Turun yliopiston Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelman opiskelijoiden, henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden näkemyksiä kulttuurista, yhteiskunnasta ja yliopistoelämästä.

Avainsana: Maisemantutkimus

Ase, lelu, työkalu: Drooni uutena maiseman kuvallistamisen välineenä

Kuva: Sanna Saunaluoma

Droonien muuttuminen jokapaikan teknologiaksi viimeisen parin kolmen vuoden aikana on tuonut mediaan oman uudenlaisen kuvastonsa. Sotilaat ovat olleet droonikuvan edelläkävijöitä, mutta nyt drooneja käytetään ammattimaisesti viranomaistoiminnassa, journalismissa, matkailussa ja viihteessä. Uusi väline on luonut lyhyessä ajassa oman kuvaustekniikkansa, joka osin perustuu aiempiin, osin ei. Kalliit helikopteriajot kattojen tai puunlatvojen tasalla voidaan korvata drooniajolla, joka ei matalallakaan puhalla kaikkea tieltään. Sillä pääsee tietyin rajoituksin myös katukuiluihin ja muihin helikoptereille turhan riskialttiisiin paikkoihin. Ennen puomia tai nostolavaa vaatinut kameran nosto maanpinnasta yläilmoihin hoituu sillä niin ikään kätevämmin. Oma lukunsa ovat Youtubea kansoittavat amatöörien droonihurjasteluvideot.

Jumalansilmäretoriikka on tuttua jo ajoilta ennen ilmakuvia. Viranomaisten ja journalismin droonikuva voidaan nähdä jatkumona panoptiselle ja normaalistavalle vallankäytölle, joka Foucault’ta mukaillen vertaa, luokittelee, järjestää ja yhdenmukaistaa kohteitaan. Sitä ovat edustaneet myös kartat ja lintuperspektiivikuvat. Samaan tapaan droonikuvaa käytetään kansallisen maisemakuvaston jatkeena, mitä meilläkin on tehty Ylen Suomi100-hankkeessa. Yhtenäisen kansallisen tilan mielikuvaa rakennetaan siinä alueellisesti näennäisen edustavan ja yhdenmukaisesti esitetyn kohdevalikoiman avulla. Vastaavia drooneilla kuvattuja maisemakavalkadeja on kuvattu ympäri maailman sekä matkailumarkkinointiin että isänmaalliseen hengennostatukseen. Leikkaamattomina tällaiset droonikollaasit muistuttavat ”hidasta televisiota”, jota katsoo kuin laastin kuivumista.

Normalisointi ja tylsyys ovat perua varhaisemmasta droonimaailmassa. Sotilaallinen droonikuvasto pyrki tietoisesti ottamaan etäisyyttä sodan todellisuudesta ja muuttamaan sen siistiksi ”kevyeksi sodaksi”, jossa yksitoikkoiseen maisemaan ilmestyi aina välistä pieni tupsahdus droonista etälaukaistun ohjuksen osuessa kirurgisen tarkasti maaliinsa. Suomen Puolustusvoimienkin viestintä on mieltynyt drooneihin, joilla saa maassa lampsivan varusmiesryhmänkin näyttämään tarpeeksi ylhäältä ammattiarmeijan erikoisjoukolta.

Journalistista objektiivisuutta drooni on puolestaan saatu palvelemaan etäännyttämällä näkökulmaa tapahtumien, kuten vaikkapa rajun mielenosoituksen, keskeltä neutraalin yksityiskohdattomaan kokonaiskuvaan. Samalla toimittajan fyysinen läsnäolo on häivytetty kerronnasta ja korvattu se ruumiittomalla konekatseella. Riittävä etäisyys voidaan toki nähdä etuna myös kuvattavien yksityisyyden säilyttämiselle.

