Tekijä: jksaar

Kosmopoliittisuus, monikulttuurisuus, kansainvälisyys

Oppiaineen Cultural History – Kulttuurihistoria -sarjassa ilmestyi toukokuun alussa uusi teos: Kosmopoliittisuus, monikulttuurisuus, kansainvälisyys. Kulttuurihistoriallisia näkökulmia. Kirjan toimittivat Anne Ollila ja Juhana Saarelainen. Uutuuden myötä kirjasarja aloitti uuden kymmenluvun numerolla 11 ja muuttui samalla säännöllisesti vertaisarvioiduksi julkaisuksi.

Vieraat kulttuurit ovat herättäneet sekä uteliaisuutta että pelkoa. Tämän kirjan artikkelit käsittelevät eurooppalaisten tapoja kohdata muita kulttuureja sekä Euroopan sisällä että sen rajojen ulkopuolella. Ajallisesti teksteissä liikutaan 1600-luvulta 2000-luvulle. Tuona aikana kosmopoliittisuus, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys ovat ehtineet saada uusia sisältöjä ja tulkintoja. Siten tässä kokoelmassa ei luoda kattavaa kokonaiskuvaa niiden historiasta vaan teoksen avainkäsitteitä tarkastellaan monipuolisesti ja yllättävistä näkökulmista.

Kulttuurihistorian dosentti ja sarjan toimituskunnan puheenjohtaha Riitta Laitinen toteaa kokoelmaan kirjoittamassaan esipuheessa:

“Kirja on hyvä esimerkki kulttuurihistorian monitahoisesta näkökulmasta kulttuuriin ja menneisyyteen. Sama teema – ­ maailman ja vieraan kohtaaminen – ­ kerää kirjassa alleen aiheita 1600-luvulta 2000-luvulle. Artikkelit koskettelevat Euroopan monia kolkkia ja pohdintaan nousevat walesilaisen papin identiteetti, vapaamuurariloosit, ooppera, pilakuvat, Turkin sota, valokuvaus, rauhanliike, David Bowie ja tulevaisuusdystopia elokuvissa. Tarkasteltavien aiheiden moninaisuus ei kuitenkaan johda kaaokseen tai tee kirjasta toisiinsa liittymättömien artikkeleiden kokoelmaa. Kuten kirjan toimittajat johdannossaan kirjoittavat, kosmopoliittisuus, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys ovat ilmiöitä, jotka ovat läsnä historian monissa kerroksissa ja monilla tavoilla. Kirjassa eivät olekaan tärkeitä ainoastaan yksittäiset artikkelit, vaan niiden antama kokonaiskuva (vaikkei pyrkimyksiltään kattavuuteen pyrkivä) niistä tavoista, joilla tarkastelun alla olevat ilmiöt ovat vaikuttaneet ihmisten elämässä eri aikoina.”

Teoksen toimittaneet Anne Ollila ja Juhana Saarelainen ovat puolestaan huomauttaneet, että kansallisten ja kulttuuristen rajojen ylittäminen eri tavoin saattaa vaikuttaa erityisesti omaan aikaamme kuuluvalta ilmiöltä. Tämä artikkelikokoelma kuitenkin osoittaa, että ihmiset ovat historian saatossa aina liikkuneet rajojen ylitse ja pyrkineet eri tavoin avartamaan maailmaansa. Toisaalta kirjassa tulee ilmi myös se, että vieraan kohtaamiseen on liittynyt paljon pelkoa ja ennakkoluuloja. Luomalla kulttuurihistoriallisen katseen kosmopoliittisuuden, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden menneisyyteen ja lisäämällä niitä koskevaa historiatietoisuutta teos voi antaa uusia näkökulmia näiden teemojen käsittelyyn myös omana aikanamme, toimittajat sanovat.

Kosmopoliittisuus, monikulttuurisuus, kansainvälisyys -teoksen sekä sarjassa aikaisemmin ilmestyneet kirjat voi ostaa muun muassa Turun yliopiston verkkokaupasta: https://utushop.utu.fi/p/563-kosmopoliittisuus-monikulttuurisuus-kansainvalisyys-kulttuurihistoriallisia-nakokulmia/ .

Kuvareportaasi: Kulttuurihistoria juhli 40-vuotista taivaltaan

Kulttuurihistoria sekä lukuisat vieraat kokoontuivat juhlimaan oppiaineen 40-vuotista historiaa 30.11.2012. Illan ohjelmaan kuului muistoja eri vuosikymmeniltä, juhlakirjan julkaisutilaisuus sekä järjestyksessä 20. Veikko Litzen -luento, jonka piti professori emeritus Timothy Ashplant.

Tämä julkaisu on Juhana Saarelaisen ja Otto Latvan tilannekuvista koostettu reportaasi päivän tapahtumista. Klikkaa kuvat suuremmaksi.

