Kulttuurihistoria aloitti vuonna 2010 jatkokoulutusyhteistyön Mainzin Johannes Gutenberg -yliopiston, tai pikemminkin sen historiallisen kulttuurintutkimuksen, kanssa. Mainzissa historische Kulturwissenschaft on yliopiston painopisteitä, jota on viime vuosina kehitetty systemaattisesti monitieteiseksi humanistisen tutkimuksen keskittymäksi. Yhteistyö Turun yliopiston kanssa alkoi viime syksynä saksalaisen ryhmän vierailulla. Tänä vuonna oli turkulaisten vuoro matkata Mainziin. Nelipäiväisen seminaarin tarkoituksena on tuoda mainzilaiset ja turkulaiset kulttuurihistorioisijat yhteen, lisätä ajatustenvaihtoa ja antaa samalla kokemusta kansainvälisestä toiminnasta. Perimmäisenä tavoitteena on synnyttää monitieteinen yhteistyö, joka laajenisi yhteiseksi tutkimushankkeeksi. Tänään ohjelmassa oli tiivis keskustelu kolmen etukäteen luetun tekstin pohjalta, ja seminaari etsi yhteistä käsittellistä perustaa kulttuurisen vuorovaikutuksen tutkimukselle. Avainsanoiksi nousivat cultural transfer ja cultural displacement, toimijoita ja mediaatiota unohtamatta. Huomenna on tarkoitus jatkaa keskustelua. Päivä huipentuu Mainzin historian laitoksen perinteiseen jalkapallo-otteluun (henkilökunta vastaan opiskelijat) ja kesäjuhlaan.

Ylemmässä kuvassa tutustutaan Mainzin katedraaliin, joka on Saksan suurimpia romaanisia kirkkoja, alemmassa seminaarityöskentely yliopistolla on käynnissä.