Ryhmä mainzilaisia historiantutkijoita vieraili Turussa 15.-16. toukokuuta 2012. Johannes Gutenberg -yliopiston historiallisen kulttuurintutkimuksen ja Turun yliopiston kulttuurihistorian välillä on ollut tiivistä opetus- ja tutkimusyhteistyötä vuodesta 2010 lähtien. Erasmus-opettajavaihdon lisäksi syntyi jo muutama vuosi sitten ajatus kokoontua säännöllisesti Reinin ja Auran rannoille ja tuoda yhteen sekä henkilökuntaa että jatko-opiskelijoita. Yhteistyö käynnistyi mainzilaisten vierailulla Turussa syyskuussa 2010 ja turkulaisten vastavierailulla kesäkuussa 2011. Samalla kypsyi ajatus yhteisestä tutkimushankkeesta, ja tuloksena oli projekti Memory Box(es) – Dynamics of Cultural Transfer in Europe, 1500-2000. Viime vuosina kulttuurisen vuorovaikutuksen tutkimuksesta ja sen metodeista on keskusteltu paljon. Tässä keskustelussa saksalainen tutkija Bernd Roeck on tullut tunnetuksi käsitteestään ”muistilaatikko” (memory box), jonka tarkoituksena on kiinnittää huomiota siihen, miten kulttuurinen vaihto (cultural transfer) usein eristää, tai kapseloi, kulttuurisia siirtymiä. Roeck itse käytti käsitettä taiteen vuorovaikutusprosessien ymmärtämisessä, mutta mainzilais-turkulainen hanke otti tavoitteekseen pohtia käsitettä kriittisesti niin aineellisen kuin aineettomankin kulttuurin tutkimuksessa. Hanke rakentuu yhteisseminaareille ja yhteisesti toteutetulle julkaisuprojektille. Samalla se pyrkii lisäämään nuorten tutkijoiden kansainvälisiä vuorovaikutustaitoja. Saksan päässä hanketta johtaa professori Jörg Rogge ja Suomessa professori Hannu Salmi.

Vuodenvaihteessa 2011-12 hankkeeseen saatiin tukea Deutscher Akademischer Austauschdienstiltä ja Suomen Akatemialta, mikä mahdollistaa säännölliset kokoontumiset vuosien 2012 ja 2013 aikana. Seuraavat tapaamiset ovat 28.10.-1.11.2012 Mainzissa, 2.-6.4.2013 Turussa ja 27.-31.10.2013 Mainzissa. Hanke sisältää myös nuorten tutkijoiden tutkimusjaksoja partneriyliopistossa. Projektin päätöskirjan julkaisee bielefeldiläinen kustantamo Transcript.