Oppiaineen Cultural History – Kulttuurihistoria -sarjassa ilmestyi toukokuun alussa uusi teos: Kosmopoliittisuus, monikulttuurisuus, kansainvälisyys. Kulttuurihistoriallisia näkökulmia. Kirjan toimittivat Anne Ollila ja Juhana Saarelainen. Uutuuden myötä kirjasarja aloitti uuden kymmenluvun numerolla 11 ja muuttui samalla säännöllisesti vertaisarvioiduksi julkaisuksi.

Vieraat kulttuurit ovat herättäneet sekä uteliaisuutta että pelkoa. Tämän kirjan artikkelit käsittelevät eurooppalaisten tapoja kohdata muita kulttuureja sekä Euroopan sisällä että sen rajojen ulkopuolella. Ajallisesti teksteissä liikutaan 1600-luvulta 2000-luvulle. Tuona aikana kosmopoliittisuus, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys ovat ehtineet saada uusia sisältöjä ja tulkintoja. Siten tässä kokoelmassa ei luoda kattavaa kokonaiskuvaa niiden historiasta vaan teoksen avainkäsitteitä tarkastellaan monipuolisesti ja yllättävistä näkökulmista.

Kulttuurihistorian dosentti ja sarjan toimituskunnan puheenjohtaha Riitta Laitinen toteaa kokoelmaan kirjoittamassaan esipuheessa:

“Kirja on hyvä esimerkki kulttuurihistorian monitahoisesta näkökulmasta kulttuuriin ja menneisyyteen. Sama teema – ­ maailman ja vieraan kohtaaminen – ­ kerää kirjassa alleen aiheita 1600-luvulta 2000-luvulle. Artikkelit koskettelevat Euroopan monia kolkkia ja pohdintaan nousevat walesilaisen papin identiteetti, vapaamuurariloosit, ooppera, pilakuvat, Turkin sota, valokuvaus, rauhanliike, David Bowie ja tulevaisuusdystopia elokuvissa. Tarkasteltavien aiheiden moninaisuus ei kuitenkaan johda kaaokseen tai tee kirjasta toisiinsa liittymättömien artikkeleiden kokoelmaa. Kuten kirjan toimittajat johdannossaan kirjoittavat, kosmopoliittisuus, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys ovat ilmiöitä, jotka ovat läsnä historian monissa kerroksissa ja monilla tavoilla. Kirjassa eivät olekaan tärkeitä ainoastaan yksittäiset artikkelit, vaan niiden antama kokonaiskuva (vaikkei pyrkimyksiltään kattavuuteen pyrkivä) niistä tavoista, joilla tarkastelun alla olevat ilmiöt ovat vaikuttaneet ihmisten elämässä eri aikoina.”

Teoksen toimittaneet Anne Ollila ja Juhana Saarelainen ovat puolestaan huomauttaneet, että kansallisten ja kulttuuristen rajojen ylittäminen eri tavoin saattaa vaikuttaa erityisesti omaan aikaamme kuuluvalta ilmiöltä. Tämä artikkelikokoelma kuitenkin osoittaa, että ihmiset ovat historian saatossa aina liikkuneet rajojen ylitse ja pyrkineet eri tavoin avartamaan maailmaansa. Toisaalta kirjassa tulee ilmi myös se, että vieraan kohtaamiseen on liittynyt paljon pelkoa ja ennakkoluuloja. Luomalla kulttuurihistoriallisen katseen kosmopoliittisuuden, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden menneisyyteen ja lisäämällä niitä koskevaa historiatietoisuutta teos voi antaa uusia näkökulmia näiden teemojen käsittelyyn myös omana aikanamme, toimittajat sanovat.

Kosmopoliittisuus, monikulttuurisuus, kansainvälisyys -teoksen sekä sarjassa aikaisemmin ilmestyneet kirjat voi ostaa muun muassa Turun yliopiston verkkokaupasta: https://utushop.utu.fi/p/563-kosmopoliittisuus-monikulttuurisuus-kansainvalisyys-kulttuurihistoriallisia-nakokulmia/ .