Kuukausi: maaliskuu 2015

Kulta-ajan jäljillä – Kustos kertoo

AskoLauantaina 28. maaliskuuta 2015 kello 12 esitettiin tarkastettavaksi FM Asko Nivalan väitöskirja Beyond Germany Fragmented. The Idea of the Golden Age in Friedrich Schlegel’s Early Romantic Philosophy of History. Väitöskirjan päähenkilö on Friedrich Schlegel (1772–1829), saksalaisen romantiikan keskeinen teoreetikko, jonka ajattelusta Nivala jäljittää aiemmin pitkälti käsittelemättä jääneitä kulttuurihistoriallisia juonteita. Teoksen ytimessä on Schlegelin kulta-aikakäsityksen uudelleentulkinta. Nivala tekee käsitteellisen erottelun historian alusta paikannetun ’kulta-ajan’ ja orgaanisesti muodostuvan ’kukoistuksen ajan’ (Blütezeit) välillä. Näkökulma poikkeaa aiemman tutkimuksen korostamasta triadisesta mallista, jossa menneestä kulta-ajasta edetään hajaantuneen nykyhetken kautta kohti kulta-ajan paluuta. Schlegel sijoitti ihmiskunnan kukoistuksen ajan antiikin Ateenaan, mutta samalla hän esitti huomion siitä, että käsitys menetetystä kulta-ajasta oli nimenomaan antiikin itsensä tuottama kuva, johon piti suhtautua kriittisesti.

Asko Nivala on aloittanut lektion. Vastaväittäjä ja kustos valmistautuvat väitökseen. Kuva: Marjo Kaartinen.

Asko Nivala on aloittanut lektion. Vastaväittäjä ja kustos valmistautuvat väitökseen. Kuva: Marjo Kaartinen.

Sirkkalan Janus-saliin oli kokoontunut 62 kuulijaa seuraamaan intensiivistä keskustelua varhaisromantiikasta. Vastaväittäjänä toimi professori Robert S. Leventhal (The College of William and Mary, Virginia), jonka teos The Disciplines of Interpretation: Lessing, Herder, Schlegel and the Emergence of Hermeneutics in Germany 1750-1800 (1994) on alan klassikkoja. Yleisö sai seurata kahden varhaisromantiikan asiantuntijan syvällistä keskustelua haasteellisista kysymyksistä. Erityisesti nousi esiin väitöskirjan kairologinen osuus, pohdiskelu kairos-ajan ja hetken merkityksestä. Keskustelu sai miettimään myös Friedrich Schlegelin ja Walter Benjaminin suhdetta. Benjamin käsitteli väitöskirjassaan Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik (1919) Schlegeliä, ja kairos-aika muistuttaa paljon Benjaminin näkemyksiä Jetztzeitista. Ehkäpä tätä kautta löytyisi kiinnostava linkitys varhaisromantiikan ja myöhemmän saksalaisen kulttuurintutkimuksen väliltä.

Kohtaaminen Umberto Econ kanssa

IMG_0464

Cassino uutisoi 15.3.2015

Filosofi, semiotiikko ja historioitsija voi saada sankarin kohtelun Italiassa. Todistin tätä ensin Santa Margheritan kirkossa Roccaseccassa ja seuraavana päivänä Fossanovan sisterssiläisluostarissa 14.-15. maaliskuuta 2015. Kyseisinä päivinä järjestettiin ensimmäinen kansainvälinen Tuomas Akvinolaisen elämään ja pyhyyteen keskittynyt konferenssi hänen synnyin- ja kuolinpaikoillaan. Konferenssin supertähti oli Umberto Eco, joka samalla otti vastaan hänelle myönnetyn Roccaseccan kaupungin kunniakansalaisuuden.

