Turun yliopiston Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelman opiskelijoiden, henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden näkemyksiä kulttuurista, yhteiskunnasta ja yliopistoelämästä.

Kuukausi: tammikuu 2021

Tutkimattomia ovat muovin tiet

Muovia ainakin viideltä eri vuosikymmeneltä. Kuva: Aura Colliander.

Päätin äänestää lompakollani muovin tuotantoa vastaan ja ostaa 2-vuotiaalle lapselleni lahjaksi potkupyörän, jossa ei ole lainkaan muovia. Muistelin nähneeni jossakin verkon syövereissä tai leikkipuistossa puisia malleja, joten oletin muovittomia potkupyöriä olevan markkinoilla. Metallirunkoiset pyörät ovat yleensä maalattuja, joten niiden joukosta en uskonut löytäväni muovittomia kappaleita.

Tässä käytännön harjoitus: kun teet mitä tahansa hankintaa, kokeile etsiä siitä muoviton versio. Se ei ole ihan helppoa.

Materiaalit ja niiden ominaispiirteet ovat aina olleet läsnä ihmisten elämässä. Ne ovat vaikuttaneet siihen, millaista materiaalista kulttuuria ihmiset ovat luoneet ja omaksuneet vuosituhansien ajan. Materiaalinen kulttuuri on muovautunut, kun materiaaleja on opittu työstämään eri työkaluilla ja tekniikoilla. Muovit ovat ihmisen luomia materiaaleja, ja ne ovat 1900-luvun alun jälkeen mahdollistaneet lukemattomia uusia keksintöjä ja käytäntöjä.

Muovia on kaikkialla. Ei ainoastaan negatiivisessa mielessä, kuten mikromuoveina ravintoketjussa tai jätelauttoina valtameressä, vaan kaikessa muovisessa materiaalisessa kulttuurissa, jota on tuotettu erityisesti 1950-luvun jälkeen. Kun ryhdyt tarkastelemaan muovista ympäristöäsi, saatat huomata, että muovista pakkausjätettä syntyy päivässä melkoinen määrä. Muovia on myös kodissa pidempään viipyvissä esineissä ja pinnoissa, talojen rakenteissakin.  Vaikka muovi ympäröi arkista materiaalista todellisuutta, se onnistuu usein pysyttelemään piilossa imitoimalla muita materiaaleja.

Materiaaleilla on ominaishajuja ja -tuntumia, mutta myös paino ja ääni voivat paljastaa materiaalin. Olen virittänyt aistinvaraista muovintunnistustaitoani katselemalla, koputtelemalla, silittelemällä, nuuhkimalla ja raapimalla erilaisia muoveja monen vuoden ajan, mutta silti muovilajien tunnistaminen toisistaan on haastavaa. Ihmiskehoa ei voi ohjelmoida tunnistamaan muovia tai varsinkaan eri muovilajeja toisistaan yhtä tarkasti kuin teknistä laitteistoa, joka mittaa materiaalien kemiallista koostumusta. Omaa aistilaitteistoani voin pyrkiä herkistämään, mutta minun ja muiden aisteja ei ole mahdollista standardisoida tai kalibroida samoille mitta-asteikoille. Haastavaa on myös sanoittaa aistihavaintoja niin, että toinen henkilö ymmärtää ne samalla tavoin.

Omat aistini ja niiden välinen yhteistyö eivät nekään ole tasalaatuisia mittausinstrumentteja, joiden tuloksia voisin arvioida objektiivisesti. Hyvä esimerkki tästä on tuntoaisti. Muovia ja maalattua metallia on toisinaan vaikea erottaa toisistaan ulkonäkönsä perusteella, jolloin melko hyvä tekniikka on tunnustella materiaalin lämpötilaa. Metalli tuntuu kylmältä maalipintansakin alta, muovi taas ei.

Kaikesta tunnustelukokemuksestaan huolimatta – tai kenties juuri sen takia – sormenpäät eivät ole kovin herkkätuntoisia. Poski puolestaan tuntee paljon paremmin niin lämpötiloja kuin muitakin pintojen ominaisuuksia. Nostanpa siis keinonahkakantisen kalenterin poskeani vasten. Keinonahka tuntuu yhtä aikaa vaahtomaiselta ja sileältä, eikä nahkealta ja napakalta kuin nahka. Se myös haisee – muoviselta.

Posken tuntoaisti toimii yllättävän hyvin yhdessä hajuaistin kanssa – poskea vasten tunnustellessa minulle syntyy materiaalista jonkinlainen mielikuva. Minun on kuitenkin vaikea erottaa mihin aistiin mielikuva perustuu. Samalla tavoin syödessä voi olla vaikea erottaa, onko jokin maku sittenkin haju vai päinvastoin. 

