Kuukausi: helmikuu 2012

Kulttuurihistorian opinnäytteet 2011

Kulttuurihistoriassa valmistui vuonna 2011 28 pro gradu -tutkielmaa ja kaksi väitöskirjaa. Graduissa saavutettiin merkittävä virstanpylväs siinä mielessä, että joulukuussa hyväksytty Emilia Haaviston tutkimus ”Minä kun katoan” – 1800-luvun lopulla Niuvanniemen mielisairaalan sisäänkirjattujen naispotilaiden eletty ja koettu sairaus ja sairaalassaolo oli oppiaineen 500. pro gradu -tutkielma. Ensimmäinen työ valmistui vuonna 1979, 32 vuotta sitten. Haaviston työn ytimessä on kokemuksellisuus: kohteena on se, miten Niuvanniemen mielisairaalaan 1800-luvulla tulleet potilaat kokivat sekä sairastamisen että sairaalassa olemisen. Teema on haastava mutta erittäin kiinnostava. Kokemuksellisuudella oli vahva asema gradukirjallisuudessa laajemminkin. Tästä voi esimerkkinä mainita Arja Ryhäsen ja Anu Salmelan tutkimukset, jotka molemmat käsittelivät suhtautumista itsemurhaan. Kokemuksellisuuden, ja elämän laitapuolen, näkökulma oli myös Anna-Maria Ollilan tutkielmassa Paremman elämän toivossa. Yhteiskunnallinen suhtautuminen kaupunkien irtolaisnaisiin 1800- ja 1900-luvun vaihteen Suomessa.

Maantieteellisesti tutkimuskohteet ulottuivat laajalle, Suomen lisäksi Ruotsiin, Viroon, Espanjaan, Englantiin, Yhdysvaltoihin, Lähi-itään, jopa Uuteen Seelantiin. Kulttuurien kohtaamisen tematiikkaa käsittelivät sekä Reetta Niemen tutkimus James Cookin ja Uuden Seelannin maorien kohtaamisesta 1769–1770 ja Jenni Kaskimäen analyysi Gertrude Bellin (1868–1926) Lähi-itää kuvaavista matkakirjoista.

Temaattisesti aiheiden kirjo oli niin ikään lavea. Tutkimuksissa pohdittiin muun muassa koulutuksen ja oppikirjojen historiaa, maratonjuoksun vaiheita 1990-luvulta 2000-luvulle, New Yorkin maailmannäyttelyn Suomi-kuvaa, liikenneturvallisuutta, joogan tuloa Suomeen – ja suhtautumista eläimiin. Viimeksi mainitusta teemasta voi nostaa esiin Henriikka Heikinheimon tutkimuksen eläinlääkintälottien suhteesta hevosiin toisen maailmansodan aikana ja Heta Lähdesmäen ajankohtaisen tutkimuksen Hallittu ja hallitsematon susi. Valta ihmisen ja suden välisessä suhteessa poronhoitoalueen ulkopuolisessa Suomessa 1990-luvun lopulla. Myös magia ja alkemia olivat vahvasti esillä vuoden 2011 töissä. Maria Heinonen käsitteli oppineiden magiaa Suomessa 1640–1670-luvuilla ja Essi Liukkonen Thomas Nortonin teosta The Ordinal of Alchemy (1477).

Media-aiheita käsiteltiin erityisen runsaasti. Tarkastelun kohteina olivat Turku-aiheiset elokuvat, matkakirjallisuus, pilalehdet, tosi-tv-sarjat, aikakauslehdet ja valokuvat. Henna Haavisto analysoi modernin naisen elämäntyyliä Aitta-lehdessä 1927–1930. Juho Korhonen puolestaan tutki Espanjan sisällissodan legendaarista valokuvaajaa Robert Capaa ja samalla fotojournalismin historiaa. Myös henkilöhistoriallisia tutkimuksia tehtiin. Tästä voi esimerkkinä mainita Sami Liuhdon tutkielman Kalervo Palsasta ja Tuuli Vatulan pioneerityön näyttelijä-teatteriohjaaja Aino Mattilasta. Sivumääräisesti laajin työ oli Hanna Katajamaan tutkimus Suomen sillalla. Viro ja virolaiset Ylioppilaslehden kirjoituksissa vuosina 1917–1939.

