Vuoden 2012 alussa käynnistyi uusi tohtoriohjelma, joka on erikoistunut populaarikulttuurin tutkimukseen. PhD Programme in Popular Culture Studies, PPCS, on syntynyt neljän yliopiston yhteistyönä. Turun yliopiston koordinoimassa hankkeessa ovat jäseninä myös Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja Åbo Akademi. Turun yliopistosta mukana on neljä oppiainetta, digitaalinen kulttuuri, kulttuurihistoria, mediatutkimus ja musiikkitiede. Ohjelma on nelivuotinen, ja vuoden 2015 loppuun ulottuvassa ohjelmassa on viisi tohtorinkoulutuspaikkaa. Tavoitteena on antaa kansainvälinen, kriittinen, työelämäsuuntautunut koulutus alalla, jossa Suomessa ei toistaiseksi ole ollut systemaattista tohtorikoulutusta. Populaarikulttuurin tutkimus on ollut tärkeä osa yliopistollista opetus- ja tutkimustoimintaa 1960-luvun lopulta lähtien. Ray Brownen perustama Center for Popular Culture syntyi Bowling Greenissä jo vuonna 1968 ja alan johtavaa lehteä Journal of Popular Culture on julkaistu samasta vuodesta lähtien. Euroopassa Iso-Britannia on ollut alan tärkein kehittäjä 1970-luvulta alkaen erityisesti cultural studies -traditionsa ja tutkimusinstituuttiensa (Birmingham, Manchester) kautta.

PPCS:n avajaisseminaari pidettiin Turun yliopistossa 17.-18. helmikuuta 2012. Seminaariin keynote-luennossa dosentti Kari Kallioniemi pohti suhdetta populaarikulttuuriin ja käytti esimerkkinä Alain Resnais’n elokuvaa Viime vuonna Marienbadissa (L’année dernière à Marienbad, 1961), jota – art house -tyylistään huolimatta  – voidaan tulkita myös populaarikulttuurisena pastissina. Luennon jälkeen seurasi paneelikeskustelu, jossa käytiin keskustelua populaarikulttuurin muuttuvasta asemasta suomalaisessa tutkimuskentässä.