Muovien ominaisuudet ja valmistus ovat kemiaa. Polymeerirakenteiden ja lisäaineiden vaikutus muovien ominaisuuksiin ja hajoamiseen näkyy muoveissa, jos näitä merkkejä osaa tulkita. Muovien kanssa eläminen on kemian sijaan sekoitus kokemus- ja yleistietoa. Mututuntumaa. Harvalla ihmisellä on mahdollisuutta tai varsinkaan kiinnostusta ymmärtää muovin kemiallisia kiemuroita. Siitä huolimatta muovin kanssa on elettävä joka päivä.

Kuluttajana muovin kanssa eläessäsi joudut jatkuvasti tekemään käytännöllisiä päätöksiä. Mitä muoveja voit kierrättää ja miten? Millaisia purkkeja käytät ruoan säilömiseen ja millaisia mieluummin et? Miten voit välttää sen, että housujen kuminauhat risahtavat muodottomiksi?

Kuten näistä esimerkeistä ilmenee, ikävää muovissa on, että se jonakin päivänä tulee käyttöelinkaarensa päähän. Käyttöelinkaaren päättyminen ei vielä tarkoita muovin elinkaaren päättymistä. Muovista on sen käyttöelinkaaren päätteeksi vielä hankkiuduttava eroon, ellei sitä halua jättää oleilemaan esimerkiksi kaapin tai varaston perälle.

Suomessa pakkausmuoveille on olemassa kierrätysjärjestelmä, mutta suuri osa muovia sisältävistä tuotteista on kierrätykseen kelpaamattomia. Sen lisäksi maapallo on suljettu systeemi, jossa syntyvä aines ei varsinaisesti katoa mihinkään. Sen sijaan ainesta kertyy ja se muuttaa muotoaan. Muovi voi muuttaa muotoaan nopeasti esimerkiksi jätteen poltossa tai kierrätysmuovina, mutta muovin kemiallinen hajoamisprosessi on pitkä. Ensimmäiset merkit muovin hajoamisesta voivat näyttäytyä joidenkin vuosien tai vuosikymmenten jälkeen esimerkiksi säröytymisenä, tahmaisuutena tai kellastumisena. Muovisen esineen olemassaolon lakkaaminen – orgaanisen aineksen maatumiseen verrattavissa oleva prosessi – voi puolestaan kestää vuosisatoja.  

Jos en itse halua osallistua muoviaineksen kerryttämiseen, olisi minun oltava osallistumatta muovin tuotannon tukemiseen tai muovituotteiden käyttämiseen. Kuinka sen muovittoman potkupyörän ostoyritykseni siis kävi?

Eri verkkokauppoja selatessani löysin kaksi muovitonta potkupyörää. Niiden lisäksi useissa puurunkoisissa malleissa oli näennäistä yritystä muovittomuuteen, mutta hylkäsin ne maalin, vanerin liimojen tai muovisten kahvojen tai satulan vuoksi. Lopulta hylkäsin myös koko ajatuksen muovittomasta potkupyörästä. Aloin pohtia, haluanko sittenkään osallistua muovin tuotannon tukemiseen sijaan puiden kaatamiseen, jotta lapseni voisi potkia uudella pyörällään. Päädyin dyykkaamaan lapsuudenkotini rojuvarastoista lapselleni lahjaksi satukirjoja, joita minulle on lapsena luettu. Saaja oli kirjoista ikionnellinen, eikä tiennyt, että jäi potkupyörästä paitsi. Tosin eivät ne kirjatkaan olleet muovittomia. Donna Harawayta lainaten, jatkan ongelman kanssa viipyilyä.

Muovipinnoitettuja kirjoja 1980- ja 1990-luvuilta. Kuva: Aura Colliander.

Aura Colliander

Kirjoittaja on valmistunut filosofian maisteriksi kulttuuriperinnön tutkimuksesta kesällä 2020. Hän jatkaa muoviaiheisen gradunsa jälkeen muovin kanssa mietiskelyä kohti jatko-opintoja, ja opettaa kulttuuriperinnön tutkimuksen Presence of Cultural Heritage -kurssilla keväällä 2021.

Kirjallisuus:
Haraway, Donna. Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene. Duke University Press, 2016.

Kulttuuriympäristötöitä tarjolla

Rakennustutkijan työn painopiste on siirtynyt sodanjälkeisen ajan ympäristöihin. Huittisten Lauttakylän koulun (arkkitehti Henno Kamppuri, 1952) sisäilmaongelmien vuoksi opetus siirtyi väistötiloihin vuonna 2013. Purkamislupa myönnettiin vuonna 2015 RKY-alueella sijaitsevalle ja asemakaavassa suojellulle rakennukselle. Koulua ei vielä tammikuussa 2021 oltu purettu. Kuva: Liisa Nummelin (2014).