Koronakeväällä suoratoistopalvelu Netflixiä katselleet saattoivat törmätä eksoottisiin eurooppalaisiin periferioihin – Ranskan tai Belgian metsäisille rajaseuduille, Puolan Sleesiaan ym. – sijoittuvia noir-henkisiä rikossarjoja, joita yhdisti runsas ja keskenään samankaltainen droonin käyttö kuvakerronnassa. Sarjoissa annettiin ymmärtää syrjäseutujen metsissä jylläävän outoja ja vain osin ihmisen hallinnassa olevia voimia, myyttisiä olentoja tai menneisyyden peikkoja. Narratiivi ei tietenkään ole uusi sarjaviihteessäkään, drooni sen esittämisen välineenä sitä vastoin on. Aiempien hämärien ja klaustrofobisten metsäinteriöörien rinnalle ilmestyivät alku- tai siirtymäkuvina drooniajot metsän latvuston tuntumassa, jonka alta saattoi oksien seasta erottua epämääräisiä hahmoja. Toistuva tehokeino oli myös nostaa drooni ilmaan kohtauksen päätteeksi ja näyttää ylhäältä käsin tapahtumapaikkaa saartava metsämeri.

Droonikuvan yleistyvä käyttö sarjaviihteessä on sen verran uutta, ettei sitä ole ehditty juuri analysoida. Epäilemättä sillä tuotetaan todenkaltaisuutta mielleyhtymin droonien aiempien sotilas- tai viranomaiskäyttöjen näkymiseen esimerkiksi uutiskuvissa tai dokumenteissa. Niillä tuotetut katsoja-asemat muuttavat kuitenkin sarjoissa luonnettaan. Tarkkailtu alue muuttuu kontrollia vastustavaksi, vain osaksi katseen läpäisemäksi latvusnäkymäksi, jonka alla tapahtuvan voi nähdä enintään vilaukselta. Näin käytettynä droonikuva rakentaa metsän ihmisestä riippumatonta ja ennakoimatonta toimijuutta, jota tuetaan visuaalisilla vihjeillä ja juonen mytologiaviittauksilla. Droonikuva auttaa myös vaihtelemaan kerronnan mittakaavoja ja korostamaan henkilöiden pienuutta suhteessa luontoon. Juonikuvioissa tähän voidaan yhdistellä moralisoivaa ympäristöhuolta tai metsää kunnioittavan paikallisyhteisön vastakkainasettelua ymmärtämättömien ulkopuolisten (usein kaupunkilaisten) kanssa. Droonin silmä ei esiinny sarjoissa kaikkinäkevänä normalisoivan vallankäytön välineenä vaan sille ulkopuolisena ja sitä kyseenalaistavana katsoja-asemana.

Vaikka Netflix-sarjojen droonikuvasto onkin suurelta osin vanhojen teemojen kierrätystä ja uudelleenpaketointia, se kertoo samalla kyseen olevan aidosti uudesta välineestä, jolle on syntymässä omia edelleen siirtyviä kuvakerronnan konventioitaan ja merkityssisältöjään. Kun droonikuvaus edelleen yleistyy ja tulee teknisesti ja taloudellisesti yhä useampien ulottuville, sille voi käydä kuin aiemmin käsivaravideolle tai kännykkäkuvalle eli se muuttuu niiden tapaan kansalaisen näkökulmaksi, jolla voi haastaa tai syrjäyttää viranomaisten jumalankatseen. Silloin myös droonikuvan käyttötavat ja merkitykset moninaistuvat ja niihin kiinnittyy uudenlaisia identiteettejä.  Tarkkailuun, yhdenmukaistamiseen ja väkivaltaan luotu teknologia voi muuttua laajemmin vastarinnan välineeksi kamppailussa tilasta ja sen merkityksistä. Seuraavaksi droonikerrontaa saattaakin sotilaan, poliisin, tutkijan ja filmiryhmän droonikuvaajan jälkeen laittaa uuteen uskoon taiteilija-aktivisti.

