Seminaari: Tieteen luotettavuus ja terveystutkimuksen journalismin etiikka

UNESCO Chair in Bioethics Suomen yksikkö järjestää yhdessä Turun yliopiston filosofian oppiaineen kanssa tutkimusseminaarin tutkimuksen luotettavuudesta ja terveysjournalismin etiikasta. Tarkasteltavat kysymykset liittyvät tieteen etiikkaan, tutkijoiden harjoittaman tiedeviestinnän etiikkaan ja terveyttä koskevaan journalismin etiikkaan. Seminaari sopii erityisesti aiheesta kiinnostuneille tutkijoille, opiskelijoille ja media-alan ammattilaisille. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton.

Ajankohta: 30.10. 2014 klo 13.00-16.30

Paikka: Turun yliopisto, Publicum-rakennus, luentosali Pub 2

Lisätietoa osoitteessa https://blogit.utu.fi/unescochairinbioethics/

***

The Finnish Unit of the UNESCO Chair in Bioethics organizes its first research seminar on October 30th 2014 at University of Turku. More information can be found in https://blogit.utu.fi/unescochairinbioethics/

 

Turun filosofia menestyi jälleen kansainvälisessä yliopistovertailussa

Turun filosofian oppiaine on jälleen sijoittunut 150 parhaan joukkoon maailman laajuisessa QS World University Ranking yliopistovertailussa.

Turun yliopiston sisäisessä vertailussa oppiaine sijoittuu – kuten aiempina vuosinakin – ykkössijalle psykologian oppiaineen kanssa. Seuraavat sijoittujat (sijoilla 151–200) ovat historia ja arkeologia, oikeustiede sekä lääketiede (joista kaksi viimeksi mainittua ovat, muuten, tiedekuntia).

Kansallisesti Turun filosofian edellä on ainoastaan Helsingin yliopiston filosofia (sijoitus 51–100). Tampereen ja Jyväskylä filosofia sijoittuvat sijoille 151–200.

Kansainvälisesti Turun filosofia sijoittuu samaan luokkaan kuin esimerkiksi Tukholman, Dublinin Trinity Collegen ja University of Texas at Austinin filosofian laitokset. Vertailun vuoksi mainittakoon, että viimeksi mainitussa kansainvälisesti korkean profiilin laitoksessa on noin neljäkymmentä professoria, kun taas Turussa on tällä hetkellä kolmea vakituista ja yksi vieraileva professori.

Lisätietoja: QS Filosofian laitokset maailman laajuisesti sekä QS Turun yliopiston tilastot

***

Turku Philosophy well ranked in QS Rankings

Turku phil unit was ranked in the group of 150 best philosophy units in QS World University Rankings.

In University of Turku, subject of philosophy ranks the highest (with psychology), as has been the case in recent years. The subsequent subjects (on places 151–200) are History and archeology, Law and Legal studies, and Medicine (the last two of which are, by the way, faculties in the University).

Nationally only Philosophy in University of Helsinki outranks Turku (51–100). Universities of Tampere and Jyväskylä are ranked on places 151–200.

Internationally Turku phil unit is ranked along with such philosophy departments as University of Stockholm, Dublin Trinity College and University of Texas at Austin. While we are making comparisons, it seem fair to mention that for example in the internationally esteemed, high profile philosophy unit of Austin there are nearly forty professors, whereas Turku phil unit has only three plus one visiting professor.

For more information: World Philosophy Departments in QS Rankings & University of Turku QS Stats

Filosofiaan ennätysmäärä uusia opiskelijoita

Filosofiaan on tänä syksynä otettu ennätysmäärä uusia opiskelijoita. Filosofian opiskelemisen Turussa pääaineenaan aloitti nyt yhteensä 19 henkilöä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen johdosta filosofia sai myös kolme lisäaloituspaikkaa. Aloituspaikkojen lisääminen liittyy valtion pyrkimykseen pidentää nuorten työuria nopeuttamalla korkeakouluopiskelun aloittamista.

Lisäpaikkoja on myönnetty aloille, ”joilla on hyvät työllistymisnäkymät ja suoranaista työvoimapulaa” (ks. yliopiston uutinen aiheesta).

Filosofian henkilökunta toivottaa uudet opiskelijat lämpimästi tervetulleeksi!

***

Turku phil-unit makes a personal best in student intake

Phil-unit has accepted a record-breaking number of new students. There are 19 new students starting their studies this fall in Turku.

On the basis of Ministry of Education and Culture decision, philosophy was allotted thee extra positions in the intake. The decision is related to the aim of the Finnish government to make careers, especially of the young, longer.

The extra places were apportioned to units on the basis of the general employment situation.

The faculty members of the phil-unit warmly welcomes the new students!