Jälleenrakennuskausi

Viikala on sotien jälkeen entisille Anolan laitumille muodostettu asuinalue, jossa on tyypillisiä jälleenrakennuskauden omakotitaloja. Siltatien pohjoispuolinen alue rakennettiin ensin. Ensimmäisessä vaiheessa lohkottiin muutamia tiloja vuonna 1952, mutta suurin osa tonteista on lohkottu vuonna 1958. Useimmat tontit ovat omakotitontteja, joista on käyty muualla töissä. Tontit ovat melko isoja ja niillä on ollut yleensä pieni perunamaa ja marjapensaita. Alueen laidoilla on muutama pientila, joilla oli myös karjaa. Karja laidunsi asuinalueen ja rannan välisellä yhteislaitumella. Myöhemmin tälle alueelle on rakennettu uusia taloja. Viikalassa oli osuuskauppa, joka on sittemmin purettu uuden risteyksen tieltä. Viikalassa asui sekä paikallisisa rintamamiehiä, että karjalaisia mm. Antreasta tulleita siirtolaisia.

Vuohimäen asuinalue on muodostunut pääosin sotien jälkeen. Vanhempia tiloja alueella ovat Vuori, Anttila ja Vuohimäki 1. Alueen omisti J. W. Suominen, joka jakoi sieltä tontteja rintamamiehille, jotka olivat töissä Suomisella. Alueesta muodostui näin siis omakotitaloalue, jolta käytiin töissä tehtaalla eikä harjoitettu maataloutta paria vanhempaa tilaa lukuunottamatta.

Präskintiellä on Präskin tilasta lohkotuille tonteille 1950-luvulla rakennettu asuinalue, jossa on hyvin säilynyt, edustava jälleenrakennuskauden rakennuskanta.

Järvikylässä Leistilänjärvelle saatiin kuivatuksen ansiosta noin 1500 hehtaaria viljelysmaata, joka jaettiin sotien jälkeen rintamamiehille ja karjalaisille siirtolaisille. Alueelle on asutettu erityisesti Hiitolasta tulleita perheitä. Uudet rakennukset sijaitsevat järveä ympäröivän Järvikyläntien varrella, jota ennen sanottiin Hietatieksi. Muutamat harvat alueella olevat vanhemmat tilat ovat puolestaan ylempänä metsän reunassa ja niille kuljettiin vanhalta “Selkätieltä”.

Tyypillisellä maanviljelystilalla oli Leistilässä yleensä noin 10 – 20 hehtaaria viljelysmaata ja 5 – 10 hehtaaria kotitarvemetsää. Yhteismetsiä oli Eurajoella. Edelleen toimiville maatiloille on hankittu lisää peltoa sekä ostamalla että vuokraamalla. Näin alueen pientilojen pellot ovat vähitelleen keskittyneet muutamille tiloille. Monet pientilat ovat autioituneet.

viikala.jpg

Pitäjänkarttaa täydentämällä koulupiirijakoa varten tehnyt vuonna 1948 maanmittausinsinööri P. Saarelainen. Pyörylät tarkoittavat suunniteltuja asuinpaikkoja