Vuonna 2002 aloitettu metodologisesti painottunut kirjasarja  Cultural HistoryKulttuurihistoria on yltänyt kymmenenteen niteeseen. Tammikuussa 2012 ilmestyi Asko Nivalan ja Rami Mähkän toimittama kokoelma Tulkinnan polkuja. Kulttuurihistorian tutkimusmenetelmiä. Kirjan lähtökohtana oli havainto, ettei käytettävissä ole opintoihin sopivaa metodikirjaa, jossa pohdittaisiin esimerkkien kautta vaikkapa esinekulttuurin tai fiktion käyttöä lähteenä. Heuristiikan ohella kirjassa valotetaan tutkimusmenetelmiä käsitehistoriasta käsikirjoitustutkimukseen, elämäkertatutkimuksesta muistitietohistoriaan ja aistien historiasta uusmaterialismiin. Lähes 350-sivuinen teos sisältää kaksitoista artikkelia  ja se on suunnattu johdatukseksi kaikille kiinnostuneille. Useat teksteistä perustuvat monitieteisen tutkimuksen käytännön ongelmiin, joten teos soveltuu hyvin myös jatko-opiskelijoille sekä lähitieteistä kiinnostuneille.

Lisätietoja teoksesta löytyy sarjan kotisivulta http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/kulttuurihistoria/kh/cultural_history.html ja teosta voi ostaa mm. verkkokauppa Granumista.

 
Sisällys:

Asko Nivala ja Rami Mähkä:
Johdanto – Lähde, menetelmä, tulkinta

Aikalaiskokemus

Maarit Leskelä-Kärki:
Samastumisia ja etääntymisiä. Elämäkerta historiantutkimuksen kysymyksenä

Leena Rossi:
Muisti, muistot ja muistitietohistoria

Bruce Johnson ja Hannu Salmi:
Aistien historia: Kohteet ja menetelmät

Lähdeaineistot

Marika Räsänen:
Keskiaikaisten käsikirjoitusten mahdollisuudet: Esimerkkinä Tuomas Akvinolaisen juhlapäivä dominikaanibreviariossa

Hanne Koivisto:
Yksilö ja valta – oikeustapahtumaa kuvaavien lähteiden ristiinlukeminen

Kari Kallioniemi ja Kimi Kärki:
Elokuvan tulkintakerroksia – Ken Russellin Lisztomania (1975) kulttuurihistorian moniäänisenä audiovisuaalisena lähteenä

Käsitteet ja tulkinta

Sakari Ollitervo:
Filosofinen hermeneutiikka ja kulttuurihistoria

Asko Nivala ja Heli Rantala:
Käsitehistoria kulttuurihistoriallisena tutkimusmenetelmänä

Juhana Saarelainen:
Konteksti ja kontekstualisoiminen

Materiaalisuus ja representaatiot

Paavo Oinonen ja Rami Mähkä:
Fiktio kulttuurihistorian tutkimuksen lähteenä ja kohteena

Liisa Lagerstam:
Esimodernin esineen jäljillä

Jussi Parikka ja Milla Tiainen:
Kohti materiaalisen ja uuden kulttuurianalyysia  – tai representaation hyödystä ja haitasta elämälle