Maunu Häyrynen

Kirjoittaja on maisemantutkimuksen professori

Kirjallisuutta

Blaagaard, B. B., 2015. The Aesthetics of Posthuman Experience: The Presence of Journalistic, Citizen-generated and Drone Imagery. Westminster Papers in Communication and Culture, 10 (1), 51-65. http://doi.org/10.16997/wpcc.212

Mangold, E. B. & Charles Goehring, 2018. The visual rhetoric of the aerial view: From surveillance to resistance. Quarterly Journal of Speech 105 (1), 25-41. https://doi.org/10.1080/00335630.2018.1553305

Ohl, J. J., 2016. Nothing to See or Fear: Light War and the Boring Visual Rhetoric of U. S. Drone Imagery. Quarterly Journal of Speech 101 (4), 621-632. https://doi.org/10.1080/00335630.2015.1128115

Kuva: Laura Puolamäki

Projekteja ja käytännönläheistä opiskelua

Projekteja ja käytännönläheistä opiskelua

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmaa mainostetaan usein sillä, että opiskelu meillä on todella käytännönläheistä. Mitä tällä oikeastaan tarkoitetaan? Käytännönläheisessä opiskelussa opitaan asioita kokeilemalla itse. Tarkoituksena on siis se, että tenttikirjojen pänttäämisen ja oppimisraporttien kirjoittamisen lisäksi opiskelija pääsee tuottamaan kursseilla erilaisia projekteja. Meillä opiskelijoita myös kannustetaan kulttuurialan työharjoitteluihin. Tämän vuoksi kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma tarjoaakin hyvin ainutlaatuiset yliopisto-opinnot.

Itselleni aikoinaan juuri käytännönläheisyys oli syy siihen, miksi kiinnostuin näistä yliopisto-opinnoista. Se tuntui niin erilaiselta. Lukuvuoden 2016-2017 aikana olin mukana muutamassa projektissa, joista kerron pian lisää. Se auttaa ehkä sinuakin hahmottamaan sitä, mitä tämä käytännönläheisyys opinnoissamme oikein tarkoittaa. Näillä kursseilla olen päässyt toteuttamaan jotakin konkreettista, luomaan ryhmässä jotakin uutta ja mielenkiintoista. Näistä projekteista olen myös oppinut todella paljon, kuten työtä tehdessä usein tapahtuukin.

 

Kulttuuripolku Iso-Enskeriin

Syksyn 2016 aikana alkoi kurssi, jossa oli tarkoituksena toteuttaa luontopolkua muistuttava kulttuuripolku Satakunnassa sijaitsevalle Iso-Enskerin saarelle. Meidän opiskelijoiden tehtävänä oli toteuttaa polun varrelle aseteltaviin kyltteihin tekstit ja etsiä aiheeseen sopivat kuvat. Tarkoituksena oli tuoda esille saaren historiaa kulttuurisesta näkökulmasta perehtyen erityisesti saaristolaiselämään. Merkittävimmäksi osaksi tiedonkeruussa nousikin saaristolaiselämää eläneiden ihmisten haastattelut. Haastatteluissa pyrittiin saamaan henkilö muistelemaan tuota mennyttä saaristolaisaikaa ja jakamaan muistoja kanssamme.

Kuva: Milla HautaojaKuva: Milla Hautaoja

Tämän lisäksi lähdemateriaalia etsittiin myös eri arkistoista. Itse lähdin parini Millan kanssa Helsinkiin lähdeaineistoa metsästämään. Matkalla eksyimme aivan väärään arkistoon, mutta onneksemme löysimmekin sieltä vahingossa oikean aarteen, vanhan sotapäiväkirjan, joka sisälsi projektimme kannalta paljon arvokasta tietoa. Tekstien tuottaminen onnistui mukavasti parityönä, ja ongelmaksi kehkeytyi ainoastaan se, että teksteille varattu tila kylteissä oli hyvin rajallinen. Upean tekniikan ansiosta osan asiasta saikin kätkettyä kätevästi QR-koodien taakse.

