Tallinnassa järjestettiin 18.-20.5. järjestyksessään toinen IABA-Europe konferenssi. International Autobiography Association perustettiin vuonna 2009 Pekingissä ja sen seitsemän konferenssia on järjestetty eri puolilla maailmaa. Vuonna 2009 päätettiin organisoida oma Eurooppa-osasto, jotta eurooppalaisten osallistuminen olisi helpompaa. Amsterdamissa järjestettyä perustavaa konferenssia seurasi nyt tämä toinen Eurooppa-kokous, jossa pohdinnan kohteena oli mm. se, voidaanko mahdollisesti puhua omaelämäkertatutkimuksen erityisistä eurooppalaisista piirteistä. Otsikko oli jo paljonpuhuva: Trajectories of (Be)longing: Europe in Life-Writing.

Konferenssin järjestänyt Leena Kurvet-Käosaar onnistui vaativassa tehtävässään erinomaisesti. Järjestelyt olivat erinomaiset, tunnelma erityisen lämmin ja keskusteleva, ja virolainen kansanperinneilta ulkoilmamuseossa varmasti mieliinpainuva varsinkin kauempaa tulleille kollegoille. Vieraat eivät tulleet vain Euroopasta, vaan edustettuna oli lähes kolmekymmentä maata mukaanlukien myös USA, Australia ja Taiwan.

Konferenssin avasi hurmaava Philippe Lejeune, kaikkien tuntema omaelämäkerrallisen sopimuksen kehittäjä, kiinnostavalla Rousseau-luennallaan. Oli elämys kuulla hänen lausuvan Rousseuata ranskaksi! Sessiot jakaantuivat kiinnostaviin teemoihin, ja yksi silmiinpistävä piirre olivat tutkijoiden omaelämäkerralliset reflektiot omista elämännarratiiveistaan. Usein kyseessä olivat Itä-Euroopasta kauas emigroituneet, jotka hakivat omia juuriaan. Tällaisia reflektioita oli myös erityisesti pyydetty esimerkiksi viimeiseltä key-note puhujalta, latvialaista sukujuurta olevalta Vieda Skultansilta, joka avasi koskettavasti oman perheensä traagisia juuria 1940-luvun alun Latviassa ennen analyysiaan lännen ja idän välisisistä suhteista Euroopassa ja alkoholin merkityksestä itäisen Euroopan maiden marginaalisuudessa.

IABA-konferenssien fokus tuntuu olevan nimenomaan omaelämäkerrallisuuden pohdinnassa. Näin ollen oma ryhmämme naisten elämäkerrallisista traditioista Euroopassa oli poikkeus, mutta herätti kiinnostusta. Vertailimme naiselämäkertojen konstruktioita Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa ja Sloveniassa.

Seuraava IABA-Europe on Wienissä 2013, ja jo ensi kesänä globaali IABA kokoontuu Australiassa – CFP avautuu 1.8.2011.