Raumanjoesta kanaaliksi

Raumanjoen historia alkaa rannan maankohoamisesta noin 1500-luvulla. Maan
kohotessa Äyhönjärven ja Selkämereen välinen salmi kapeni ja siitä alkoi syntyä joki.
Nykyinen Raumanjoki on noin 10 kilometriä pitkä.

Kokonaisuutenaan Raumanjoki tunnetaan Rauman jokena, mutta kanavaosa joesta
tunnetaan nimellä Rauman kanaali. Raumaksi nimi on “Rauman ganal”
Raumanjoki pysyi alkuperäisessä muodossaan aina 1800-luvulle asti, jolloin sitä
alettiin muokkaamaan nykyiseksi kanaaliksi. Syynä tähän muokkaamiseen oli maan
kohoaminen. Kanaali valmistui 1872 ja nousi heti tärkeäksi osaksi Rauman
kaupunkirakennetta. Kanaali on edelleenkin tärkeä osa Rauman kaupunkikuvaa.
Kunnostustoimet ovat myös parantaneet vedenlaatua ja tehneet joesta siistimmän.
Kunnostustöistä huolimatta joki on edelleenkin vain muutaman metrin leveä ja melko
matala. Hydrologisesti Raumanjoki on puro.

Raumanjoen uoma muuttui kanaaliksi 1900-luvun alussa


Kanaalin valmistuminen helpotti maan kohoamisen myötä vaikeutunutta
kaupankäyntiä, joka taas lisäsi alueen kansainvälisyyttä. Kaupungin reuna siirtyi
kanaalin toiselle puolelle. Kanaali muutti maisemarakennetta todella paljon, koska se
suoristi joen ja toi sen suun samalla jälleen lähemmäs kaupungin keskustaa.
1800-1900- lukujen vaihteessa, kanaali koki kulta-aikansa. Tällöin sitä pitkin oli
mahdollista kulkea isoillakin aluksilla. Näihin laivoihin lastattiin puutavaraa kuten
klapeja ja lankkuja.

Vuonna 1886 kanaalin rakentajista muodostettu yhtiö omisti Rauman kanaalin. Yhtiö
päätti myydä kanaaliyhtiön kaupungille, mutta kaupungin työväestöön kuuluvista pienosakkaista vastusti kauppaa. Kauppa tehtiin, ja kaupunginvaltuusto päätti ettei kanaaliyhtiön jäsenten tarvitse maksaa kanaalin käytöstä. Muilta vartija peri maksun.

Kanaali toimi raumalaisten veneiden pitopaikkana sulan veden aikaan vielä 1970-luvulla.

Lähteet:
Rauman Joki
http://www.kalasaalis.com/vesistot/Raumanjoki/1549
Lähteenoja, Aina: Rauman kaupungin historia IV. Rauma 1809-1917. 1939
Raumalainen 30.1.2016: “Rauma on siltojen
kaupunki”, https://ls24.fi/raumalainen/rauma-on-siltojen-kaupunki
Tiluskartta 1838: http://digi.narc.fi/digi/slistaus.ka?ay=245426,
Senaatinkartta 1903: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=1204017,