Seminaari kansallisfilosofi Snellmanin kunniaksi

Oskari Nylander: Johan Vilhelm Snellman (Sininen Snellman), 1849.

Filosofian oppiaineessa järjestettiin 15. joulukuuta seminaari, jossa pohdittiin J. V. Snellmanin (1806-1881) filosofiaa. Heli Rantalan esitelmässä avattiin kansallisfilosofimme historiakäsitystä kiinnostavalla tavalla, ja Rantala painotti Snellmanin pyrkimystä sivistää kansakuntaamme. Muut puhujat dosentti Juho Ritolan järjestämässä seminaarissa olivat Lauri Kallio, Sari Roman-Lagerspetz, Ilmari Jauhiainen ja Eerik Lagerspetz. Useimmat puhujat huomauttivat Snellmanin ajattelun läheisestä suhteesta Hegelin filosofiaan, mutta toisaalta myös ajattelijoiden erot tulivat näkyviin. Eerik Lagerspetz katsoi Snellmanin olevan osittain yhä ajan hermolla, sillä ”tunnustuksen” käsite, jota käytetään nykyfilosofiassa paljonkin, oli avainasemassa joissakin Snellmanin oikeusteoreettisissa teksteissä. Seminaari rahoitettiin testamenttilahjoituksen avulla.

Episteemisen demokratian ongelmia pohdittiin Villa Marjaniemessä

Nordic exploratory workshop on epistemic democracy järjestettiin lokakuun 29. päivänä Ruissalossa. Professori Maija Setälän organisoiman seminaarin osallistujat tulivat mm. Englannista, Venäjältä, Islannista ja Hollannista. Turkulaisista filosofeista tilaisuuteen osallistuivat Marko Ahteensuu, Joseph Almog, Juho Ritola ja Juha Räikkä.

Professori Joseph Almog arvosteli esitelmässään John Rawlsin oikeudenmukaisuusteoriaa ja totesi Rawlsin hylänneen metafysiikan.
Professori Joseph Almog arvosteli esitelmässään John Rawlsin oikeudenmukaisuusteoriaa ja totesi Rawlsin hylänneen metafysiikan.
Iltapäivän päätteeksi tutustuttiin Ruissalon saareen.
Iltapäivän päätteeksi tutustuttiin Ruissalon saareen.


Vuosittainen yhteiskuntafilosofian workshop yhdessä valtio-opin kanssa (27-28.10.2016)

Syksyinen politiikan teorian seminaari järjestettiin jo kuudennen kerran, tällä kertaa yhdessä valtio-opin oppiaineen kanssa. Otsikolla Justice and Epistemic Democracy kokoontunut tutkijajoukko oli tuttuun tapaan kansainvälinen. Puhujia oli mm. Italiasta, Irlannista, Englannista ja Hollannista. Professori Eerik Lagerspetz esitelmöi enemmistösäännön yksityiskohdista ja huomautti, että politiikassa päätöksiä ei voi lykätä loputtomasti, sillä päätösten tekeminen jättämättä on sekin yksi politiikkaratkaisu.

Tri Enzo Rossi (University of Amsterdam) luennoi realismin tarpeesta ja rajoista politiikan teoriassa
Tri Enzo Rossi (University of Amsterdam) luennoi realismin tarpeesta ja rajoista politiikan teoriassa

Testamenttilahjoitus Snellman-tutkimukseen

Filosofian oppiaine on saanut testamenttilahjoituksen kansallisfilosofimme J. V. Snellmanin (1806-1881) ajattelun tutkimiseen. Snellman oli laaja-alainen tutkija, yhteiskunnallinen vaikuttaja ja keskeinen kansallisen heräämisen JV_Snellmanhahmo. Hänen monipuoliset ja edelleen ajankohtaiset kirjoituksensa käsittelivät esimerkiksi yhteiskuntasopimusta sekä kansalaisyhteiskunnan merkitystä ja muotoa. Snellmanin syntymän 200-vuotispäivän kunniaksi hänen kirjoituksensa julkaistiin sähköisessä muodossa ja ne ovat luettavissa osoitteessa

http://www.snellman200.fi/

Aihetta tutkii Turun yliopiston filosofian oppiaineessa dosentti Juho Ritola.