Väitös: Kantin transsendentaaliset deduktiot ymmärretty väärin

VTM Markus Nikkarla puolustaa väitöskirjaansa 21.10.2017 Immanuel Kantin filosofiasta. Hän esittää väitöstutkimuksessaan, että Kantin teoreettisen filosofian keskiössä olevia transsendentaalisia deduktioita on luettu väärin. Laajasta keskustelusta huolimatta tulkintayrityksiä leimaa anakronismi. Nikkarla pyrkii vastaamaan tähän ongelmaan kiinnittämällä erityistä huomiota siihen historialliseen filosofiseen kontekstiin, jossa Kant deduktionsa kirjoitti.

Nikkarla keskittyy tutkimuksessaan erityisesti Kantin havaintotietoisuutta koskevaan käsitykseen. Hän kontekstualisoi tämän käsityksen tarkastelemalla kritiikkiä, jota Johann Tetens esitti Cristian Wolffin havaintokäsitystä kohtaan. Nikkarla esittää, että tämän kontekstin huomioon ottamalla Kantin deduktiot on mahdollista ymmärtää todenmukaisemmalla ja historiantutkimuksellisesti kestävämmällä tavalla.

Lisätietoja yliopiston väitöstiedotteessa.

Filosofialla vahva edustus yliopiston tutkimusetiikan tukihenkilöstössä

Erikoistutkija Marko Ahteensuu ja tutkijatohtori Helena Siipi on valittu Turun yliopiston tutkimusetiikan tukihenkilöstöön. Tukihenkilöjärjestelmän tavoitteena on lisätä matalan kynnyksen henkilökohtaista tutkimuseettistä neuvontaa, ja se on Tutkimuseettisen neuvottelukunnan TENKin alulle panema.

Tukihenkilöjärjestelmän rakentamisen lähtökohtana on tarve lisätä tutkijoiden tietoisuutta hyvästä tieteellisestä käytännöstä sekä sen loukkausepäilyjen käsittelyprosessista Suomessa.

Lisää aiheesta intrassa.

Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja tasavertaisuus SOTE-uudistuksessa 19.10.2017 klo 14.15 – 15.45

Maailman bioetiikkapäivän luento

Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja tasavertaisuus SOTE-uudistuksessa

To 19.10.2017 klo 14.15 – 15.45

Turun yliopisto, PUB4 (Publicum-rakennus 1krs., Assistentinkatu 7)

 

Ohjelma:

14.15 Alkusanat Helena Siipi (Turun yliopisto & UNESCO Chair in Bioethics): Avaussanat

14.20  Pääesitelmä: Johanna Ahola-Launonen (Aalto yliopisto & Helsingin yliopisto): Vastuun ja valinnan paradoksit terveydenhuollossa

14.55 Kommenttipuheenvuoro: Riitta Suhonen (Turun yliopisto): Valintojen ja vastuiden äärellä -esimerkkinä ikääntyneiden hoito- ja palveluketjut

15.15  Loppukeskustelu

Mikä on maailman bioetiikkapäivä?

Maailman bioetiikkapäivänä 19.10.2017 kaikissa UNESCO Chair in Bioethics -verkoston 130 maayksikössä on toimintaa teemalla Equality, Justice and Equity – Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja tasavertaisuus. Päivän tavoitteena on muistuttaa bioeettisten kysymysten tärkeydestä ja edistää niiden ratkaisemista hyödyntävää toimintaa.

Päätöksiin pitkäjänteisyyttä

Professori Maija Setälän johtama konsortio sai rahoituksen strategisen tutkimuksen neuvostolta. Setälän hankkeessa tutkitaan poliittisen lyhytjänteisyyden ongelmia eli esimerkiksi sitä, että päätöksien pitkän aikavälin seuraukset huomioidaan politiikassa puutteellisesti. Hankkeen englanninkielinen nimi on Participation in Long-Term Decision-Making (PALO), ja sen rahoituskausi ulottuu vuoteen 2022.

Filosofian oppiaineesta hankkeessa on mukana professori Eerik Lagerspetz. Filosofisesta aiheesta tutkimuksessa onkin kyse, etenkin jos seuraava pitää paikkansa: poliitikko ajattelee muutaman vuoden päähän, valtiomies sukupolven päähän ja filosofi määrittämättömään tulevaisuuteen.

 

We shall have been long dead and buried when the fruits we helped to sow are harvested.

Immanuel Kant

Filosofian historian workshop – Tiistaina 12.9.2017

John Carrieron (UCLA, Turku) vierailun kunniaksi järjestetään filosofian historian workshop

The Life of the Mind – from Descartes to Frege

Tiistaina 12.9.2017 klo 9.30 alkaen Publicumin seminaarihuoneessa 150 ja klo 16 alk. luentosalissa Pub 4.

9.30   Jani Sinokki  Mind body interaction in Descartes

10.30 Tapio Korte   Frege and the role of pre-semantics

11.30  Repo/Myrdal/Carriero–Concepts in Leibniz

Break

16.15  Joseph Almog– Descartes’ unity of Being

Tervetuloa!

****

On Tuesday September 12th, to celebrate the presence of John Carriero in Turku, we gather for a one day workshop.

From 9.30 at Publicum seminar room 150, and 16.00 onwards at lecturehall Pub 4.

Welcome!