Kuva: Milla Hautaoja

Visit Yyterin esittely Iso-Enskeristä: https://www.visityyteri.fi/iso-enskeri-seliskeri-ja-munakari

 

Seinätön museo

Samana syksynä lähdin mukaan toisenlaiselle kurssille rakentamaan seinätöntä museonäyttelyä. Kyseessä oli siis museonäyttely-sovellus älypuhelimiin ja tabletteihin. Tällaisen näyttelyn toteuttamisen ideana oli se, että museonäyttelystä nauttivan henkilön ei tarvitse tulla paikanpäälle museoon ihastelemaan esitystä, vaan sitä voi vaivattomasti katsella omalta kotisohvalta. Tämä helpottaa kovasti esimerkiksi liikuntarajoitteisia. Näyttelyn aiheena oli Suomen sisällissota, jonka tapahtumiin katsoja pääsee tutustumaan kahden fiktiivisen hahmon avulla. Tavoitteena oli antaa katsojalle mahdollisimman todentuntuinen kokemus sisällissodan ajan hengestä.

Itse lähdin kurssille mukaan sovelluksen toteuttamisvaiheessa. Opiskelijat oli jaettu neljään ryhmään, joissa aiheina olivat käsikirjoitus, kuvat, audiot ja digisyöttö. Ryhmissä käytiin läpi jo edellisellä kurssilla valmiiksi etsityt materiaalit, jotka hiottiin lopulliseen muotoonsa. Tässä vaiheessa täytyi perehtyä hyvin tarkasti materiaaliin, sillä pienimmätkin kirjoitusvirheet täytyi löytää ja korjata lopullista versiota varten. Todella tärkeää oli myös tarkistaa se, että materiaali ja lähteet vastasivat toisiaan. Tämän jälkeen tiedostoja alettiin syöttämään sivustolle, jonka avulla näyttely rakennettiin digitaaliseksi kokonaisuudeksi. Oli todella mielenkiintoista nähdä ja oppia, kuinka tällainen digitaalinen sovellus käytännössä syntyy.

Satakunnan Kansa 26.11.2016. Kulttuuri, Lempin ja Juhon sisällissota

Linkki näyttelyyn: https://tarinasoitin.fi/lempijajuho 

 

Dokumenttielokuvan toteuttaminen

Olin myös mukana kurssilla, jossa päästiin sisälle dokumenttielokuvan toteuttamisen perusteisiin sisällissotaa muistelemalla. Tähän aiheeseen liittyen pääsimme tekemään pienen ja hyvin vapaamuotoisen dokumenttielokuvapätkän. Päätimme toteuttaa dokumentin itse näyttelemällä erään sisällissodan tapahtuman Lyseon koulun pihalla. Dokumenttielokuvaa tehdessä täytyi miettiä millaisia tuntemuksia uhreilla on ollut sillä hetkellä, ja hyytävän kylmä talvipäivä toi dokumentin tekoon juuri oikeanlaisen tunnelman.

Tarkoituksemme ei ollut näytellä tapahtumaa täsmällisesti vaan lähinnä tuoda esiin tapahtuman tunnelmaa tietystä näkökulmasta. Dokumenttipätkässämme perehdyimme enemmän uhrien näkökantaan; hyytävässä kylmyydessä odottamiseen, pelkoon, elämän loppumiseen, kapinointiin, hyväksyntään ja yleisesti tapahtumien julmuuteen. Tapahtumasta ei ole olemassa valokuvia, vain satunnaisia kuvauksia tapahtumien kulusta ja henkilöistä.

Dokumenttielokuvan toteuttaminen ei ole aivan yksinkertaista, ja luennoitsijammekin kertoivat, etteivät pysty mitenkään opettamaan meille kaikkea vain yhden kurssin aikana. Saimme kuitenkin kokea pienen pintaraapaisun dokumentin tekemisestä ja saimme aikaiseksi onnistuneen ja omaperäisen dokumenttielokuvan. Dokumenttielokuvaa kuvatessa täytyi kuitenkin perehtyä sisällissotaan todella syvällisesti. Sisällissotaa lähestyttiin kurssilla pääasiassa kuvamateriaalin avulla, ja näihin valokuviin tuli perehtyä todella yksityiskohtaisesti. Joillekin kuvamateriaali saattoi olla liian raskasta käsiteltäväksi, mutta omasta mielestäni se oli hyvin mielenkiintoista.