Väitöskirjoja tarkastettiin vuonna 2011 kaksi. Silja Laineen tutkimus Urbaani mielikuvitus ja 1920-luvun Helsingin ääriviivat (k&h, 2011) oli inspiroiva luotaus siihen mielikuvitukseen, joka itsenäisessä Suomessa kohdistui korkeisiin rakennuksiin. Pilvenpiirtäjää ei Helsinkiin noussut, mutta aiheesta käytiin laajaa julkista keskustelua, joka kertoo paljon siitä, miten aikalaiset hahmottivat kaupunkitilaa ja sen merkityksiä. Elina Larsson puolestaan tutki väitöskirjassaan Kotikuvauksen ideaalisuus Carl Larssonin teoksessa Ett hem (1899) ruotsalaista kotia siinä mielessä kuin se hahmottui taiteilija Carl Larssonin kotikuvauksissa. Larssonin teemat ja painotukset ovat vaikuttaneet merkittävästi 1900-luvun käsityksiin kodin merkityksestä.

(julkaistu Kritiikki-lehdessä 1/2012)

Tarkempi luettelo pro gradu -tutkielmista löytyy oppiaineen kotisivulta. Esittely vuoden 2010 opinäytteistä löytyy täältä.

Populaarikulttuurin tutkimuksen tohtoriohjelma käynnistyi

Vuoden 2012 alussa käynnistyi uusi tohtoriohjelma, joka on erikoistunut populaarikulttuurin tutkimukseen. PhD Programme in Popular Culture Studies, PPCS, on syntynyt neljän yliopiston yhteistyönä. Turun yliopiston koordinoimassa hankkeessa ovat jäseninä myös Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja Åbo Akademi. Turun yliopistosta mukana on neljä oppiainetta, digitaalinen kulttuuri, kulttuurihistoria, mediatutkimus ja musiikkitiede. Ohjelma on nelivuotinen, ja vuoden 2015 loppuun ulottuvassa ohjelmassa on viisi tohtorinkoulutuspaikkaa. Tavoitteena on antaa kansainvälinen, kriittinen, työelämäsuuntautunut koulutus alalla, jossa Suomessa ei toistaiseksi ole ollut systemaattista tohtorikoulutusta. Populaarikulttuurin tutkimus on ollut tärkeä osa yliopistollista opetus- ja tutkimustoimintaa 1960-luvun lopulta lähtien. Ray Brownen perustama Center for Popular Culture syntyi Bowling Greenissä jo vuonna 1968 ja alan johtavaa lehteä Journal of Popular Culture on julkaistu samasta vuodesta lähtien. Euroopassa Iso-Britannia on ollut alan tärkein kehittäjä 1970-luvulta alkaen erityisesti cultural studies -traditionsa ja tutkimusinstituuttiensa (Birmingham, Manchester) kautta.

PPCS:n avajaisseminaari pidettiin Turun yliopistossa 17.-18. helmikuuta 2012. Seminaariin keynote-luennossa dosentti Kari Kallioniemi pohti suhdetta populaarikulttuuriin ja käytti esimerkkinä Alain Resnais’n elokuvaa Viime vuonna Marienbadissa (L’année dernière à Marienbad, 1961), jota – art house -tyylistään huolimatta  – voidaan tulkita myös populaarikulttuurisena pastissina. Luennon jälkeen seurasi paneelikeskustelu, jossa käytiin keskustelua populaarikulttuurin muuttuvasta asemasta suomalaisessa tutkimuskentässä.

Pyhän Valentinuksen hellien tunteiden juhlapäivä

 

535 vuotta sitten neiti Margery Brews kirjoitutti mielitietylleen John Pastonille kirjeen. Pyhän Valentinuksen päivä, 14.2.1477, oli vain parin päivän päässä, mutta Margery oli murheellinen, vaikka hänellä oli oma Valentinus. Rakkaus näytti nimittäin valuvan hiekkaan. Tämän englantilaisen nuoren parin äidit olivat järjestelleet jo hyvän aikaa nuorten avioliittoa, mutta hanke oli joutunut vastatuuleen. Margeryn isä kieltäytyi maksamasta myötäjäisiksi niin suurta summaa kuin Pastonit vaativat.

Suruissaan Margery runoili kirjeessään:

”Arvoisa ja kunnioitettu, oma rakas Valentinukseni!
Jos Teitä miellyttää kuulla hyvinvoinnistani, voin kertoa, että sekä ruumiini että sieluni voivat huonosti, kunnes kuulen Teistä. Olen harmistunut kuullessani, että avioliittomme järjestelyt eivät etene. Jos rakastatte minua, niin kuin uskon, ette jätä minua myötäjäisongelmieni vuoksi. Vaikka Teillä olisi vain puolet omaisuudestanne, ja vaikka joutuisin raatamaan enemmän kuin muut, minä en Teitä hylkäisi.

