Professori Erkki Huhtamo opiskeli kulttuurihistoriaa 1980-luvulla. Millaisena kulttuurihistoria nykyisenään hänelle näyttäytyy?