Seminaaripuheenvuorossaan Eco analysoi Tuomasta filosofina ja esteetikkona. Professori Carmelo Pandolfi kiinnitti huomionsa muutamiin Tuomaan filosofian piirteisiin, mitkä näkyvät ennen kaikkea hänen Pariisin aikojensa teksteissä. Professori Andrea Tilatti puolestaan osoitti Tuomaan varhaisen hagiografian monimuotoisuuden. Professori Stefano Pagliaroli keskittyi Tuomaan kuolemaan liittyvään dantelaiseen traditioon. Omassa esitelmässäni pyrin tuomaan esiin erilaiset Tuomaan kuolemaan liittyneet hagiografiset tulkinnat. Seminaarin puheenjohtaja professori Giovanni Minnucci korosti yleisölle Tuomaan tutkimuksen tähdellisyyttä ja sitä mitä tutkimuksella on annettavana meille kaikille pohtiessamme yksilön ja yhteiskunnan vastuuta ja vapautta. Puheenvuorot täydensivät erinomaisesti toisiaan, minkä myös maakunnan sanomalehdistö huomioi kirjoittaessaan laveasti Roccaseccan tapahtumasta.

Ecolle huomionosoitus ei suinkaan ollut ensimmäinen lajissaan, vaan erilaisiakunniakansalaisuuksia hänellä on pitkälti toistasataa. Meille muille konferenssiin kutsutuille puhujille tilanne puolestaan oli uusi ja vaikuttava monesta syystä: Roccaseccassa puhuimme muun muassa täpötäydessä kirkossa marmorisesta lukupulpetista kuin saarnaajat ikään. Fossanovassa esiinnyimme 1200-luvun alussa rakennetussa valtavassa sairastuvassa, missä istuinpaikat eivät riittäneet kaikille läsnäolijoille. Yleisökysymyksiä paikkakunnan suuresta pojasta olisi todennäköisesti riittänyt useammankin päivän ajaksi.

Santa Margherita -kirkko, Roccasecca

Santa Margherita -kirkko, Roccasecca 

Italialaisten kiinnostus omaa paikallishistoriaansa kohtaan hämmästyttää ja riemastuttaa joka kerran kun sen kohtaa konkreettisena. Itselleni tämä oli ensimmäinen kerta, kun yleisön edustajat halusivat kätellä ja kiittää minua sekä ottaa yhteiskuvia kanssani. Joku jopa toivoi minun historioitsijana analysoivan hänen omistamansa Tuomas-reliikin aitoutta. Tällaiset kohtaamiset suuren yleisön kanssa ovat palkitsevia ja innostavia. Seminaarin ehdoton ansio oli myös kollegiaalinen ilmapiiri, mikä syntyi Tuomas-tutkijoiden piirissä ensimmäisistä kädenpuristuksista alkaen. Tähän varmasti vaikutti professori Econ läsnäolo. Sen jälkeen kun hän oli signeerannut satoja kirjoja, poseerannut sadoille kännykkäkameroille kymmenten ihmisten kanssa ja illastanut maakunnan johtavien virkamiesten kanssa tapasimme erilaisen, rennon ja nauravan naurattaja Econ. Pienellä joukollamme oli myös yksi meitä tiukasti toisiimme sitova kiinnostuksen kohde: Tuomas Akvinolainen. Vaikka väitöskirjamme, Econ ja minun, lähestyvät Tuomasta täysin erilaisista lähtökohdista, niiden molempien päähenkilö on Tuomas – totesimme tämän yhdestä suusta ja halasimme toisiamme hyvästiksi.

Tuomas Akvinolaisen synnyinkoti, Roccaseccan linna

Tuomas Akvinolaisen synnyinkoti, Roccaseccan linna

Kulttuurihistorian opinnäytteet 2014

Frans_Hals_Portrait_of_Descartes_with_Meditations_TitlepageRanskalainen filosofi René Descartes kirjoitti teoksessaan Mielenliikutukset (Passions de l’âme, 1649), että ihmisen perustunne on ihmetys. Kaikki tieto lähtee liikkeelle ihmetyksestä. Näin on myös tutkimuksessa, ja on erinomaista huomata, miten hienoja ihmetyksen aiheita kulttuurihistorian tutkijolla oli vuonna 2014. Kaikkiaan vuoden aikana valmistui 23 pro gradu -tutkielmaa, yksi sivuaineen tutkielma ja neljä väitöskirjaa. Ajallinen ja maantieteellinen kirjo oli laaja: tutkimusaiheet ulottuivat keskiajalta nykypäivään, ja Suomen ohella käsiteltiin muun muassa Ruotsin, Latvian, Iso-Britannian, Unkarin, Venäjän ja Yhdysvaltojen historiaa.