     Jos pyydätte, pysyn iäti uskollisena mihin sitten menenkin
Teen kaikkeni rakastaakseni teitä kaikella voimallani
Vaikka ystäväni kieltäisivät,
Sydämeni vaatii rakastamaan teitä vain enemmän
Uskollisesti, enemmän kuin mitään muuta maailmassa
Vaikka he epäilisivät, tulevaisuus parantaa heidän epäilyksensä.

Ei enempää tällä kertaa. Pyhä Kolminaisuus Teitä suojelkoon. Toivon, että kukaan luojanluoma Teidän lisäksenne ei näkisi tätä kirjettä. Raskain sydämin kirjoitti
Teidän oma
Margery Brewsinne.”

Ystävänpäivän historiasta

Nykyisin meillä Suomessakin vietetään ystävänpäivää tänä perinteisenä pyhän Valentinuksen, lintujen suojeluspyhimyksen, päivänä. Valentinuksesta itsestään historiallisena henkilönä on erittäin vähän tietoja, mutta ilmeisesti hän oli 200-luvulla elänyt marttyyri. Päivä liittyy uskomukseen, että linnut valitsevat puolisonsa helmikuun neljäntenätoista. Samoin pyhän Valentinuksen päivän katsottiin merkitsevän talven päättymistä. Kevään korvalla kuhertelevista linnuista onkin lyhyt matka kuherteleviin ihmisiin!

Keskiaikaisen juhlapäivän taustalla on roomalaisen nuorison hurvitteleva Lupercalia-juhla, joka ajoittui juuri helmikuun puoliväliin. Valentinuksen päivä oli Englannissa varmuudella ainakin jo 1400-luvulla nuortenparien erityinen päivä, kuten Margeryn kirjekin kertoo.

Valentinuksen päivän ajoittuminen laskiaisen tienoille toi sille eittämättä lisäväriä. Laskiainenhan oli hurjan iloittelun, karnevaalin aikaa, jolloin syötiin, juotiin ja usein myös harrasteltiin säädyttömyyksiä koko hartaan kevään edestä. Paastoon rauhoituttiin vasta tuhkakeskiviikkona, jolloin papit levittivät vihkivedellä kostutettua tuhkaa katuvaisten päihin.

Lahjojen päivä

Ystävänlahjat olivat muodissa jo 1400-luvulla. Aluksi ne olivat pieniä rahasummia, mutta tultaessa kohti nykypäivää lahjat muuttuvat tavaraksi. Kurkistus Valentinuksen päivään vuonna 1769 kertoo nuoresta säätyläisnaisesta Hetty Burneystä, joka sai lahjaksi turkissomistein koristellut hansikkaat ja pätkän kiihkeää runoelmaa. Iso osa lahjojen hauskuudesta liittyi arvuutteluun ihailijan henkilöllisyydestä, sillä lahjat annettiin nimettöminä. Hetty hurmaantui lahjaansa ja vannoi laittavansa hansikkaat käsiinsä lähtiessään seuraavan kerran muodikkaalle puistokävelylle. Hetty Burneylle kävi valitettavasti niin, että lahjat lähettänyt ihailija kylmeni myöhemmin tunteiltaan, eikä toivottu avioliitto toteutunut.

Rakkaus keskiajalla

1400-luvun loppupuolella Margery Brewsin ja John Pastonin avioliittoasia puolestaan eteni. John kirjoitti maaliskuussa äidilleen kirjeen, jossa kehui anoppiehdokastaan lempeäksi naiseksi. Appiukkokelasta nuori mies sen sijaan ei ylistänyt, niin jääräpäinen ja ilmeisen saita Margeryn isä oli. John järjesti äideille yhteisen illallisen, jotta he saivat keskustella rauhassa lastensa asioista. Illallinen oli ilmeisen hyödyllinen, sillä huhtikuussa nuorille oltiin jo laatimassa avioliittosopimusta. Molempien osapuolten täytyi joustaa vaatimuksissaan, mutta ennen joulua Margery ja John olivat jo naimisissa. Loppuvuodesta 1478 parille syntyi esikoinen.

