuhelu keskustelukumppanin selättämisen sijaan, että myös erimielisyydelle löytyisi lopulta sijaa. Pitkään kestänyt väitöstilaisuus saavutti nämä päämäärät erinomaisesti, mutta tästä lämminhenkisyyden ideaalista huolimatta vastaväittäjä ei päästänyt väittelijää helpolla.

Erityisesti erimielisyyden aiheeksi nousi väitöstutkimuksen sivuama käsitys synnynnäisistä ideoista: vastaväittäjä ei täysin hyväksynyt de Bruynin Spinozalle lukemaa karteesiolaista käsitystä synnynnäisistä ideoista. Lopulta päädyttiin toteamaan – professori Kleinin alkupuheenvuorossaan ehdottamaa ideaalia kunnioitten – että vaikka evidenssi tälle tulkinnalle saattaa olla vähäistä, ei sen vastainen todistusaineisto myöskään ole vakuuttavaa.

Väitöstiedote yliopiston sivuilla.

Filosofian oppiaineen henkilökunta onnittelee Daryliä lämpimästi!

****

Dissertation: Daryl de Bruyn, ”Spinoza’s Concept of Emending the Intellect”

Daryl de Bruyn (MA) defended his thesis ”Spinoza’s Concept of Emending the Intellect” 18.10.2014. Invited to act as the opponent was professor Julie Klein from Villanova University. As the esteemed custodian functioned professor Olli Koistinen from the phil unit.

One of the claims of the dissertation was that the task Spinoza embarked upon in his youth about “emending the intellect” was a theme that continued to play significant a role through out his later works.

In her opening address, the opponent wished to proceed with the event in the spirit of Spinoza: that opponent and proponent would be united by a mutual friend, the truth; that the goal of the defense would be dialogue instead of one’s defeating another; that in the end there would be room from disagreement also. Rather long defense achieved these goals in the end rather well; though despite of the cordial maxim proposed in the opening address, the opponent didn’t let the proponent of the hook easily.

Professor Julie Klein (Villanova University) functioned as the opponent. Photograph: Mika Hämäläinen.
Professor Julie Klein (Villanova University) functioned as the opponent. Photograph: Mika Hämäläinen.

A crucial point of disagreement was found the concept of innate ideas that was only touched upon the dissertation. The opponent couldn’t quite come to accept the rather Cartesian conception of innateness de Bruyn attributed to Spinoza. In the end it was agreed – in the spirit of the ideal professor Klein proposed to follow – that while the evidence in favor of the conception proposed by the proponent might be insufficient, the evidence to the contrary is hardly compelling either.

The announcement of the defense can be found on the UTU webpage (in Finnish).

The staff of the phil unit warmly congratulates Daryl on his defense!

Vierailu bioetiikan tutkimuskeskuksessa Serbiassa

Filosofian tohtorikoulutettava Rosa Rantanen vieraili kuluneena kesänä Center for the Study of Bioethics -keskuksessa Belgradissa, Serbiassa. Vierailun isäntänä toimi keskuksen johtaja professori Vojin Rakić, joka on myös Serbian UNESCO Chair in Bioethics -yksikön johtaja. Vierailun aikana Rantanen tutustui tutkimustyön ohella keskuksen toimintaan sekä mm. osallistui puhujana Belgradissa järjestettyyn Bioethics of Life and Death -seminaariin. Bioetiikan keskus pyrkii yhdessä UNESCO Chair in Bioethics -yksikön ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa vakiinnuttamaan bioetiikan asemaa Serbiassa sekä lisäämään kansainvälistä yhteistyötä.

CBS pic-001
Team of researchers and students at the meeting of the Center for the Study of Bioethics.

Visiting The Center for the Study of Bioethics in Serbia


During the summer 2014, Doctoral Candidate Rosa Rantanen visited The Center for the Study of Bioethics in Belgrade, Serbia. The visit was hosted by the leader of the center, Prof. Vojin Rakić, who is also the leader of the UNESCO Chair in Bioethics Serbian Unit. Besides research activities, the center aims to raise public awareness of bioethics in Serbia together with the UNESCO Unit.

The Annual Congress for Doctoral Students of the Finnish Doctoral Programme of Philosophy

Susanne Uusitalo & Kreeta Ranki

The beginning of October has traditionally been the time when doctoral candidates from the Finnish universities gather together in Tampere to share their ideas on philosophical problems. The congress has been a great place to learn what other doctoral candidates study as well as who these peers are. A chance of networking and building collegiality are among the benefits to which the participants have access.

The program

This year the topics covered a wide range of philosophy: from contemporary questions in philosophy of science concerning the value of peer review to the discussion of the ontological status of fictional characters; from the problem of the limits of the mind to epistemological issues in historical research. Susanne Uusitalo and Kreeta Ranki represented the University of Turku in Tampere. Susanne discussed addicts’ preferences and Kreeta talked about animals in Kant’s philosophy of mind. Each speaker was ascribed an experienced commentator to ensure that everyone gained useful feedback.

 

Kreeta Ranki giving a presentation about the role of animals in Immanuel Kant's philosophy of mind.
Kreeta Ranki giving a presentation about the role of animals in Immanuel Kant’s philosophy of mind.

***

Valtakunnallisen filosofian tohtoriohjelman järjestämä vuosittainen tohtoriopiskelijoiden kongressi antaa mahdollisuuden tutustua vertaistensa tekemään tutkimukseen. Tänä vuonna kolmipäiväisessä kongressissa kuultiin esitelmiä esimerkiksi vertaisarvioinnin ongelmista, fiktionaalisten henkilöhahmojen ontologisesta asemasta, mielen rajoista ja historian tutkimuksen epistemologisista erityispiirteistä. Turun yliopiston filosofian laitokselta mukana olivat Susanne Uusitalo ja Kreeta Ranki.