Kuukausi: kesäkuu 2011

Politiikkaa, erotiikkaa ja kulttuuritaistelua

Kulttuurihistorian lehtori Hanne Koivisto on julkaissut artikkelikokoelman Politiikkaa, erotiikkaa ja kulttuuritaistelua. Kirjoituksia suomalaisesta vasemmistoälymystöstä 1930-luvulta. Teoksen julkaisi Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura toukokuussa 2011. Laajassa kokoelmassa kohteena on 1930-luvun radikaali vasemmistoälymystö, joka toimi Helsingissä Akateemisen Sosialistiseuran, Tulenkantajien seuran ja kirjailijaryhmä Kiilan piirissä. Kirjoitusten keskushahmoksi nousee opiskeluvuosiaan elänyt Raoul Palmgren aatetovereineen, joita olivat muun muassa Jarno Pennanen ja Helmer Adler. Artikkeleiden aihepiirit liikkuvat politiikasta ja kulttuuritaistelusta intellektuellin tehtävien ja identiteettikysymysten pohdiskeluun. Vasemmistoälymystön naisia, kuten Kaisu-Mirjami Rydbergiä ja Katri Valaa tarkastellaan poliittisina puhujina, runoilijoina sekä seksuaalisen suvaitsevuuden esitaistelijoina. ”Sivistyneistökäännynnäisten” lisäksi huomiota saavat myös työväestöstä lähteneet työläisintellektuellit. Vasemmistointellektuelleista tuli yhteiskunnan ja kulttuurin rajojen koettelijoita, mutta myös rajojen väliin putoajia. Vasta sotien jälkeen he pääsivät toteuttamaan näkemyksiään politiikassa ja kulttuurielämässä. 30-luvun ankarat vuodet saivat Palmgrenin 30-luvun kuvissa sankarillisen hohteen.

Hanne Koiviston teos on ladattavissa verkosta digitaalisessa muodossa osoitteesta http://hdl.handle.net/10138/26458

Yhteistyötä Mainzissa

Kulttuurihistoria aloitti vuonna 2010 jatkokoulutusyhteistyön Mainzin Johannes Gutenberg -yliopiston, tai pikemminkin sen historiallisen kulttuurintutkimuksen, kanssa. Mainzissa historische Kulturwissenschaft on yliopiston painopisteitä, jota on viime vuosina kehitetty systemaattisesti monitieteiseksi humanistisen tutkimuksen keskittymäksi. Yhteistyö Turun yliopiston kanssa alkoi viime syksynä saksalaisen ryhmän vierailulla. Tänä vuonna oli turkulaisten vuoro matkata Mainziin. Nelipäiväisen seminaarin tarkoituksena on tuoda mainzilaiset ja turkulaiset kulttuurihistorioisijat yhteen, lisätä ajatustenvaihtoa ja antaa samalla kokemusta kansainvälisestä toiminnasta. Perimmäisenä tavoitteena on synnyttää monitieteinen yhteistyö, joka laajenisi yhteiseksi tutkimushankkeeksi. Tänään ohjelmassa oli tiivis keskustelu kolmen etukäteen luetun tekstin pohjalta, ja seminaari etsi yhteistä käsittellistä perustaa kulttuurisen vuorovaikutuksen tutkimukselle. Avainsanoiksi nousivat cultural transfer ja cultural displacement, toimijoita ja mediaatiota unohtamatta. Huomenna on tarkoitus jatkaa keskustelua. Päivä huipentuu Mainzin historian laitoksen perinteiseen jalkapallo-otteluun (henkilökunta vastaan opiskelijat) ja kesäjuhlaan.

Ylemmässä kuvassa tutustutaan Mainzin katedraaliin, joka on Saksan suurimpia romaanisia kirkkoja, alemmassa seminaarityöskentely yliopistolla on käynnissä.

Pitkä marssi – kohti eurooppalaista tutkimusta

Yhteiseurooppalainen tutkimusohjelman Inventing Europe, jossa maanosan historiaa tarkasteltiin teknologian kehityksen kautta, päättyi vuonna 2010. Työ jatkuu. Ohjelman tausta lasketaan ainakin vuodesta 1999, itse olen ollut (alustavasti) mukana vuodesta 2001 saakka. Hanke eteni verkostoitumisena, käytännössä viestintänä, konferensseina ja muina tapaamisina vuoteen 2006, jolloin eri projektiryhmät hakivat rahaa Euroopan tiedesäätiön (European Science Foundation, jonka suomalainen rahoittaja on Suomen Akatemia – kyse ei siis ole EU:sta) Inventing Europe -hausta.

Yksi neljästä läpimenneestä tutkimusryhmähakemuksesta käsitteli tietotekniikan historiaa Euroopassa ja Euroopan rakentajana. Hakemuksessa tärkeä osa oli Hannu Salmen johtamalla ja toteuttamallani tietokoneyritys IBM:n eurooppalaista kehitystä tarkastelevalla projektilla. Muita projekteja oli lukuisia eri maista, keskeiset Hollannista ja Tsekistä. Vuosina 2007–2010 hankkeemme kokoontui melko tiheään eri puolilla Eurooppaa – kesällä 2009 kesäkouluun ja julkaisuntekotapaamiseen Turkuun. Verkosto on levinnyt parin sadan tutkijan matoksi ympäri maanosaa ja Yhdysvaltoihin – tihentymiä on erityisesti Hollannissa, josta kokonaisuutta on koordinoitu.

Parhaillaan tutkijaverkoston valitut palat miettivät miten tästä eteenpäin. Ohjelman loppuraportti antaa välähdyksiä siitä, mitä kaikkea tutkijat ovat tehneet. Tuloksia kootaan mm. moniosaiseksi kirjasarjaksi, eräänlaiseksi vaihtoehtoiseksi Euroopan historian esitykseksi. Useita kokoomateoksia on jo ilmestynyt tai ilmestyy pian. Tuloksiin voi tutustua myös verkkonäyttelyssä Europe, Interrupted.

Yhteistyössä mukanaolon vaikutuksia on hankala arvioida, sen verran läpitunkevaksi tällainen pitkäaikainen vuorovaikutus muodostuu. On helpompi kritisoida sitä missä ei onnistuttu kuin arvostaa aikaansaatua. Kirjoitin ohjelman loppuraporttiin itse, että ohjelmakokemus on avannut sitä, miten fragmentoitunutta ja kansallisen rajojen rajaamaa historiantutkimuksemme edelleen on. Toimiva yhteistyökulttuuri tulee luoda, itsestään sellaista ei eurooppalaisilla tutkijoilla synny. Amerikkalaisilla kollegoilla tilanne tuntuu olevan parempi. Heidän roolinsa ainakin meidän hankkeessamme on ollut arvokas ja ”heidän” organisaatioidensa (Society for the History of Technology:n yksi Special Interest Group (SIGCIS), IEEE Annals of the history of computing -lehti) yhteyteen on rakennettu myös pysyvämpiä toimintoja alaamme kansainvälistämään.

Nämä opit ovat kieltämättä yleistyksiä ja toivon mukaan ohjelman eurooppalainen ”myyräntyö” puhkeaa tutkimustuloksiksi viiveellä – se on varmaankin jopa luultavaa, vähintään odotettua. Sitä varten ainakin sommittelen parhaillaan tiedonpaloja Suomen Akatemian tutkijatohtorina (2010–12) – rahoituksen saamisessa Inventing Europe takuuvarmasti auttoi. Euroopan(kin) kanssa on vain välillä oltava pirullisen kärsivällinen.