Avioliitto, joka selvästi perustui osallisten itsensä päätökselle ja heidän omalle aktiivisuudelleen asiassa, näyttäisi olleen ainakin tunnepuolella nykymielessäkin onnellinen. 1.11.1481 päivätyssä kirjeessään Lontoossa asioita hoitamassa olleelle miehelleen Margery nimittäin kirjoitutti: ”Toivon, että jos viivyt vielä pitkään Lontoossa, lähetät hakemaan minua sinne, sillä mielestäni on kulunut kovin pitkä aika siitä, kun olen viimeksi levännyt sylissäsi.” Tuon ajan kirjeissä tällainen ikävän osoittaminen ei ole aivan tavallista. Avioliitto jatkuikin ilmeisen tasapainoisena, kunnes Margery kuoli 1495. John avioitui jonkin ajan kuluttua uudelleen jo kahdesti leskeksi jääneen Agnesin kanssa. John kuoli elokuussa 1504.

Tunteiden historiaa

Nykyään ajatellaan usein, että menneisyyden ihmiset olivat täysin erilaisia kuin me. Tunteiden historia on yksi tällaisista alueista. Näyttää kuitenkin siltä, että romantiikka sellaisessa mielessä kuin me sen nykyisin tunnemme ei ollut täysin vierasta keskiajan ihmisille. Vaikka entisajan yläluokan ihmisten avioliitot olivat järjestettyjä, meidän ei tulisi olettaa niiden olleen rakkaudettomia. Toisaalta rakkaus ei määrittynyt tuolloin pelkästään romanttiseksi rakkaudeksi, vaan se sisälsi velvollisuudentunnetta ja aina käsityksen hierarkiasta, mikä meille näyttäytyy pariskunnan keskenäisenä epätasa-arvona. Mutta kuten Pastoneiden avioliitossa kävi, neuvottelut saattoivat hyvinkin alkaa juuri nuoren parin keskinäisestä ihastuksesta. On kuitenkin selvä, että 1400-luvun ihmiset määrittivät rakkauden vähemmän romanttisin käsittein kuin me usein: heille se näyttäisi olleen velvollisuudentuntoa ja jokapäiväistä asioiden hoitamista enemmän kuin sydämentykytystä. He uskoivat, että rakastamaan opittiin.

Himo ei ollut rakkautta ja hyvä niin, koska se oli syntiä. Rakkauden uskottiin kuitenkin asuvan ruumiissa, ja siihen voitiin vaikuttaa ulkoisesti: rakkausjuomat, lääkkeet ja loitsut tuntuivat tehokkailta. Rakkaustaikoja tekivät rikkaat ja köyhät, lukutaitoiset ja lukutaidottomat. Kirjapainot suoltivat ulos teoksia unien selittämiseksi ja reseptikokoelmia, joissa opastettiin, kuinka rakkauden saattoi herättää tai kateuden ja mustasukkaisuuden poistaa.

Ystävyyden ylistys

Uuden ajan alkupuolella, etenkin 1700-luvulla ylhäisön muotitunne ja ihailluin ihmissuhteista oli ystävyys. Vaikka sääty-yhteiskunnassa elettiinkin, ei ollut aivan tavatonta ystävystyä eri säätyyn kuuluvan kanssa – myös emäntä ja palvelijatar saattoivat olla jossain mielessä rakkaat ystävät. Ystävyyttä ihannoitiin loputtomasti erityisesti 1600-luvun lopulta eteenpäin, ja 1700-luvun hovikulttuurissa erityisesti naisten väliset ystävyyssuhteet saivat kiihkeitä muotoja. Niitä kannustettiin, koska ystävyyttä pidettiin tunteista jaloimpana. Oli sopivaa, että ruumiista lähtevät liikutukset näkyivät ystävyksien välisessä kanssakäymisessä. Vuonna 1708 neiti Elizabeth Burnet kirjoitti ikävissään ystävänsä Marlborough’n herttuattaren Sarah Churchillin lähdettyä hänen luotaan, että elämä ilman ystävää oli kuin päivä ilman auringonpaistetta, joka sai kaiken säteilemään.

Hyvää ystävänpäivää kaikille!

Mitä Charles Dickens merkitsee vuonna 2012?

Dickensin syntymästä (7.2.1812) on tänä vuonna kulunut 200 vuotta. Samassa kuussa lordi Byron puolusti varhaisia teollisen yhteiskunnan kriitikkoja koneenrikkojia, luddiitteja, Britannian parlamentissa ja Napoleonin sodat riehuivat pitkin vuotta mannermaalla.