Projektin blogisivusto: https://blogit.utu.fi/sisallissodanmaisemat/

 

Näyttely Kultarannan puutarhasta

Pääsin mukaan myös tällaiseen upeaan yhden lukuvuoden kestävään projektiin, jossa suunniteltiin ja toteutettiin näyttely Naantalin Kultarannasta, Suomen tasavallan presidentin kesänviettopaikasta. Näyttely perustui Kultarannan puutarhan historiaan ja tämä näyttely oli osa Suomen satavuotisjuhlaa. Näyttelyn rakentaminen oli todella upea ja ainutlaatuinen kokemus. Itselleni tämä oli upea kokemus senkin vuoksi, että näin Kultarannan puutarhan ensimmäistä kertaa elämässäni, ja olihan se henkeäsalpaavan kaunis paikka.

Projekti alkoi siitä, että jaoimme Kultarannan puutarhaa koskevat merkittävimmät aihealueet ryhmämme kesken, ja sitten jokainen lähti etsimään tietoa aiheeseensa liittyen kirjallisuudesta, netistä, museoista sekä projektiamme varten rakennetusta tietopankista, jonne oli kerätty paljon puutarhan historiasta kertovaa kuvallista sekä kirjallista materiaalia. Kun tekstit ja kuvat oli saatu valmiiksi, ne lähetettiin tarkastettavaksi, ja hyväksynnän sekä kylttien valmistumisen jälkeen kyltit asetettiin Kultarannan puutarhaan ryhmämme yhdessä päättämiin paikkoihin. Näyttelyssä esiintyi myös muutaman oppilaan ottamia kuvia puutarhasta. Työskentely oli erilaista kuin aiemmissa projekteissa, sillä tietopankki sisälsi paljon luottamuksellista tietoa. Kurssin sisällöstä ei saanut puhua etukäteen kenellekään ulkopuoliselle, mikä on täysin ymmärrettävää. Sen vuoksi projekti tuntuikin todella jännittävältä ja mielenkiintoiselta.

Satakunnan Kansan artikkeli Vuoden opetuspalkinnon voittaneesta Kultaranta-projektista:

https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/porissa-palkittu-kurssi-rakentaa-nayttelyn-kultarantaan-200115781/

Teksti: Kulttuuriperinnön pääaineopiskelija Johanna Rokosa

Kuvat: Johanna Rokosa ja Milla Hautaoja

Maisemantutkimuksen opiskelijaksi

15416977_10210461883798894_2040813615_n

Valmistuin ammattikorkeasta vuonna 2015 maisemasuunnittelijaksi. Halusin kuitenkin opintojen päätyttyä lisätä ammattitietoni teoriapohjaa. Tarkasteltuani eri vaihtoehtoja päädyin hakemaan Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmaan lukemaan pääaineena maisemantutkimusta. Suunnittelijapohjalta pääsin suoraa hakemaan maisteriopintoihin.

 

15319517_10210461996001699_6554749_n15403001_10210461995801694_485032274_n
Maisemantutkimuksessa tutkimme paikkaa, maisemaa, tilaa ja niiden muutosta kulttuurisena ilmiönä. Perehdymme opinnoissa myös siihen, mitä maisema määritelmä pitää sisällään. Humanistinen maisemantutkimus tarkastelee erityisesti maiseman esittämisen ja rakentamisen historiaa arkeologian, historiatieteiden ja taiteentutkimuksen menetelmin. Opintoihin sisältyy jonkin verran maisemansuunnitteluun ja suojeluun perehtymistä.

 

15319531_10210461996281706_1126735916_n
Maisemantutkimuksen perusopintojen päätavoitteena on esitellä tieteelliset näkökulmat maisemaan ja sen muutokseen, oppia ymmärtämään maisemaa kulttuurisena kokemistapana ja merkitysjärjestelmänä sekä historiallisena ja kulttuurisena ympäristönä.

 

15328161_10210461886318957_1304330837_n15319552_10210461885918947_531558963_n

Lisätietoja oppiaineesta:

http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/ktmt/opiskelu/oppiaineet/Sivut/Maisemantutkimus.aspx

 

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen opiskelija, Turun yliopisto.

Marie Hammarstjärna

© 2024 Humanistina Porissa

Theme by Anders NorenUp ↑