Kulttuuriperinnön toimijat-sarja

Yksi koulutusohjelmamme kevään 2020 etäkursseista oli aineopintojen kurssi Kulttuuriperinnön toimijat. Harjoittelimme Moodle-pohjaisella verkkokurssilla eläytymistä eri rooleihin, joissa kulttuuriperintöä tuotetaan, vaalitaan ja käytetään. Toimija, jota kulttuuriperinnöstä keskusteltaessa ei voi ohittaa, ovat tietysti KAMUT eli kirjastot, arkistot ja museot –muistiorganisaatiomme. KAMUT-kerralla yksi tehtävistä oli sukeltaa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran elämäkerrallisiin tietokantoihin, koronakevään vuoksi avoimesti saataville tuotuun Kansallisbiografiaan sekä Kynällä Kyntäjät-hankkeessa tuotettuun kansankirjoittajia esittelevään kokonaisuuteen.

Elämäkerrallisia verkkoaineistoja hyödyntämällä opiskelijat harjoittelivat tieteellisen tiedon yleistajuistamista laatimalla valitsemastaan henkilöstä kuvitteellisen, tähän päivään tuodun haastattelun tai henkilökuvauksen. Kirjoittajien luvalla Humanistina Porissa-blogi julkaisee muutamia näytteitä kurssitöistä. Haastattelujen kohteena on sekä kansallisia merkkihenkilöitä että harvan tuntemia kiinnostavia henkilöitä. Tavoittelimme tunnelmaa, jossa historiallinen henkilö istuisi haastattelijaa ja lukijaa vastapäätä. Lue linkeistä, millaisia aikakoneita tällä kurssilla rakennettiin.

Lähikuvassa: kirjailija ja akateemikko Väinö Linna (1920–1992)

Tove Janssonin epäröimätön uravalinta

“I do not write poems, I create myself” – Multilingual poet Edith Södergran talks about her life, inspiration, and more!

Aino Ackté, europpalaisten oopperalavojen rakastaja

Teollisuudenharjoittaja Ahlströmin Antti

Kaisa Juhantytär: ”Saan Halle Luia Laula waik maailma mitä pauha”