Tätä Englannin kirjallisuuden kenties kuuluisinta henkilöä on aseteltu valokeilaan juhlavuotta varten jo hyvän aikaa. BBC on äskettäin esittänyt uusintaversion ’Suurista Odotuksista’ (Great Expectations, 1861) ja Dickensin keskeneräiseksi jäänyt viimeinen romaani The Mystery of Edwin Drood (1870) on sekin saanut ensimmäisen televisiosarjaversioinnin. Uudet elämäkerrat, elokuvaretrospektiivit (BFI, http://www.bfi.org.uk/whatson/bfi_southbank/film_ programme/february_seasons/dickens_on_screen) ja teatteriversiot synnyttävät vaikutelman siitä, että Dickens ei ole koskaan ollut yhtä suosittu kuin tänä päivänä.

Suomen Kansallisteatterin vuodenvaihteen ohjelmistoonkin päätyi varmaan samasta syystä yksi hänen populaareimmista teoksistaan  ’Joululaulu’, (A Christmas Carol, 1843) Kari Heiskasen mainiona tulkintana. Charles Dickens ei ole pelkästään kirjallisuudenhistorian kaanoniin päässyt kirjailija vaan myös kokonaisen maailmankuvan, dickensiaanan, luoja, joka ajoittaisesta ”vanhanaikaisuudestaan” huolimatta, tai juuri siitä johtuen, löytää aina uusia sukupolvia lukijoikseen.

Vaikka hän oli erityisen ylenkatseen kohteena maailmansotien välisen ajan modernistien silmissä, Hollywoodin 1930-luvulla aloittamat Dickens-filmatisoinnit (esim. George Cukorin David Copperfield, 1935) jatkoivat jo mykkäelokuvassa suosittujen dickensläisten  arkkityyppien paraatia. Dickensin tyyppien varmaan definitiivisimmät tulkinnat nähtiin  1940-luvun lopulla David Leanin brittielokuvissa ’Suuret toiveet’ (Great Expectations, 1946) ja Oliver Twist (1948), jotka eivät jättäneet yhtäkään silmänurkkaa teattereissa kuiviksi. Samalla ne olivat täydellisiä melodraaman muotoon puettuja politiikan välineitä varhaisen hyvinvointivaltion oikeutuksen puolustamiseksi.

Myös baby-boomerit muistivat tämän 1960- ja 70-luvuilla. Dickensin aiheiden siirto uudelle sukupolvelle onnistui verrattain hyvin. Carol Reedin Oliver! (1968) oli aikansa suosituimpia elokuvamusikaaleja, brittipop lainaili innokkaasti ideoita Dickensin repertuaarista Uriah Heep-heavyrock-yhtyeestä Sex Pistolsien viktoriaanisiin katupoikiin ja svengaavassa Lontoossa vaikutti jopa poplaulaja, jonka taiteilijanimi oli lyhyesti ja ytimekkäästi Charles Dickens.

1980-luvulta alkaen Dickens-teolllisuus on keskittynyt televisiosarjojen ympärille, mutta maailma tuntee lukemattoman määrän erityisesti Englantiin ja Yhdysvaltoihin perustettuja Dickens-festivaaleja, jotka saivat 2007 kilpailijakseen Lontoon Chathamiin perustetun yli 70 000 neliökilometrin kokoisen Dickens teemapuiston. Siellä vierailijat voivat kätellä herra Pickwickiä ja Oliver Twistiä kuin Disneylandissä Akua ja Mikkiä konsanaan.

Charles Dickens onkin helppo popularisoinnin, populaarikulttuuriteollisuuden ja parodioinnin kohde. Hän työntyy jälkimodernina aikana yhä terävämmin esiin varhaisena kapitalismin ja teollistumisen kriitikkona, joka on samalla avoimen sentimentaalinen, melodramaattinen ja hylkii modernin ihmisen maailmankuvaa kompleksisine psykologisine ja eettisine ongelmineen. Ensimmäisenä teollistumisen mullistukset kokeneelle Britannialle hän on kirjallis-kulttuurinen terapeutti samaan tapaan kuin Väinö Linna sotien ja kansakunnan kahtiajaon kokeneelle Suomelle.

Dickensin jo elinaikanaan kokeman valtaisan suosion kätköissä eli kuitenkin jatkuva omantunnon herkkä syyllisyys, joka lävistää hänen kirjallisen tuotantonsa, ja joka oli perua hänen lapsuutensa kokemuksista köyhyydestä ja pakkotyöstä. Erityisesti isän kohtalo päätyä velkavankeuteen heijastui jatkuvasti Dickensin romaaneissa erityisenä inhona koronkiskureita, pankkeja, juristeja ja byrokraattista tekopyhyyttä kohtaan.