Uuden museolain tullessa voimaan viime vuoden alussa siirryttiin kulttuuriympäristösektorilla aivan uuteen aikaan. Työnsä aloittivat alueelliset vastuumuseot, jotka korvasivat 1970-luvulta asti toimineet maakuntamuseot ja aluetaidemuseot. Aiemmin osittain maakuntamuseoissa ja osittain Museovirastossa hoidetut kulttuuriympäristön viranomaistehtävät siirtyivät pääosin vastuumuseoiden hoidettaviksi Suomen kaikissa maakunnissa. Tilkkutäkin korvasi yhtenäinen järjestelmä. Loppuvuodesta 2019 eri puolilla Suomea oli haettavana laskujeni mukaan seitsemän uutta rakennustutkijan ja seitsemän rakennustekniikan asiantuntijan paikkaa sekä useita arkeologin paikkoja. Tämä oli varmasti ilouutinen alan koulutusta antavissa yliopistoissa!

Kuulun itse alan pioneerisukupolveen. Rakennussuojelun hallintotoimikunta päätyi mietinnössään vuonna 1986 esittämään, että kaikkiin maakuntamuseoihin tulisi saada rakennushistorian asiantuntija maakuntamuseoiden kehittämiseksi Museovirastoa avustaviksi alueellisiksi asiantuntijaelimiksi. Siihen asti rakennusperinnön suojeluasioita hoidettiin keskitetysti Museovirastossa Helsingissä. Ajatuksena oli vuonna 1985 säädetyn rakennussuojelulainsäädännön hengessä luoda rakennussuojelun alueellinen toimijaverkosto. Vuonna 1986 myönnettiin valtionavustus kolmelle maakuntamuseolle ja seuraavana vuonna vielä kolmelle museolle rakennustutkijan palkkaamiseen. Aloitin rakennustutkijana Satakunnan Museossa vuonna 1990 uuden viran ensimmäisenä haltijana. Vuonna 2019, ennen alueellisia vastuumuseoita, Suomessa oli vielä viisi maakuntaa, joista rakennustutkija puuttui.

Me ensimmäiset maakunnalliset rakennustutkijat tulimme kaikki nuorina vastavalmistuneina maistereina uusiin tehtäviin. Olimme luomassa alan tehtäväkuvaa, maakunnallista roolia sekä toimintatapoja. Olemme lähes kaikki myös viihtyneet aikanaan uusia uria avanneessa työssämme. Sen lisäksi, että alalla aukesi viime vuonna suuri joukko kokonaan uusia paikkoja, on pioneerisukupolvi myös väistymässä. Muutaman viime vuoden aikana ainakin seitsemän maakunnallista rakennustutkijaa on jäänyt eläkkeelle ja lisää eläköitymisiä on näköpiirissä.

Alan työpaikkoja on ollut poikkeuksellisesti todella tarjolla ja tulee edelleen olemaan. Varsinkin kauempana alan koulutusta antavista yliopistoista päteviä hakijoita on joskus ollut vaikea löytää. Työkokemusta etenkään viranomaistehtävistä ei hakijoilla välttämättä ole ollut. Tässä olisi saumaa itsenäisistä ja alati muuttuvista työtehtävistä kiinnostuneille humanisteille! Mikäli rakennustutkijan ammatti kiinnostaa, kannattaa valita aineyhdistelmäänsä muitakin opintoja sen lisäksi, mitä Turun yliopiston kulttuurintuotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelma Porissa tarjoaa. Hyvä tietämys toisaalta asutushistoriasta ja toisaalta modernista arkkitehtuurista ja rakennustekniikasta ei ole varmasti haitaksi.

Uusi museolaki ja siirtyminen alueellisiin vastuumuseoihin korostavat kulttuuriympäristötyön moniammatillisuutta. Alkuvuosina tein työtäni kollegoideni tapaan pääosin yksin. Nyt lähes kaikissa vastuumuseoissa on vähintään kolmen hengen kulttuuriympäristötiimi, jossa esimerkiksi erilaisia lausuntoja valmistellaan yhteistyössä. Se tuo tukea usein hankaliin kysymyksiin, mikä on tärkeää, koska asiat monimutkaistuvat muun muassa kuntatalouden tiukentumisen takia.

Lisäksi varsin nuorta rakennusperintöämme, kuten kouluja, uhkaa nyt purkaminen sisäilmaongelmien, ikäluokkien pienenemisen sekä suurten kaupunkiseutujen imun myötä. Rakennussuojelutyön painopiste on siirtynyt perinteisestä rakentamisesta sotien jälkeen syntyneeseen moderniin rakennusperintöön. Tarvitaan lisää tietoa – uusia rakennus- ja kulttuuriympäristöinventointeja sekä uusia välineitä tallentamiseen, hallinointiin ja jakamiseen.

Tarvitaan uusia ja osaavia ihmisiä kulttuuriympäristötehtäviin eri puolille Suomea!

Liisa Nummelin

Kirjoittaja on rakennustutkija Satakunnan Museossa.

Herralahden peruskoulu (arkkitehti Pentti Moilanen / Porin kaupunki, 1975) purettiin sisäilmaongelmien takia loppuvuodesta 2018. Koulu oli Suomen ensimmäisiä solukoulutyypin edustajia. Kuva: Liisa Nummelin (2017).

© 2024 Humanistina Porissa

Theme by Anders NorenUp ↑