1 Litzen_luennon_yleisoa_pieni

Juhlaseminaari ja Litzen-luento vetivät Sirkkalan kampusalueen Janus-salin täyteen väkeä

3 Keijo_Virtasen_tervehdys_pieni

Järjestyksessä toinen kulttuurihistorian professori Keijo Virtanen ei päässyt paikalle, mutta lähetti yleisölle videotervehdyksen

4 Kari_Immonen_pieni

Professori emeritus Kari Immonen pitämässä juhlapuhetta    Kulttuurihistoria ja historia

2 kirjanjulkistaminen_pieni

Meri Heinonen, Hanne Koivisto, Heli Rantala, professori Marjo Kaartinen ja Anu Salmela esittelemässä toimittamaansa kulttuurihistorian juhlajulkaisua Toden tarinoita, joka poikkeuksellisesti sisältää oppiaineen piirissä tuottettuja kaunokirjallisia tekstejä sekä kuvataidetta

5 Timothy_Hannu_pieni

Professori Hannu Salmi Litzen-luennon pitäjän Timothy Ashplantin seurassa

6 kollaasi_pieni

Virallisen ohjelman jälkeen jatkettiin epämuodellisemmalla coctail-tilaisuudella

7 trio_pieni

Ohjelmaan kuului useita yleisöä villeinneitä musiikkiesityksiä

9 soolo_pieni

10 violetti_pieni

8 kasarmin_valo_pieni

Legendaarinen Kasarmin valo kokoontui jälleen yhteen

11 ikkuna_pieni

12 tanssimassa_pieni

Juhlat tanssittiin loppuun

Brinkhallista kulttuurityöelämään

Kulttuurihistorian oppiaine on jo monena vuonna järjestänyt ESR-rahoitteisen Brinkhallista kulttuurityöelämään -kurssin yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian kanssa. Kurssilla kulttuurihistorian ja taideakatemian opiskelijat yhdistävät voimansa tuottaakseen Turun Kakskerran saaressa sijaitsevalle Brinkhallin kartanolle mitä erilaisempia kulttuuripalveluja.

Vuoden 2012 keväällä järjestetyn kurssin tavoite oli kunnianhimoinen:  kartonon historiaa olisi elävöitettävä järjestämällä sen tiloissa kolme erilaista draamaopastuskierrosta sekä suunnittelemalla verkkosivusto, joka taustoittaa kierroksia ja antaa lisätietoa Brinkhallista itsenäisen virtuaalikierroksen muodossa.

Kurssin tarkoituksena oli tarjota opiskelijoille valmiuksia työelämää varten sekä antaa suuntaviivoja kulttuurihistoriassa suoritetun tutkinnon mahdollisuuksista työmarkkinoilla. Kurssilaiset muun muassa vastasivat historiallisen asiatiedon etsimisestä, tuottamisesta ja muokkaamisesta draamakierroksia ja verkkosivuja varten, joten he pääsivät kokeilemaan taitojaan oman oppialansa ydinosaamisalueella.

Rouvasväen salainen kahvihetki 1700-luvun lopun kahvikiellon aikana (© Suomen Kulttuuriperinnön Säätiö)

Kaksi draamakierroksista suunnattiin koko perheelle. Ei esiliinaa! -esitys tuo yhteen kolme Brinkhallissa eri aikakausina asunutta kartanon emäntää sekä heidän palvelustyttönsä. Kierros antaa äänen miesten varjoon jääneille naisille ja kertoo inhimillisesti heidän elämästään historian saatossa. Olkaa kuin kotonanne -kierros puolestaan vie yleisön aikamatkalle kartanon eri asukkaiden koomisiin ja traagisiin kohtaloihin 1700-luvun lopulta 1900-luvulle.

Lapsille ja koululaisille tarkoitettu Kartanon kummitusten jäljillä -kierros alkaa tavallisena opastuksena Brinkhallin historiaan, mutta pian selviää, että kartanon tämän hetkisten omistajien lisäksi siellä majailevat edelleen monet menneisyyden asukkaat.

Kurssin aikana opiskelijoille annettiin paljon vastuuta ja he saivat työskennellä itsenäisesti asetettujen päämäärien eteen. Historiallisen tiedon tuottamisen lisäksi heillä oli mitä moninaisimpia tehtäviä suoritettavanaan. Kurssilaiset esimerkiksi toimivat oppaina draamakierroksilla, suunnittelivat tuotettujen kulttuuripalvelujen markkinointia ja toimittivat koululaisille suunnatun kierroksen yhteyteen erilaisia tehtäviä luokanopettajien käytettäväksi.

Vaativan kurssin tuloksia pidettiin yksimielisesti suurena menestyksenä.

Kurssilla suunnitellut verkkosivut sijaitsevat osoitteessa http://brinkhallkierros.fi/ ja sieltä saa myös lisätietoa draamakierroksista. Yleistä tietoa Brinkhallin kartanosta löytyy sitä hallinnoivan Suomen Kulttuuriperinnön Säätiön verkkosivuilta.