Voi vain kuvitella, mitä hän toteaisi tänä päivänä seuratessaan Englannin (ja Euroopan) pankkikriisiä ja katselisi St Paulin katedraalin eteen majoittuneita mielenosoittajia, jotka vastustavat Lontoon Cityn rahavaltaa. Samaan aikaan kun David Cameronin hallitus suunnittelee työttömien ja opiskelijoiden avustusten muuttamista vastikkeellisiksi työpalvelun kautta, voi kysyä olemmeko ottamassa taas pari askelta poispäin toisen maailmansodan jälkeisistä ’Suurista toiveista’ kohti Dickensin viktoriaanisen ajan ’Koleaa taloa’?

Lisää luettavaa

Charles Dickens at 200. http://www.guardian.co.uk/books/series/charles-dickens-at-200?INTCMP=SRCH. Tarkistettu 31.1.2012.

John, Juliet (2010). Dickens and Mass Culture.

John, Juliet (2003). Dicken’sVillains: Melodrama, Character, Popular Culture.

Sweet, Matthew (2012). Charlie’s Ghost. Sight & Sound. February. Vol. 22, Issue 2, 48-51.

Tomalin, Claire (2011). Charles Dickens: A Life.

Tulkinnan polkuja

Vuonna 2002 aloitettu metodologisesti painottunut kirjasarja  Cultural HistoryKulttuurihistoria on yltänyt kymmenenteen niteeseen. Tammikuussa 2012 ilmestyi Asko Nivalan ja Rami Mähkän toimittama kokoelma Tulkinnan polkuja. Kulttuurihistorian tutkimusmenetelmiä. Kirjan lähtökohtana oli havainto, ettei käytettävissä ole opintoihin sopivaa metodikirjaa, jossa pohdittaisiin esimerkkien kautta vaikkapa esinekulttuurin tai fiktion käyttöä lähteenä. Heuristiikan ohella kirjassa valotetaan tutkimusmenetelmiä käsitehistoriasta käsikirjoitustutkimukseen, elämäkertatutkimuksesta muistitietohistoriaan ja aistien historiasta uusmaterialismiin. Lähes 350-sivuinen teos sisältää kaksitoista artikkelia  ja se on suunnattu johdatukseksi kaikille kiinnostuneille. Useat teksteistä perustuvat monitieteisen tutkimuksen käytännön ongelmiin, joten teos soveltuu hyvin myös jatko-opiskelijoille sekä lähitieteistä kiinnostuneille.

Lisätietoja teoksesta löytyy sarjan kotisivulta http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/kulttuurihistoria/kh/cultural_history.html ja teosta voi ostaa mm. verkkokauppa Granumista.

 
Sisällys:

Asko Nivala ja Rami Mähkä:
Johdanto – Lähde, menetelmä, tulkinta

Aikalaiskokemus

Maarit Leskelä-Kärki:
Samastumisia ja etääntymisiä. Elämäkerta historiantutkimuksen kysymyksenä

Leena Rossi:
Muisti, muistot ja muistitietohistoria

Bruce Johnson ja Hannu Salmi:
Aistien historia: Kohteet ja menetelmät

Lähdeaineistot

Marika Räsänen:
Keskiaikaisten käsikirjoitusten mahdollisuudet: Esimerkkinä Tuomas Akvinolaisen juhlapäivä dominikaanibreviariossa

Hanne Koivisto:
Yksilö ja valta – oikeustapahtumaa kuvaavien lähteiden ristiinlukeminen

Kari Kallioniemi ja Kimi Kärki:
Elokuvan tulkintakerroksia – Ken Russellin Lisztomania (1975) kulttuurihistorian moniäänisenä audiovisuaalisena lähteenä

Käsitteet ja tulkinta

Sakari Ollitervo:
Filosofinen hermeneutiikka ja kulttuurihistoria

Asko Nivala ja Heli Rantala:
Käsitehistoria kulttuurihistoriallisena tutkimusmenetelmänä

Juhana Saarelainen:
Konteksti ja kontekstualisoiminen

Materiaalisuus ja representaatiot

Paavo Oinonen ja Rami Mähkä:
Fiktio kulttuurihistorian tutkimuksen lähteenä ja kohteena

Liisa Lagerstam:
Esimodernin esineen jäljillä

Jussi Parikka ja Milla Tiainen:
Kohti materiaalisen ja uuden kulttuurianalyysia  – tai representaation hyödystä ja haitasta elämälle