Vanhemmasta historiasta voi mainita Elviira Pullin tutkimuksen kiirastulen kärsimysten ruumiillisuudesta ja kiirastulinäkyjen affektiivisuudesta myöhäiskeskiajalla tai Veli-Pekka Toropaisen laajaan aineistoon perustuvan tutkielman turkulaisista pyöveleistä ja skarprättäreistä eli Turun lääninmestaajista 1600-luvulta 1700-luvun alkuun. Kiirastulen ja pyöveleiden lisäksi huomiota saivat 1800-luvun lopun attraktiot, vahakabinetit, joita Silja Parkkali käsitteli gradussaan.

Viipurilaista yleisöä houkutellaan anatomiseen museoon Östra Finland -lehdessä 28.9.1906.

Viipurilaista yleisöä houkutellaan anatomiseen museoon Östra Finland -lehdessä 28.9.1906.

Silja Parkkalin tutkimuksessa hyödynnettiin historiallisen sanomalehtiarkiston digitaalista kokoelmaa. Tutkimus rajautui 1890-luvulle, sillä anatomisten teattereiden, dioraamojen ja muiden huvitusten mainoksia julkaistiin lehdissä tiheästi ja aineistoa on runsaasti. Digitaalisten resurssien mahdollisuuksia hyödynnettiin useassa opinnäytteessä. Satu Sorvali tutki lukijoiden lähettämiä kirjeitä Uudessa Suomettaressa vuonna 1895, ennen kaikkea sitä, miten tunteita ilmaistiin yleisönosastokannanotoissa. Sanomalehtiaineistojen uusista mahdollisuuksista ammensi myös Jukka Vornasen pro gradu -tutkielma Kaswiruokaiset wegetariaanit. Kasvissyönnin varhaisvaiheet Suomessa vuosina 1865–1910, joka yhdisti analyysissaan erityyppisiä kasvissyöntiin liittyviä uutisia, mainoksia ja kirjoituksia ja muutti aiemman tutkimuksen kuvaa suomalaisen vegetarismin historiasta.

Tuntuu, että vuoden 2014 tutkimuksissa digitaalisten aineistojen hyödyntäminen näkyi laajemmin kuin aiempina vuosina. Teemoina olivat myös viimeisen vuosikymmenen muutokset, ja tavallaan se kehitys, joka alkoi jo 1990-luvun tietoyhteiskuntaprojektin myötä. Petri Jämsä analysoi globalisaatiokeskustelua Helsingin Sanomissa 2004–2008, kun taas Tuomas Koivulan aiheena oli keskustelu Wikipedian luotettavuudesta samassa lehdessä vuosina 2004–2007. Molemmissa lähdeaineistona oli lehden sähköinen arkisto, joka on kaikkien yliopistolaisten tutkittavissa Nelliportaalin kautta. Tällä hetkellä Nellissä on luettavissa laajasti myös brittiläisiä ja yhdysvaltalaisia sanomalehtiä, varsinkin kahdelta viimeiseltä vuosisadalta. Pekka Kolehmainen analysoi 1980-luvun Washington Postin ja New York Timesin keskustelua rock-musiikista. Ennakko-oletuksista huolimatta Reaginin Yhdysvalloissa rockista rakennettiin yhteiskunnallista ongelmaa myös demokraattisessa lehdistössä. Toki tutkimus kohdistui myös sellaiseen aineistoon, jota toistaiseksi ei ole digitoitu. Nora Leon tutkielman ytimessä olivat unkarilaisten päivä- ja aikakauslehtien kritiikit Béla Bartókin näyttämöteoksista 1916–1939.

Mediahistoriallisia tutkimuksia tehtiin vuonna 2014 monipuolisesti. Anna Lento tutki niitä tapoja, joilla suomalainen näytelmäelokuva vuosina 1955–1962 viittasi vanhaan viestimeen, radioon, ja kommentoi uutta teknologiaa, televisiota.  Anna Heinonen analysoi jälleenrakennusajan elokuvan kuvaa Lapista vuosina 1947–1955 ja Eeva-Maria Soikkanen historian käyttöä Turun kaupungin markkinointifilmeissä 1949–1979. Paula Hautala puolestaan keskittyi uuteen suomalaiseen sarjakuvaan ja sen kuvaan vanhemmuudesta. Kaunokirjallisuudesta ammensi Maria Hurskaisen tutkimus vallankäytöstä Astrid Lindgrenin lastenromaaneissa 1950- ja 1960-luvulla. Monimediaista aineistoa hyödynsi Johanna Gunnell Karen Carpenterin (1950–1983) tähteyttä käsittelevässä tutkielmassaan.

