Lauantaina 2. maaliskuuta klo 12 Osmo Järvi -salissa tarkastettiin FM Otto Latvan väitöskirja The Giant Squid. Imagining and Encountering the Unknown from the 1760s to the 1890s. Vastaväittäjänä toimi professori Sandra Swart Stellenboschin yliopistosta Etelä-Afrikasta.

 

DSC02820

Otto Latva pitää lektiota.

 

Tämä ihmistieteellisen eläintutkimuksen (human animal studies) piiriin kuuluva kulttuurihistorian väitös fokusoituu jättiläiskalmariin, joka on yksi maapallon suurimmista selkärangattomista. Latva kysyy, millä tavoin jättiläiskalmari on nähty ja millä tavoin käsitystä jättiläiskalmarista on konstruoitu. Meritursaiden tavoin jättiläiskalmari on joutunut merihirviö-käsitteen alle, ja tutkimuksensa päätuloksia esitelleessään väittelijä korosti sitä, miten väärässä valistuksen käsitys näistä merten “hirviöistä” olikaan.

DSC02819

Ennen valistusta jättiläiskalmarit eivät olleet hirviöitä, vaan niitä havainnoineiden merimiesten ja rannikkoseutujen asukkaiden suhde näihin syvyyksien jättiläisiin oli pikemminkin hyvin pragmaattinen. Ne olivat kalansyöttejä, koiranruokaa ja lannoitetta.

Väitöstilaisuudessa keskusteltiin paitsi tutkimuksen sisällöstä, myös ihmistieteellisen eläintutkimuksen tavoitteista laajemminkin, historian merkityksestä nykypäivän maailmassa ja sen mahdollisuuksista vaikuttaa tulevaisuuden maailmaan. Historia on eettinen tiede, Sandra Swart totesi.

 

DSC02821

Professori Sandra Swart kuuluu ihmistieteellisen eläintutkimuksen etujoukkoon.

 

Väitöstä oli kuulemassa 75 henkilöä.

Kuvat: Hannu Salmi