Professori Olli Koistinen 60 vuotta – Professor Olli Koistinen 60 years

Teoreettisen filosofian professorin, Olli Koistisen, 60-vuotispäivää juhlistettiin filosofian oppiaineessa 11.5.2016 kakkukahvein ja juhlakirjan julkistamisella. Onnittelupuheenvuoroissa tulivat esiin Koistisen elävä tapa tehdä filosofiaa yksinkertaisiin, kaikkein olennaisimpiin kysymyksiin pureutuen sekä hänen maailmanlaajuisesti tunnustettu ammattitaitonsa, mutta myös se, että hänen roolinsa työyhteisön elävöittäjänä ja tukipilarina on suuri – hän on professori Juha Räikän mukaan ”hyvä jäbä”.

OK-HV
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitoksen johtaja Henri Vogt (oik.) toimitti laitoksen sekä tiedekunnan tervehdyksen päivänsankarille.

Koistisen juhlakirja De natura rerum – Scripta in honorem professoris Olli Koistinen sexagesimum annum complentis (Asioiden luonteesta – Kirjoituksia professori Olli Koistisen kuudennenkymmenennen vuoden täyttymisen kunniaksi), jonka ovat toimittaneet Hemmo Laiho ja Arto Repo, julkistettiin tilaisuudessa. Kirja on 358-sivuinen kokoelma filosofisia kirjoituksia Koistisen kollegoilta, opettajilta ja oppilailta, jonka aiheet liittyvät Koistisen filosofisen mielenkiinnon kohteisiin. Kirja tulee saataville myös yliopiston avoimeen sähköiseen julkaisuarkistoon myöhemmin.

Koistisen kunniaksi järjestettiin juhlaseminaari jo aiemmin keväällä.

***

Professor of theoretifcal philosophy, Olli Koistinen, was celebrated on his 60th birthday in the philosophy unit on May 11, 2016 with cake and coffee, and by issuing a commemorative volume. The speeches given in his honor reflected on his way of doing philosophy by pursuing the most simple yet fundamental questions, and his renown as a scholar, but also his input in invigorating and supporting the life of the work community as a whole. According to professor Juha Räikkä, Koistinen is a “good dude”.

Juhlakirja OK

The commemorative volume for Koistinen De natura rerum – Scripta in honorem professoris Olli Koistinen sexagesimum annum complentis (On the Nature of Things – Writings in honor of Professor Olli Koistinen’s sixtieth year), edited by Hemmo Laiho and Arto Repo, was brought out at the occasion. The 358-pages anthology is a collection of essays from colleagues, teachers and students of Koistinen, the theses of which relate to the philosophical interests of Koistinen. The volume will be made available in University of Turku open electronic archives later.

A commemorative seminar for professor Koistinen was organized already earlier in the spring.