Kulttuurihistorian opinnäytteissä on jo pitkään käytetty vahvasti myös muistitietoa. Vuoden 2014 graduista voisi mainita erityisesti Outi Rankin sotavankien muistoja käsittelevän työn ja Liisa Lalun tutkimuksen ”Eespäin, eespäin tiellä taistojen, rinta rinnan astukaamme siskot, veikot!” – 1970-luvun nuortaistolaisuus entisten taistolaisnaisten muistamana. Pioneeriluontoinen oli Jari Nikkolan tutkimus legendaarisesta amerikansuomalaisesta Jingo Viitalasta, laulajasta ja kirjailijasta, jonka haastatteluja on ollut käytettävissä Siirtolaisuusinstituutin kokoelmissa.

Kåren Kellarin ilmiotus Etelä-Suomessa 5.12.1969.

Kåren Kellarin ilmiotus Etelä-Suomessa 5.12.1969.

Väitöskirjoja vuonna 2014 valmistui yhteensä neljä. Esitarkastuksessa oli samaan aikaan useampikin, mutta osa väitöksistä siirtyi vuoden 2015 puolelle. Kaksi valmistuneista töistä liittyi selkeästi populaarikulttuurin tutkimuksen alaan. Liisa Avelinin laaja teos Kåren Kellari. Karhulalaisdisko ja sen yhteisöt 1969–1979 ilmestyi Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen sarjassa ja oli syväporaus diskokulttuurin varhaisvaiheisiin Suomessa. Kuten Avelinin teos osoittaa, 1960-luvun lopun diskoteekkia ei pidä sekoittaa siihen glamourin ja diskopallojen täyttämään biletilaan, josta 70-luvun lopulla tuli ns. diskotanssin tyyssija. Alun perin disko viittasi vain levytetyn musiikin esittämiseen. Kimi Kärjen väitöskirja Rakennettu areenatähteys. Rock-konsertti globalisoituvana mediaspektaakkelina 1965–2013 irtautui arkisesta populaarikulttuurista ja analysoi stadionkonserttien kulttuurihistoriaa. Artikkeliväitöskirjassa tutkimuskohteena olivat sellaiset yhtyeet kuin Pink Floyd, U2 ja The Rolling Stones, jotka ovat muovanneet megalomaanisten, mediatisoituneiden konserttien estetiikkaa.

Kuva Jevgeni Bauerin elokuvasta Kuoleman jälkeen (Posle smerti, 1915).

Kuva Jevgeni Bauerin elokuvasta Kuoleman jälkeen (Posle smerti, 1915).

Vuonna 2014 valmistui myös tiettävästi ensimmäinen suomalainen väitöskirja venäläisestä mykkäelokuvasta, Lauri Piispan Näyttelijän taide venäläisessä elokuvassa 1907–1919. Olennaista tässä työssä on se, että yleensä venäläisellä mykkäelokuvalla on viitattu 1920-luvun neuvostoelokuvaan. Vasta kylmän sodan päättymisen jälkeen paljastui, että ennen lokakuun vallankumousta Venäjällä valmistettiin lähes tuhat näytelmäelokuvaa, tunnetuimpana tekijänään Jevgeni Bauer. Piispan tutkimus perustui laajaan elokuva-aineistoon, muistelmiin ja aikalaislehdistöön.

Tapakulttuurin tutkimus on klassinen kulttuurihistorian ala, mutta viime vuosina vain harvoin väitöskirjatasolla tehtyä. Poikkeus oli Annakaisa Suomisen Kättelyn merkitykset suomalaisessa tapakulttuurissa 1800-luvulta 2000-luvulle, joka pohjautuu sekä Museoviraston laajaan kyselyaineistoon että tekijän omaan kyselyyn. Lähdemateriaalin kautta on mahdollista luoda kuvaa siitä, miten tervehtimistavat ovat Suomessa muuttuneet, eri ikäluokissa ja eri alueilla. Aihe on ajankohtainen jo siksi, että historia elää tässä päivässä: ojennamme kättä lähes automaattisesti ajattelemattakaan, että toiminta on kulttuurisesti määrittynyttä.